„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. birželio 26 d., Nr.6 (115)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Šviesuolių pėdomis...

Alytaus gimnazijai – 90

Vytautas Visockas

Gimnazistė laiko vieno
iš Alytaus gimnazijos įkūrėjų
Kazio Klimavičiaus portretą
Autoriaus nuotraukos

Prieš porą savaičių Alytus šventė.  Per tris dienas įvyko daug renginių, tačiau pats reikšmingiausias, be abejo, buvo Alytaus gimnazijos 90-mečio minėjimas. Jis nustelbė visus kitus susibūrimus. Būtų buvusi mano valia, vien tik Alytaus mokyklai būčiau skyręs visą dėmesį – ir jo tikrai nebūtų buvę per daug.  Nes bent kartą per dešimtmetį būtina nusilenkti jos steigėjams, mokytojams, mokyklos, klasės ir suolo draugams ir draugėms. Argi gali būti tautos, valstybės, miesto istorijoje kas nors reikšmingesnio už Mokyklą! Kas mes būtume, jeigu neturėtume savo Mokyklos, savo Mokytojo? Ir nesvarbu – visą ją baigėme ar tik vienoje kitoje klasėje suoluose alkūnes zulinome, žymiais žmonėmis ar  „tik“ gerais tėvais, seneliais tapome... Ir vieniems, ir kitiems Mokykla davė neišmatuojamai daug. Tūkstančių tūkstančiams...


Krikščioniškojo jaunimo sąskrydis

Kazimieras Dobkevičius

Vienas iš organizatorių
klebonas Vincentas Tamošauskas

Jau ketvirti metai Mažesnieji broliai kapucinai, OFM Cap., Kauno Petrašiūnų parapijos jaunimas, Tiberiados bendruomenės broliai, broliai pranciškonai ir jaunimas, Šv. Kazimiero ir Šv. Elžbietos seserų kongregacijos rengia Kauno Pažaislyje krikščioniškojo jaunimo sąskrydį. Šiemet IV krikščioniškojo jaunimo festivalis vyko birželio 5–8 dienomis. Birželio 5-ąją nuo vidudienio į Pažaislio sodą rinkosi katalikiškasis jaunimas iš Klaipėdos, Joniškio, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Vilniaus ir kitų vietovių. Gamtos prieglobstyje jaunimas meldėsi, adoravo, bendravo, giedojo religines giesmes, klausėsi pamokslų, atliko išpažintį.


Atrama

Kun. Oskaras VOLSKIS

Kažkuris Antikos laikų matematikas yra drąsiai pareiškęs: duokit man atramos tašką ir aš pajudinsiu visatą! Gal taip toli neikime, bet pažvelkime į mums gerai pažįstamą ir artimą gyvenimą.

Kiekvienas esame atspirties tašku kitam. Čia kalbame apie įvairius autoritetus, mokslą, įstatymus, vertybes ir panašiai. Ypač tėvai yra pašaukti būti atramos tašku, atskaitos tašku savo vaikams ne tik biologine, tačiau ir dvasine, moraline, kultūrine prasme. Nuo pat kūdikystės dienų žmogus turi poreikį žinoti, kad pasaulis yra stabilus, turi struktūrą, nesiblaško kaip dūmas, kad iš esmės nepriklauso nuo norų ar nenorų, kad juo galima pasitikėti, remtis, jį prognozuoti.


Darbas ir studijos – suderinami?

Auksė TAMAŠAUSKAITĖ

Sunkmečiu studentai nepaliauja ieškoti darbo. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros ir biologijos antrakursė studentė Gintarė Gričiūtė teigia, jog darbdaviai noriai bendradarbiauja, todėl darbas ir studijos jai atrodo visiškai suderinami dalykai. Mergina sako, kad darbdaviai sutinka derinti darbo valandas arba tiesiog išleisti nemokamų atostogų, kad ji galėtų tinkamai pasiruošti paskaitoms ar sesijai. Gintarė teigia, kad nors tėvai ją išlaiko, pinigų niekada nebūna per daug – ypač tokiu sunkiu laikotarpiu. O dėl darbo studijų kokybė nenukenčia, nes nepriklausomai nuo to, ar ji dirba, ar ne, rezultatai kardinaliai nesikeičia.


Kelkitės ir eikit – kaip Abraomas

Inesė Ratnikaitė

Kryžiaus kelias Lurde su Šiaulių
vyskupu Eugenijumi Bartuliu

Lankyti Švč. M. Marijos apsireiškimo vietas Šiaulių universiteto Meninio ugdymo ir tikybos studijų programos studentai pradėjo prieš metus, pasiūlius Šiaulių ganytojui. Pirmoji dviejų dienų kelionė buvo į Stary Lichen kaimyninėje Lenkijoje. Šiais metais keliauta į Lurdo šventovę.

Paryžius – pirmoji aplankyta apsireiškimo vieta

Prancūzijos sostinė Paryžius iš Eifelio bokšto atsiskleidė savo gražiu baltumu, didinga, įmantria architektūra, žaviais sodais. Pagrindinis mūsų objektas buvo Šv. Kotrynos Labourė bažnyčia, kur Meilės dukterų vienuolei Kotrynai 1830 metais pasirodė Švč. Mergelė Marija. Šventąja Kotryna paskelbta ne todėl, kad laikė savo rankas ant Marijos kelių, o dėl savo paprastumo, visiško nusižeminimo – po tokio nuostabaus įvykio ji išliko paprasta Meilės dukterų vienuole, nuolankiai besirūpinančia senais ligotais žmonėmis. Ji tik prieš mirtį visiems paskelbė apie regėjimus bei apie jai Marijos apreikštą stebuklingąjį Mergelės medalikėlį. Jis vadinamas stebuklinguoju, nes nepaprastai greitai paplito visame pasaulyje.


Paminėta šeimų diena

Dr. Aldona Kačerauskienė

Kokia yra svarbi šeimos misija, rodo ir tas faktas, kad jau kelinti metai birželio 12-ąją minima Tarptautinė šeimų judėjimo diena. Ši diena paminėta LR Seime surengtoje konferencijoje „Šeimų judėjimai Europoje ir Lietuvoje: tikslai, siekiai ir bendradarbiavimas“.

Konferencijos dalyvius sveikino Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus Luidžis Bonacis, Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Donatas Jankauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Dagys. Įdomūs buvo svečių iš Vokietijos, Prancūzijos, Vengrijos pranešimai, kuriuos skaitė katalikiškų šeimų asociacijų atstovai. Kai šeimai iškyla pavojus (skyrybos su jų dramatiškomis pasekmėmis, plačiai propaguojamas porų gyvenimas susimetus arba su tos pačios lyties atstovu), būtina jungtis į asociacijas, dalytis patirtimi, bendrauti. Pavyzdžiui, Europos katalikiškų šeimos asociacijų federacija, kurią yra pripažinusi Europos taryba, palaiko ryšius su ES institucijomis, tarp jų ir su Europos Parlamentu. Ši organizacija siekia keistis Europos šalių patirtimi šeimos pastoracijos ir šeimos politikos srityse. Kaip Europos organizacijas jungianti federacija, kartu su organizacijomis narėmis ji atstovauja federacijai vietiniu lygmeniu ir yra svarbi katalikiška kontaktinė institucija šeimos reikalams. Kartu ši organizacija siekia atstovauti visų šeimų interesams politiniu lygmeniu. Iš katalikiškos perspektyvos, ji remiasi katalikų socialiniu mokymu, Bažnyčios mokymu bei krikščionių tikėjimo liudijimu, patirtimi Bažnyčioje ir visuomenėje. Organizacija pabrėžia: „Nors šeimos politika yra visų pirma valstybių nacionalinės atsakomybės sritis, tačiau Europos teisės aktų nuostatos taip pat iš dalies reglamentuoja daugelį sričių. Todėl Europos lygmeniu priimant sprendimus, būtina patikrinti, ar jie atitinka šeimos interesams. Be to, valstybės pačios turi prisiimti atsakomybę už šeimai palankios politikos vykdymą“.


Angelai – gimnazijos šviesuoliams

Mokytojos Zita Pilkauskienė
ir Violeta Karanauskaitė (priekyje)

Gegužės 8-ąją gimnazijoje įvyko šviesuolio angelo nominacijos apdovanojimų įteikimo ceremonija. Šis konkursas buvo  paskelbtas  rudenį per gimnazijos vardo suteikimo šventę.

Metų mokinio nominaciją už pirmuosius kūrybinius bandymus pelnė Vitalija Čepytė, už nuoširdumą, pareigos supratimą, stropumą ir aktyvumą – Jokūbas Butkus, už atsidavimą ir ištikimybę gimnazijai – Darius Manikas.


Įspūdingas susitikimas Pažaislyje

Piliuonos ir Ežerėlio vidurinių
mokyklų mokinių susitikimas Pažaislyje

Gegužės 26 dieną Piliuonos ir Ežerėlio vidurinės mokyklos surengė susitikimą Pažaislio vienuolyne, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui.

Vienuolyno sodelyje susirinko po šešiolika mokinių iš kiekvienos mokyklos, nuo penktos iki vienuoliktos klasių. Ežerėlio mokinius atlydėjo tikybos mokytoja Laimutė Kurantavičienė, Piliuonos – muzikos mokytoja Rasma Kanienė ir tikybos mokytoja Eglė Čaplinskienė. Iš pradžių Piliuonos mokiniai parodė Br. Ferero vaizdelį „Kaip senolė laukė Dievo“, vyresnės merginos padainavo, vėliau prisistatė ežerėliškiai.


Marijonų gimnazijoje – raiškiojo skaitymo konkurso finalas

„Mes esame Jo kūrinys, sukurti Jėzuje Kristuje geriems darbams“ (Ef 2, 10). Ši Naujojo Testamento eilutė puikiai atspindi Vilkaviškio vyskupijos organizuoto raiškiojo skaitymo konkurso idėją – atskleisti moksleivių talentus, skatinti ieškojimo dvasią, sudaryti sąlygas ugdyti savo vertės pajautimą, padėti suprasti krikščioniškąsias vertybes. Šios idėjos autorė ir renginio organizatorė Vilkaviškio vyskupijos Vaikų sielovados centro referentė ses. Daiva Staskevičiūtė.


Tenenių parapijos piligrimai Vilniuje

Gegužės 1–3 dienomis Europos kultūros sostinėje Vilniuje vyko visuotinis jaunimo suvažiavimas „Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje“. Šiame Taizė susitikime Vilniuje dalyvavo ir 14 Tenenių Šv. Barboros parapijos atstovų. Jie čia praleido tris įsimintinas dienas.

Pasitikėjimo piligrimystės metu turėjome puikią progą susipažinti su kitų tautybių ir tikėjimų žmonėmis. Užsiėmimų metu gvildenome įvairias pasaulines ir gyvenimiškas problemas. Su kitų šalių atstovais mus dar labiau suartino bendri pietūs Vilniaus Sereikiškių parke. Čia su plačia šypsena  ir gera nuotaika mus pasitiko savanoriai, kurie visur ir visada buvo pasirengę padėti.


Bunkeris

Seniai buvau spektaklyje, buvau pamiršusi, ką reiškia matyti gerą vaidybą, girdėti prasmingus žodžius ir net justi sklindantį nerimą. Spektaklis „Bunkeris“ mane sukrėtė ir pakylėjo – nebuvau mačiusi geresnio spektaklio.

Spektaklio pradžioje scenoje išvydome ratu sustatytas vienuolika kėdžių. Atrodė, kad siužetas bus neypatingas, nes scenovaizdis labai paprastas: juodos kėdės ir už jų fonas – lentyna su daug lempučių. Kėdės simbolizavo tarsi nutolimą, išėjimą, kai aktorius atsisėsdavo ir nusisukdavo, ir grįžimą – kai atsisukdavo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija