„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. kovo 9 d., Nr.3 (220)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Nerealūs savaitgalio dalykai: linksma, patiko, įdomu

Rietavo klebonas kun. Antanas
Gutkauskas (su žvake) dėkoja
kun. Kęstučiui Balčiūnui
ir liudytojui Arūnui Raudoniui (centre)

Šlovinimas

Vyksta darbas grupėje „Lipdymo
meistrai“, vadovauja Plungės
vyskupo Motiejaus Valančiaus
pradinės mokyklos direktorės
pavaduotoja ugdymui, tikybos
mokytoja Danguolė Alčauskienė

Sesers Brigitos Gramauskaitės
ir kun. Kęstučio Balčiūno pokalbis

Kunigai Virgilijus Pocius,
Saulius Stumbra, Aivaras
Pudžiuvelis, Arvydas Mačiulis

Darbo grupės „Lipdymo meistrai“
rezultatas – išdegti angelai

Vasario 2-osios pavakarę, nuo 17 val. iki kitos dienos 6 val. ryto, Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapijoje vyko jaunimui skirtas atsinaujinimo savaitgalis. Renginiui ruoštasi iš anksto ieškant rėmėjų, kad jaunimui naktis neprailgtų, neišalktų ir patirtų blaivaus laisvalaikio prasmingumą, gautų svarbių žinių, išgirstų tikėjimo liudijimų ir įveiktų kilusius iššūkius. Didžioji jaunimo dalis – sutvirtinamieji iš Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos 8–9 klasių. Jų susirinko net 43. Dar 10 žmonių iš Mažeikių bei Kretingos papildė rietaviškių gretas.

Vakaras prasidėjo mokinių registracija į darbo grupes. Paskui sočiai pavakarieniauta. Pasistiprinus rinktasi į parapijos salę ir klausytasi kun., relig. m. mgr., muz. mgr., eduk. m. dr. Sauliaus Stumbros pranešimo „Šlovinimas – kas tai?“. Paskui vyko šlovinimas, kuris sutvirtinamiesiems labai patiko. Į jį greitai įsijungė visi dalyviai. Paskui skirstytasi į darbo grupes. Užsiėmimai vyko dvi valandas, kad grupių dalyviai spėtų paruošti pristatyti savo veiklas. Veikė kelios darbo grupės: šlovinimo, sakralinių šokių, lipdymo ir meno meistrų, teatro ir bibliodramos, „vyriški pasikalbėjimai“ (skirta tik vaikinams). Paskui klausytasi pranešimų apie Krikšto, Ligonių, Švenčiausiąjį sakramentus, Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacijos vienuolės s. Brigitos Gramauskaitės, Arūno Raudonio liudijimų, kurie, išgirdus ir permąsčius apie tai, kas yra nuodėmė, kaip ji veikia mūsų elgesį ir gyvenimą, padėjo pasiruošti išpažintims. Klausyti išpažinčių į kambarėlius išėjo net šeši kunigai, kurie, kitaip nei įprasta bažnyčiose, klausė išpažinčių žvakių šviesoje, buvo galima drąsiai klausti ir net pasikalbėti svarbiomis temomis.

Atgailos sakramentu dvasiškai apsivalius, rinktasi į koplyčią ir dėkojant Dievo Sūnui Jėzui Kristui už atpirkimo malonę uždegta po žvakelę. Dėkojome už įvairias malones, kuriomis esame apdovanoti, už patirtas nuostabias akimirkas per renginį, o svarbiausia – už sakramentus, kuriais naudodamiesi galime tapti naujais žmonėmis. Klebonas kun. Antanas Gutkauskas dėkojo visiems svečiams kunigams, lektoriams, darbo grupių vadovams ir savanoriams, susirinkusiam jaunimui.

Po šv. Mišių vyko pačių mokinių sugalvoti ir pageidauti užsiėmimai: šokiai, filmo peržiūra, stalo žaidimai, bendravimas iki ryto 6 valandos. Dėkojome Dievui už naują išaušusį rytą ir užrašę savo mintis ant popieriaus lapo, atsisveikinę skirstėmės į namus.

Štai keletas mokinių atsiliepimų apie jaunimo atsinaujinimo savaitgalį: „viskas patiko“, „nerealu“, „gera nuotaika“, „įdomūs pokalbiai“, „linksma liaudis“, „puikiai praleista diena“, „daugiau tokių naktų“, „patiko šlovinimas, giesmės ir pokalbiai“, „patiko paskaita „Vyriški pasikalbėjimai“, „patiko pokalbiai išpažintyse su kunigais“, „patiko gera atmosfera, geras maistas“, „pakartoti dažniau“ ir t.t.

Taigi norime padėkoti renginio rėmėjams: UAB „Reval baldai“ ir vadovui Rimui Kurlavičiui; Rietavo savivaldybei, Seimo nariui Andriejui Stančikui, Rietavo kultūros centro direktorei Birutei Gedmintaitei ir bibliodramai vadovavusiam Vincui Andriuškai, svečiams kunigams dr. Sauliui Stumbrai, relig. m. mgr. Kęstučiui Balčiūnui, skaičiusiems pranešimus, klausiusiems išpažinčių. Nuoširdi padėka klebonui kun. A. Gutkauskui, išpažinčių klausymu talkinusiems kunigams Virgilijui Pociui, Arvydui Mačiuliui, Aivarui Pudžiuvėliui, liudytojams – Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacijos vienuolei s. Brigitai Gramauskaitei, Arūnui Raudoniui, lipdymo ir keramikos grupės vadovei Danguolei Alčauskienei, šokių grupei vadovavusiai Irenai Stančikienei, šlovinimo grupės vadovei Živilei Mackevičiūtei, savanoriams Rasai Jatulienei, Irenai, Riekašienei, Agnei Saudargaitei, Tomui Daukšai, Oksanai Šafaruk, Tomui Sakalauskiui, Livetai Jatulytei, sutvirtinamųjų tėveliams.

Lidija IVINSKIENĖ, katechetė-referentė

Rietavas
Oksanos Šafaruk nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija