„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. gegužės 11 d., Nr.5 (222)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Popietė mokytojai ir poetei atminti

KRETINGA. Švenčiant jubiliejinę sukaktį, vėl atsigręžiama į asmens gyvenimą, apmąstomi nuveikti darbai. Kovo 23-iąją Pranciškonų gimnazijos aktų salėje į poetės, mokytojos, Kretingos miesto garbės pilietės Bronės Liniauskienės 95-ųjų gimimo metinių jubiliejui skirtą popietę susirinko buvę Pranciškonų gimnazijos mokytojai bei svečiai iš kitų rajono mokyklų. Dalyvavo poetės dukra, Klaipėdos universiteto dėstytoja, Socialinių mokslų daktarė, profesorė Audronė Liniauskaitė bei Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros direktorius, poetės sūnus, rašytojas Jonas Liniauskas, vaikaitis Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytojas, doc. dr. Antanas Kairys.

Gimnazijos direktorius kun. Alvydas Virbalis OFM, prisimindamas mokytojos darbus, jos veiklą mokykloje, kalbėjo, kad į Amžinybę išėjęs žmogus gimsta Dangui.

Popietės – prisiminimo – nuotaiką sukūrė mokytojų Virgilijos Kavoliūnienės ir Virginijos Rudavičienės parengti mokiniai. Interpretuodami rašytojos kūrybą, jie pristatė iš B. Liniauskienės lyrikos rinkinių sukurtą kompoziciją ir papasakojo, kaip į poezijos pasaulį atėjusi „palei žydintį lauką“, mokytoja prisėda tyliai pasikalbėti. Pašaukdama medį, stabteli „po birželio stogu“, o suvokdama, kaip dūžta laikas, tyliai rymo „ant vakaro kranto“ ir supranta, kad mintys kaip „kregždės praauga dangų“. Skambėjo muzika: kankliavo Sigita Razmutė, pianinu grojo Vilius Juodys.

Viešosios Motiejaus Valančiaus bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė aptarė publikacijas apie poetę B. Liniauskienę periodiniuose leidiniuose, priminė, kad pagal jos tekstus yra sukurta dainų, ir pristatė poetės kūrybai skirtą bibliografinį leidinį, kurį sudarė ir išleido ši biblioteka.

Buvęs Pranciškonų gimnazijos mokinys, poetas J. Liniauskas papasakojo atsiminimų apie savo mamą, kuri buvo ir jo lietuvių kalbos mokytoja, paskatinusi rašyti eilėraščius. Prisiminimais apie poetę, kolegę pasidalijo gimnazijos mokytoja Danutė Rimkutė.

Bibliotekos vedėja Aldona Tamošauskienė pristatė rašytojos darbų parodą ir parengė mokytojos asmeninės bibliotekos knygų, kurias gimnazijai dovanojo jos šeima, ekspoziciją.

B. Liniauskienės šeima skyrė gimnazijos bibliotekai finansinę paramą, todėl šiuo metu joje eksponuojamos naujausios knygos, nupirktos už paaukotas lėšas.

Jautrus brolio Bernardo Belicko OFM žodis pabaigoje sukūrė artėjančio Verbų sekmadienio nuotaiką. Gimnazijoje paskelbtas poetės knygoms skirto ekslibriso konkursas. Įdomiausi mokytojos Liudmilos Liaudanskaitės mokinių darbai eksponuoti salėje renginio metu. Poetės šeimos nariai išrinko geriausią Gabijos Dirvonskytės (I Gb kl.) darbą ir juo bus pažymėtos mokyklos bibliotekai dovanotos knygos.

Didelė poetės dovana – Pranciškonų gimnazijos himno žodžiai, kuriems melodiją sukūrė A. Žilys. Popietės pabaigoje himną dainavo gimnazistė Orinta Šlušnytė (mokytoja – Veronika Šlionskytė), o renginio vedėjai gimnazistai, Agota Puškorytė ir Kristijonas Miklovas, pakvietė prie mokytojos B. Liniauskienės kapo nunešti gėlių ir uždegti žvakelę.

B. Liniauskienė gimė 1923 m. kovo 20 d. Žilionių kaime, Radviliškio r., o mirė 2017 m. gegužės 28 d.

Pagal Ofm.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija