„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. kovo 13 d., Nr.3 (112)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Dekanato jaunimas pagerbė kryžių

Petras Žarumskas

Pajūrio parapijos jaunimas
prie LJD Kryžiaus

Telšių vyskupijos jaunimo centro (direktorius mons. Rimantas Gudlinkis) kvietime dalyvauti Lietuvos jaunimo dienų (sutrumpintai LJD) kryžiaus kelionėje rašoma: „Lietuvos Vyskupų Konferencijos jaunimo pastoracijos taryba pradėjo ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms (LJD) Panevėžyje, kurios vyks 2010 metais. Jau nuo 2009 m. sausio mėnesio kelionę po visas septynias Lietuvos vyskupijas pradeda LJD Kryžius. Aplankęs Telšių vyskupiją kryžius bus perduotas Šiaulių vyskupijos jaunimui ir toliau tęs kelionę, kol 2010 metais pasieks Panevėžio miestą“.


2050 metais 2 ar 4 milijonai?

Povilas Pipinys

Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Manau, kad daugelis mūsų šalies piliečių  buvo  maloniai nustebinti naujosios Vyriausybės užmojais ankstesnių vyriausybių užmirštoje  arba ignoruojamoje  demografijos srityje.  Naujosios vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto  Dagio planuose – grandiozinis užmojis, kad 2050 metais Lietuvoje gyventų 4 mln. gyventojų.  Taigi vyriausybė  užsibrėžia pakeisti gyventojų dinamikos vektoriaus kryptį iš prognozuoto tolimesnio neigiamo prieaugio ne tik augimo kryptimi, bet dar tokio, kad dėl natūralaus  prieaugio vietoj dabartinio  3 mln. 360 tūkst. gyventojų skaičius pasiektų 4 milijonus.  


Mums rašo

Marijonų gimnazistai JAV ambasadoje

Susitikime su ambasadoriaus patarėju
viešiesiems ryšiams Viljamu Džeimsu

Vasario 27 dieną grupelė Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytojų ir  gimnazistų, vadovaujami vokiečių kalbos mokytojos metodininkės Ingos Čeplikienės,  vykome į Vilnių. Pagrindinis tikslas – Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada. Tačiau vidun patekome tik po gerą pusvalandį trukusio patikrinimo, mat po tragiškų Rugsėjo 11-osios įvykių JAV ambasados ypač saugomos. Ambasados bibliotekoje mus priėmė prieš mėnesį gimnazijoje viešėjusi diplomatė Rona Rathod, vėliau pasveikino ir ambasadoriaus patarėjas viešiesiems ryšiams Viljamas Džeimsas. Su juo diskutavome apie toleranciją, mat vasario mėnuo JAV yra Tolerancijos mėnuo. Sujaudinti klausėmės 1963 metais Vašingtone Martino Liuterio Kingo, judėjimo už juodaodžių teises pradininko, pasakytos garsiosios  kalbos „I Have a Dream“  įrašo. Ambasadoriaus patarėjas kalbėjo apie netolerancijos ištakas, tolerancijos  ribas, pagarbą ir nepritarimą kito nuomonei, pabrėždamas, kad tiesos negalima įteigti prievarta. Juk tolerancija yra civilizuotumo bruožas. Be to, visi mes esame Dievo vaikai. Ar turime teisę sakyti, kad kažkurie iš mūsų yra blogesni?


Vien tik meilė

Benjaminas ŽULYS

Tą vakarą Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje šeimininkavo jaunuoliai ir merginos. Čia buvo kalbama apie meilę vienas kitam, tėvams, artimiesiems, Dievui, vyravo pakili nuotaika, aidėjo plojimai, šūksniai.

Šventinę nuotaiką savo jaunatviškomis improvizacijomis, gitaros skambesiu, dainomis kūrė artistai Arūnas Žemaitaitis, Gediminas Storpirštis, iš salės pakviestas moksleivis Martynas. Renginio svečias Šiluvos Švč. Marijos Mergelės Gimimo bazilikos klebonas kun. Erastas Murauskas susirinkusiesiems kalbėjo, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas mylėti ir būti mylimas, bet tik abipusė meilė ir tarpusavio supratimas padaro žmogų laimingu. Dievas nematoma jungtimi sujungia du žmones, kad jie būtų laimingi ir pasiryžtų dėl kito paaukoti savo laimę. Kunigas paklausė, kokie daiktai yra svarbiausi namuose. O tai anksčiau ar vėliau – lopšys, kuriame krykštauja kūdikystė, stalas, prie kurio kasdien susirenka visa šeima, ir kryžius. Visi jie suvienija, sujungia namus, juose gyvena Dievas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija