Atnaujintas 2003 m. balandžio 11 d.
Nr.29
(1133)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Krikščionybė šiandien
Aktualijos
Mums rašo
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Klano metastazės

Daugelis dar pamena, kaip Atgimimo aušrai brėkštant, kai Lietuvoje dar viešpatavo gūdi vietinės komunistinės nomenklatūros naktis, Rusijos laikraščiai buvo grobstyte grobstomi. Iš pat ankstyvo ryto prie spaudos kioskų net eilės būriavosi. Tarsi majonezo ar žirnelių „išmetus“. Mat Maskvos spauda jau drąsiai rašė ne tik apie baisius stalinizmo nusikaltimus, bet ir apie supuvusią, perdėm apsivogusią komunistinę valdžią. Tada kai kuriuose vadinamųjų profsąjungų klubuose būsimojo Sąjūdžio veikėjų iniciatyva buvo pademonstruotas garsaus rusų kino režisieriaus Stanislavo Govoruchino dokumentinis filmas „Taip gyventi negalima“. Filme buvo įtikinamai parodytas visas valdančiosios komunistų partijos viršūnių degradavimas. Neseniai S.Govoruchinas, dabar Rusijos Valstybės Dūmos deputatas, paklaustas, kodėl šio filmo autorius, būdamas Dūmos nariu, nieko konkretaus nepadarė, atsakė: „Todėl, kad jėga, prieš kurią mes kovojome, nepajudinama“. Ir čia pat įvardijo: „Ta jėga - partinė nomenklatūra“. Pasak režisieriaus, tiktai pačių primityviausių ir nieko nesuvokiančių žmonių nuomone, Rusija yra demokratinė valstybė. O iš tiesų valdžioje tebėra tie patys komunistai. Beje, blogiausia jų dalis - chameleonai, kurie spėjo net po kelis kartus persidažyti. Po 1991 metų visi SSKP sričių sekretoriai, įmonių ir gamyklų direktoriai faktiškai privatizavo viską, ką valdė. Tokie kaip turkmėnbaši (Turkmėnijos prezidentas Nijazovas - P.K.) privatizavo ištisas valstybes. Bet kovoti su jais buvo beviltiška. „Mat esmė ta, kad ir burnos atverti nebuvo galima. Kai man sakė: „Tu kėsiniesi į demokratiją!“, atsakydavau: „Aš kėsinuosi į komunistų valdžią“. Jie man aiškindavo ir tebeaiškina iki šiol, kad jie jau nebe obkomų ar CK sekretoriai, o demokratai“, - teigė S.Govoruchinas.