„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2005 m. rugsėjo 23 d., Nr. 9 (70)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pumpėnuose – kunigai iš Argentinos

Bronius VERTELKA

Pumpėnų klebonas
kun. Markas Mikalonis (kairėje)
ir vikaras Domingas Avelaneda
Autoriaus nuotrauka

Markas (Marco, lietuviškai Morkus) Mikalonis amžiumi yra pusmečiu vyresnis už Domingą Avelanedą. Neseniai jis atšventė 28-ąjį gimtadienį. Abu jie yra atvykę iš Argentinos, kur gimė, augo ir buvo įšventinti kunigais. Pumpėnuose Markas yra klebonas, Domingas – vikaras. Čia jauni kunigai dirba pusantrų metų.


Jaunieji šauliai nudažė bažnyčią

Iš kairės: šaulys Modestas
Kardokas, kandidatai į jaunuosius
šaulius Marius Jakubavičius
ir Mantas Jakubavičius, šaulys
Rimvydas Želnia. Viduryje –
Alovės klebonas
kun. Stanislovas Stankevičius

Atokiame Lietuvos kampelyje, maždaug dvylika kilometrų nuo Alytaus, gyvena Alovės parapijiečiai. Nenuilstantis ir visada visur suspėjantis klebonas kun. Stanislovas Stankevičius rūpinasi Alovės Švč. Trejybės bažnyčia, kuri pastatyta 1802 metais. Prieš septyniolika metų dažytai bažnyčiai reikėjo naujo rūbo. Sunku buvo rasti darbininkų jai nudažyti. Tačiau šauliai Aurimas Bačinskas, Modestas Kardokas ir Rimvydas Želnia, kupini jėgų, patys pasisiūlė atnaujinti bažnyčią ir paaukojo gražias vasaros atostogų dienas. Jiems talkino kandidatai į jaunuosius šaulius Karolis Kazlauskas ir Ernestas Senda. Rugpjūčio viduryje bažnyčia jau buvo baigta dažyti.


Atverskime naują puslapį

„Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos“ (iš ateitininkų himno)

Greta MARCINKUTĖ

Akademijos viršininkė Jovita
Mikalkėnaitė su Tiberiados
bendruomenės broliais Mykolu
(kairėje) ir Bartu (dešinėje)
Gedimino JUOČIO nuotrauka

Rugpjūčio 25-30 dienomis Kaltanėnuose (Švenčionių r.) vyko Studentų ateitininkų vasaros akademija „Atverskime naują puslapį“. Pateikiame trumpus atskirų dienų aprašymus.

Pirmoji diena

Studentai ateitininkai ir jų bičiuliai, bendraminčiai rinkosi į sunkiai pasiekiamą, tačiau gamtos grožiu Dievo apdovanotą kampelį Kaltanėnus.


Pirmoji Rugsėjo 1-oji Merkinės gimnazijoje

Pirmasis skambutis Merkinės gimnazijoje

Šiemet pirmą kartą ištroškusiems žinių svetingai duris atvėrė po 65-erių metų atkurta Merkinės Vinco Krėvės gimnazija. Joje mokysis per 400 gimnazistų. Rugsėjo 1-osios šventė gimnazijoje prasidėjo vėliavos pakėlimu ir Lietuvos himnu. Gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė, sveikindama visus mokinius, mokytojus ir jų tėvelius, sakė: „Šiandien mes didžiuojamės, kad dirbame ir mokomės Vinco Krėvės-Mickevičiaus – amžiams sugrįžusio ne tik į savo gimtinę, bet į visą Lietuvos kultūros istoriją – mokykloje, didžiuojamės, kad mūsų mokyklą puošia Vinco Krėvės paminklas”.


Ančiškio moksleivių vasarą prisiminus

Geriausių piešinių autoriai
(iš kairės): Mindaugas Jamontas,
Kristina Gudaitė ir Gintarė Šantaraitė

Ne tik piešė, bet ir eiliavo

Pagal daugelio metų tradiciją Ančiškio pradinės mokyklos (Kėdanių r.) moksleiviams šių metų vasaros atostogos vėl buvo paįvairintos. Jie, susirinkę prie paminklo, stovinčio aikštėje priešais Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, rugpjūčio 21 dieną, sulaukė savo piešinių ir eilėraštukų, sukurtų per praėjusius mokslo metus, įvertinimo ir aptarimo.


Per Europą – darbo ieškoti

Julė Kilčiauskienė

(Tęsinys. Pradžia Nr.7,8)

Parke

Didelis, aptvertas aukšta vielos tvora, pasipuošęs palmėmis ir kitais įspūdingais augalais, suolais ir grįstas takeliais, šis parkas skirtas užsieniečiams, dirbantiems čia, Fratamadžiorėje. Parkan užsieniečiai renkasi ketvirtadieniais ir sekmadieniais po pietų, savo išeiginėmis valandomis. Čia susipažįsta, randa draugų ir darbų, kuriuos perleidžia važiuojantys namo ar pasiūlo čia ateinantys italai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija