„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. lapkričio 27 d., Nr.11 (120)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Katalikiškoji mokykla Julijanavoje

Kazimieras Dobkevičius

Julijanavos katalikiškosios
vidurinės mokyklos moksleiviai
laiko pašventintą mokyklos vėliavą

Rugsėjo 1-ąją Kauno Aleksoto Julijanavos vidurinė tapo katalikiška mokykla. Mokykla buvo įkurta kaip Seniavos pradinės mokyklos kompleksas 1920 metais Seniavos dvare. Kadangi norinčių mokytis mokinių skaičius didėjo ir šiai mokyklai buvo priskirti aplink esantys kaimai, mokykla plėtėsi: 1931 metais buvo atidaryta mokykla Fredoje, o 1936 metais – Julijanavoje. 1945 metais Julijanavos mokykla buvo perorganizuota į VI progimnaziją. 1949 m. rugsėjo 8 dieną Kauno miesto tuometinės valdžios sprendimu progimnazija perorganizuota į 14 vidurinę mokyklą. Ši mokykla buvo įsikūrusi keliuose pastatuose Veiverių gatvėje, joje dirbo 22 mokytojai, mokėsi 415 mokinių. Pirmasis mokyklos direktorius – Marcelijus Žiūraitis. 1951 metais mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Jų buvo 15. Mokinių skaičius sparčiai augo. Mokykla dirbo dviem pamainom.


Mokykloje – ukrainiečiai vienuoliai

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Susitikimas su ukrainiečiais Skapiškio
vidurinėje mokykloje. Apie vienuolinį
kelią kalba t. Pavlo Jachimec OSBM
(stovi), sėdi iš kairės: t. Ivanas
Majkovičius OSBM, s. Miroslava Jachimec
SSMI ir t. Vikentijus Pelychas OSBM

Lapkričio 16 dieną Skapiškyje lankėsi iš Ukrainos atvykę kunigai vienuoliai bazilijonai ir Rytų apeigų Švč. Mergelės Marijos seserų Tarnaičių kongregacijos vienuolė Miroslava Jachimec. Ukrainiečiai apžiūrėjo blaivybei ir misijoms skirtus paminklus, pasimeldė Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, pagiedojo prie Švč. M. Marijos altoriaus, apžiūrėjo kan. Nikodemo Kasperiūno dar prieš Antrąjį pasaulinį kartą šventoriuje pastatytą unikalų Lurdą.


Katalikiškas jaunimas buriasi Centre

Benjaminas ŽULYS

Bažnyčia, skelbdama Gerąją Naujieną, didelį dėmesį skiria jaunimui, nes jaunimas yra Bažnyčios viltis. Jaunimo sielovada yra jaunų žmonių palydėjimas susitikti su Jėzumi Kristumi. Pagrindinis vaidmuo jaunimo sielovadoje tenka jaunų žmonių evangelizacijai. Ji pasireiškia švenčiant liturgiją, skelbiant Kristaus Gerąją Naujieną, atsiliepiant į būtiniausias jaunų žmonių dvasines reikmes.


Dekanato jaunimo šventė „Kelkis ir eik“

Lapkričio 14 dieną Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimas bei Don Bosko kuopos ateitininkai pakvietė jaunimą dalyvauti Tauragės dekanato jaunimo šventėje „Kelkis ir eik“, prasmingai praleisti laisvalaikį, pabendrauti su draugais ir dvasiškai tobulėti. Šis renginys Tauragės dekanato ir aplinkinių miestų jaunimui buvo tarsi pirmasis žingsnis link artėjančių Lietuvos jaunimo dienų 2010 „Kelkis ir eik!“ (Mk 2, 1–12), kurios įvyks paskutinį birželio savaitgalį Panevėžyje. Troškome, kad šis jaunimo susitikimas pirmiausia būtų dvasinis įvykis visų širdyse. Be visų rūpesčių ir darbų, kuriuos ruošdamiesi turėjome atlikti, norėjome Viešpačiui patikėti kiekvieną jauną žmogų.


Biblijos draugijos dovana mokyklai

Neseniai Kauno „Ąžuolo“ katalikiškojoje vidurinėje mokykloje buvo atidaryta Šventojo Rašto paroda. Į atidarymo iškilmes atvyko vyskupas Jonas Ivanauskas, Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčios klebonas kun. Emilis Jotkus, Lietuvos Biblijos draugijos projektų vadovė Vilhelmina Kalinauskienė, Sargėnų mokyklos direktorė Palmira Talijūnienė bei pavaduotojas Vidmantas Zaukas, Šilainių Šventosios Dvasios bažnyčios vikaras, mokyklos kapelionas kun. Laurynas Grikietis, dailininkas Vladas Alekna.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija