„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. sausio 23 d., Nr.1 (110)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

25-eri vienuolinio gyvenimo metai

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios klebonas kun. Albertas
Kasperavičius s. Daliai įteikia
pašventintą Švč. M. Marijos medalikėlį

Pernai lapkričio 24 dieną Panevėžyje Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių kongregacijos sesuo Marija Dalia Klara Liutkevičiūtė minėjo vienuolinio gyvenimo 25-metį. Sesuo Dalia gimė ir brendo Skapiškyje (Kupiškio r.), kuris nėra išugdęs daug asmenų, gyvenimą pašventusių Dievo ir žmonių tarnystei.

Skapiškietės Dalios vaikystė

Janinos Mikulėnaitės (gim. 1933 metais Mituvos kaime) ir Broniaus Juozo Liutkevičiaus (gim. 1937 metais gretimame Čypelių kaime) pirmagimė buvo pakrikštyta Marija Dalia. Mat ji gimė  1963 m. gruodžio 8 dieną –  Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos gimimo dieną. Kas tada, sunkiu sovietmečiu, galėjo pagalvoti, kad po kurio laiko Dievo Motina pasišauks šią mergaitę jai tarnauti – įstoti į Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos Tarnaičių kongregaciją.


Pasitikėjimo piligrimystės kelionė

Ignė Rotautaitė

Jaunieji Lietuvos maldininkai Briuselyje

Septyniolika autobusų ir apie 800 jaunųjų piligrimų iš Lietuvos senuosius metus užbaigė ir Naujuosius sutiko Briuselyje – mieste, kuris nuo 2008 m. gruodžio 29 iki 2009 m. sausio 2 dienos buvo išrinktas Taizé  žiemos Pasaulio jaunimo susitikimo šeimininku.

Apie 40 tūkstančių jaunų žmonių iš visos Europos ir kitų žemynų penkias dienas praleido kartu, stengėsi iš naujo atrasti Bažnyčią, kaip žmonių bendrystės pamatą, taip pat savyje atrasti Dievą, suprasti savo gyvenimo prasmę, peržengti mus skiriančias sienas, melstis kartu per giesmę ir tylą, pradėti „Pasitikėjimo piligrimystę“ savo gyvenime.


„Židinys“ nušvito dar skaisčiau

Benjaminas ŽULYS

Apie dešimt metų Kauno Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje gyvuoja jos Rektorato katalikiška jaunimo bendruomenė „Židinys“. Jai vadovauja bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys. Šiandien bendruomenėje yra 20 berniukų ir mergaičių, dar 17 jaunuolių yra kandidatais į bendruomenę. Nemaža jos dalis tą pavakarę susirinko švęsti Kūčių ir šv. Kalėdų. Jaukiai įrengtoje pusrūsio patalpoje susirinkusieji gyvai kalbėjosi apie gražiausią metų šventę – kūdikėlio Jėzaus gimimą, jo atėjimą į šį pasaulį, dalijosi įspūdžiais iš vakarykštės išvykos. Tai buvo nepaprasta išvyka. Jaunieji židiniečiai lankėsi Kauno kariniuose daliniuose, taip pat – pas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdybos darbuotojus. Kalėdinėmis giesmėmis, šiltais sveikinimais berniukai ir mergaitės linkėjo Dievo palaimos, dvasios tvirtybės, meilės ir darnos. Kūčių vakarą savo dvasiniuose namuose jaunieji „Židinio“ nariai džiaugėsi atėjusia švente, laukė netrukus ateisiančių Naujųjų metų. Tai buvo graži vienos katalikiškos šeimos šventė, tad kaip ir dera tokia proga, čia vyravo šeimyniška nuotaika. Bendruomenės vadovas kun. T. Karklys savo jauniesiems bičiuliams kalbėjo, kad šv. Kalėdos tai – Dievo meilės žengimo į žmogaus širdį šventė, tikėjimo, meilės ir vilties įsikūnijimas mūsų sielose.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija