„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2005 m. lapkričio 11 d., Nr. 11 (72)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Skynė laurus tarptautiniame konkurse

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Tarptautinio konkurso laureatės:
Beata Sakalauskaitė (kairėje)
ir Ugnė Januškevičiūtė
su dailės mokytoja metodininke
Angele Stasiukaitiene

Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos mokiniai nuolat dalyvauja įvairiose dailės parodose. Juos dalyvauti ir dvasiškai tobulėti skatina mokytoja metodininkė Angelė Stasiukaitienė. Pedagogė džiaugiasi gabiomis ugdytinėmis: Beata Sakalauskaite ir Ugne Januškevičiūte, kurios šiais metais tarptautiniame Antano Mončio vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurse pelnė laureačių vardus.


Draugystė su menu prasideda nuo pirmos klasės

Bronius VERTELKA

Dailės mokytoja metodininkė
Birutė Sirtautienė veda
moksleivius į meno pasaulį

Panevėžio „ Verdenės“ pagrindinė mokykla su kryptingu dailės ugdymu – vienintelė tokia švietimo įstaiga Šiaurės Lietuvoje. Nuo pirmos klasės čia jaunieji panevėžiečiai užmezga artimą ryšį su menu. Vyresnėse klasėse jie mokomi kompozicijos pagrindų, skulptūros technologijos, susipažįsta su dailės istorija. Neišeidami iš „Verdenės“ gauna netgi daugiau, ką gali suteikti miesto dailės mokykla. Kitas privalumas – kad už tokį mokymą mokėti nereikia.


Našlaičiams ir beglobiams – tikra šeima

Angelė BUŠKEVIČIENĖ

Šeimynų ekskursija Šiauliuose.
Susitikimas su vyskupu
Eugenijumi Bartuliu

 

„Vaikai yra gyvenimo pavasaris, kiekvieno krašto istorijos užuomazga. Joks pasaulio kraštas, jokia politinė sistema negali kurti savo ateities kitokiu būdu, kaip tik per jaunąsias kartas, kurios iš tėvų perims savo tautos ir visos žmonijos vertybių, pareigų ir troškimų paveldą.“

Popiežius Jonas Paulius II

Nuo seno šeima yra pirmoji mokykla, kurioje ugdomos žmogiškosios ir krikščioniškosios, individualios dorybės, lemiančios ne tik pavienių žmonių, bet ir valstybių, religinių bendruomenių dabartį bei ateitį. „Šeimai pats Dievas skyrė būti pirmąja ir gyvybine visuomenės ląstele“, – primena II Vatikano Susirinkimo dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo.


Per Europą – darbo ieškoti

Julė KILČIAUSKIENĖ

Grįžtu namo. Traukinyje
susidraugavau su gražia italiuke

(Tęsinys. Pradžia Nr. 7, 8, 9, 10)

...Miegojau lig ryto. Kai pabudau, paukščiai tylėjo.

Kodėl? Gal jų čia nėra? O gal nebėra manęs?

Mama, gelbėk!

Ilgi grublėti pirštai stveria mano rankas ir su didžiule jėga tempia per apgriuvusią mūro sieną. Noriu ištrūkti, spyriuos visu kūnu, bet tie gniaužtai plėšia mano gyvastį. Labai baisu. Ir ne dėl to, kad rankos tos geležinės, o dėl to, kad jaučiu, kieno jos. Sprogstu pagalbos šauksmu: „Mama, gelbėk!“ Jau nežinau, kelintą kartą ją šaukiu iš visų likusių jėgų, nežinau, ar suvokiu, kad ji labai toli, už debesų, bet vis šaukiu. Įsiterpia kitas šauksmas: „Kie?“ (kas). Jis irgi pasikartoja ir pažadina...


Mokykloje – krikščioniškojo dvasingumo ir pilietiškumo pamoka

Dr. Aldona Kačerauskienė

Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus paskelbė Didžiojo Vilniaus Seimo ir parlamentinės tradicijos metais, tačiau juos drąsiai galėtume vadinti ir prelato, valstybininko, politiko, visuomenininko Mykolo Krupavičiaus (1885 – 1970) metais. Juk spalį suėjo 120 metų nuo jo gimimo (Balbieriškyje, Prienų r.), gruodį sueis 35 metai nuo jo mirties Čikagoje, JAV. Kaune įkurta Prelato M.Krupavičiaus įamžinimo visuomeninė iniciatyvinė 12 asmenų grupė (vadovas - Šilainių Šventosios Dvasios parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis, globėjas – arkiv. Sigitas Tamkevičius). Jau įvyko konferencijos Balbieriškyje, Marijampolėje, Vilniuje, Kaune.


Lietuvos skautų viešnagė Vokietijoje

Vasaros pabaigoje Vokietijoje, netoli Valsburgo miesto, tarptautinėje skautų stovykloje „Vineta“ iškylavo ir grupė Lietuvos jaunųjų pasiuntinių. Tarp jų buvome trys Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos moksleiviai, būsimieji septintokai.

Kelionėje – pusantros paros

Už kelionę į Vokietiją ir namo mums sumokėjo tėvai. Ji prasidėjo nuo Panevėžio, stabtelint Kaune, Žiežmariuose ir Alytuje ir paimant vis naujus keliauninkus. Vykome mikroautobusu, kurį vairavo panevėžietis, visų vadinamas dėde Jonu. Kur reikia, paprašytas jis stabtelėdavo. Kelyje krimtome iš namų pasiimtus valgius. Įvažiavus į Vokietiją, šalia greitkelio buvo matyt daug vėjo malūnų. Kelionės tikslą pasiekėme pusiaudienį.


Kurį krantą pasirinkti?

Spalio 8-osios rytą gausus būrys Panevėžio ,,Žemynos“ vidurinės mokyklos 8-11 klasių mokinių, tarp jų ir Šv. Kazimiero kuopos jaunieji ateitininkai (vadovės – Panevėžio ,,Žemynos“ vidurinės mokyklos tikybos mokytojos I. Bikulčienė, s. Kristina Mikalauskaitė), išsiruošė į dviejų dienų kelionę į Kauną.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija