„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. gruodžio 18 d., Nr.12 (121)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Jaunimo dienų himnas „Kelkis ir eik“

Jaunimas per Palaimintojo
Jurgio Matulaičio atlaidus
Marijampolės Bazilikos šventoriuje
Vido VENSLOVAIČIO nuotauka

Artėjant 2010 metų Lietuvos jaunimo dienoms, iš vienuolikos pasiūlytų kūrinių išrinktas himnas, kuris ne tik skambės jaunimo susitikimo metu, bet ir kvies į jį atvykti. Himną „Kelkis ir eik“ sukūrė  21 metų studentė Justina Mikulytė iš Kaišiadorių, jai žodžius kurti padėjo Darius Žukauskas.

Himno vertinimo komisija, kurią sudarė profesionalūs krikščionys muzikantai ir organizacinės komandos atstovai,  antrame ture rinko himną iš trijų kūrinių, kurie buvo beveik lygiaverčiai. Himnas nugalėtojas varžėsi su Mildos Kriščiūnaitės ir Ingridos Ručinskienės, kurios jau yra sukūrę po himną Lietuvos jaunimo dienoms  2004 „Negaliu tylėt“ ir 2007 „Būk drąsus, nebijok!“ , kūriniais. Justinos sukurtas himnas buvo pasirinktas todėl, kad jo priegiesmis patraukia visus giedoti, lengvai įsimenama melodija, yra jaunatviškas.


„Lietuvos Caritas“ – prieš vergiją

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Mūsų visuomenėje vis labiau nusitrina gėrio ir blogio ribos, aukštinamas seksas, švelnėja požiūris į prostituciją. Kartais girdime sakant: „prostitucija – moterų pasirinkimo teisė. Na, ir kas čia blogo, kad jaunos mergaitės išvyksta į užsienį, įgyja seksualinės patirties, užsidirba pinigų?“ Prostitucija vadinama darbu, karjera, asmeniniu aktu.

Kitoks yra „Lietuvos Caritas“ požiūris. Nuo 2001 metų rudens ši organizacija vykdo projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“. Per aštuonerius metus socialinės darbuotojos padėjo daugiau negu 500 moterų, pakliuvusių į prostitucijos tinklą Lietuvoje ir užsienyje (Anglijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Graikijoje ir kt.). Projekto būstinė yra Kaune, padaliniai – Vilkaviškio, Šiaulių, Telšių ir Panevėžio  vyskupijose. 2006 metais JAV Valstybės departamentas „Lietuvos Caritas“ projektą pripažino vienu iš dešimties pasaulyje efektyviausiai padedančių moterims ir pagerbė šio projekto vykdytojus Lietuvoje, suteikdamas Herojaus kovoje su modernia vergija vardą. Didžiausias projekto laimėjimas – sukurtas pagalbos prekybos žmonėmis aukoms tinklas, taip pat sukurta efektyviai veikianti pagalbos sistema.


Mokinių konferencijoje – ir Marijonų gimnazistai

Gruodžio 9 dieną Marijampolės apskrities salėje vyko 10–12 klasių mokinių konferencija „Marijampolės miesto atmintis“, kurią organizavo Marijampolės kraštotyros muziejus bei Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus. Konkursui pristatyta 13 darbų iš Marijampolės savivaldybės mokyklų, į konferenciją atrinkta 10 dalyvių.

Sumanymas organizuoti konferenciją turi keletą tikslų. Vienas jų – paskatinti mokinius ir mokytojus domėtis miesto istorija, formuoti mokinių mokslinio mąstymo įgūdžius. Taip pat atsiranda galimybė supažindinti su mokyklose vykdomais kraštotyriniais darbais ne tik bendraamžius, bet ir miesto visuomenę.


Adventas pasitiktas giesme

Gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla jau ketvirtą kartą surengė vokalinės sakralinės muzikos festivalį-konkursą „Skrisk, giesmele“. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Arūnas Jankauskis, homilijoje raginęs visada pasikliauti Dievu.

Paskui kultūros namuose rinkosi dalyviai iš Kelmės, Šaukėnų, Užvenčio, Tytuvėnų meno mokyklų, Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos, Šiaulių moksleivių namų, Kelmės rajono Kražių ir  Tytuvėnų gimnazijų, Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo, Latvijos Ogrės rajono Ikškilės vidurinės mokyklos, Mažeikių rajono Židikų M. Pečkauskaitės vidurinės mokyklos, Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazijos.


Jaunimo renginys apie pagalbą silpnesniam

Lapkričio 13–14 dienomis Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras organizavo renginį vyskupijos jaunimui „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių“. Šia proga Jaunimo centras dalyviams pristatė ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo kursą.

Į renginį susirinko 50 jaunuolių iš Aukštadvario, Molėtų, Kaišiadorių, Žaslių ir Žiežmarių parapijų. Pirmąjį vakarą dalyviai apmąstė, kas yra mano „brolis“. Bibliodramos vakare jaunimas gilinosi į Evangelijos pagal Luką ištraukas, kuriose atsiskleidžia Jėzaus išgydymo darbai. Paskui grupelėse buvo aptariama, kaip ši Evangelijos ištrauka paliečia mus asmeniškai, kas joje yra svarbiausia, ką tai reiškia šiandien. Teksto gilesniam suvokimui jaunimo grupelės paruošė po vaidinimą, kuriuos vėliau pristatė reginio dalyviams. Po vakaro maldos vyko filmo „Mokėk į priekį“ peržiūra. Pagrindinė šio filmo mintis – kiekvienas gali keisti pasaulį kitam žmogui darydamas gera.


Talentų vakaras

Lapkričio 12 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete vyko tradicinis talentų vakaras, kuriame kasmet dalyvauja vis daugiau studentų ir dėstytojų, o žiūrovai vos telpa universiteto Didžiojoje auloje. Šių metų vakaro tematika pasirinkta vaikystė ir pasaka. Buvo paruoštas dėstytojų vaikystės nuotraukų pristatymas, koncertinę programą sudarė daugiau kaip 20 numerių. Buvo skaitoma poezija, atliekama dainuojamoji poezija, surengti dainuojančių kunigų grupės „Sacerdos“, teatralizuotas dėstytojų smuikų dueto, viduramžių šokių grupės „Stella“ pasirodymai, seminaristo monospektaklis. Studentų ir dėstytojų kvartetas giedojo giesmę „Versus Orientium“. Tradiciškai talentų vakare dalyvavo, savo poeziją skaitė ir prašomas padainavo buvęs ilgametis KTF dekanas prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Negalėdamas dalyvauti šių metų talentų vakare šios gražios tradicijos iniciatorius kun. prof. Kęstutis Trimakas atsiuntė dalyviams laišką. Jis džiaugėsi, kad prieš 17 metų prasidėjusi tradicija tęsiama ir dvasia buvo su visais susirinkusiais. Jis ragino, kad kūryba neštų gėrį kitiems, panašiai kaip KTF absolventės Adelės Dirsytės sielos vaisių – Sibire parašytos maldaknygės – plitimas. Vakarą vainikavo agapė studentų nuotraukomis, piešiniais ir rankdarbiais papuoštoje aplinkoje.


Katalikiška mokykla turi dirbti išvien su šeima ir bažnytine bendruomene

Gruodžio 5 dieną popie-žius Benediktas XVI audiencijoje priėmė vizitą ad Limina baigiančią Brazilijos ganytojų grupę. Jiems pasakytoje kalboje Popiežius apžvelgė Išlaisvinimo teologijos Bažnyčiai sukeltus pavojus ir katalikiško auklėjimo svarbą žmogaus asmens formavimui. Benediktas XVI prisiminė prieš 25 metus Tikėjimo kongregacijos paskelbtą instrukciją „Libertatis nuntius“, kuri perspėjo dėl pavojų, kuriuos sukėlė teologai, aklai perėmę marksistines tezes ir metodus. Pasak Popiežiaus, šį judėjimą išprovokavęs pasipriešinimas, pasidalijimas, priešiškumas ir anarchija Brazilijos vyskupijų bendruomenėje sukėlė daug skausmo ir didelį veiksnių jėgų nutekėjimą. Visus, kurie jaučiasi viliojami ar saistomi kai kurių apgaulingų Išlaisvinimo teologijos principų, Popiežius paragino iš naujo perskaityti Tikėjimo kongregacijos instrukciją.


Išleistas pirmas katekizmas vaikams hebrajų kalba

„Pažinti Kristų“ – taip vadinasi vaikų katekizmas hebrajų kalba, netrukus pasirodysiantis Izraelio knygynuose. Pasak hebrajų kalbos katalikų bendruomenės vikaro kun. Davido Neuhauso, tai bus graži kalėdinė dovana katalikų bendruomenės vaikams ir visiems, kurie trokšta pažinti Kristų. Naujasis leidinys sudomins ir arabų kalba kalbančias krikščionių bendruomenes, nes mišriuose arabų ir žydų miestuose yra vaikų, kurie lanko hebrajiškas mokyklas. Katekizmą noriai įsigis ir emigrantų darbininkų – filipiniečių ir lotynų amerikiečių – vaikai, kurie skaito hebrajiškai geriau nei kitomis kalbomis. Katekizmas gausiai iliustruotas Šventosios Žemės nuotraukomis ir Jėzaus gyvenimo vaizdais, daugelis jų yra piešti pačių vaikų.


Mums rašo

Viskas prasideda vaikystėje

Ar verta stebėtis, kad aplinkui tiek daug blogio. Ką mato mūsų vaikai? Gerai, jei šeimoje vaikui paaiškinama, kas gražu, kas gera, pamoko padėkoti Dievuliui. O jei tėvai neturi laiko savo vaikams, tada vaikučius auklėja gatvė. O tėvai grįžę iš darbo skundžiasi esą pavargę ir nenori bendrauti su savo atžalomis. Vaikas pasiilgęs glaustosi prie tėvų, nori papasakoti, kaip sekėsi darželyje, mokykloje, o tėvai juos atstumia. Tada vaikus pradeda auklėti gatvė. Juk tų nelaimingųjų, kurie sėdi kalėjimuose, tikriausiai niekas nenuvedė į bažnyčią, nepamokė melstis, mylėti artimą. Ar tikintis žmogus eis vogti? Tikintysis taip niekada nesielgs ir kitą pamokys, kad taip yra negražu. Štai tikinti moteris liepia dukrai nedraugauti su mergaite, kurios tėvai yra netikintys. Ta penkiolikmetė net nekrikštyta. O juk turėtų padėti tai mergaitei. Juk vaikai tėvų negali pasirinkti! Vaikus nuo gimimo reikia kantriai mokyti. Jei mes patys būsime žiaurūs, negailestingi, greiti pasmerkti kitą, tai ko tikėtis iš vaikų? Juk vaikus moko ne žodžiai, o pavyzdžiai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija