Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 27 d.
Nr.65
(1169)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Darbai
Žvilgsnis
Kinas
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Istorijos vingiaiPRIEDAI


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Dovydo klausimai sinagogoje

Šiame numeryje:

Kol gyva tautos atmintis

Kolpingo kolegijoje - apie verslą

Juodojo kaspino mitai ir pasekmės

Svarbiausia, kad jis buvo enkavėdistas

Pastangos sumenkinti europiečių tikėjimą

Ir vėl Sniečkus

Kariai aptarė savo problemas

Sinagogoje – Kauno valstybinis choras

Pavelo Bermano pavardė jau nebe pirmą kartą matoma šios vasaros Pažaislio festivalio afišose. Bet premjera, ir dar Kauno sinagogoje, – naujas puslapis muzikos užrašuose. Šį sekmadienį – Pažaislio muzikos festivalyje daug išankstinių diskusijų ir įvairių nuomonių bei svarstymų susilaukusi kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus premjera „Septyni Dovydo klausimai ir rauda“. Tai liturginė drama smuikui solo, mišriam chorui, vyrų ir moterų oktetams. Kūrinį atliko Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis, dirigavęs ir šioje premjeroje), solo smuiku griežė P.Bermanas.
Kompozitoriaus G.Kuprevičiaus naujojo kūrinio temos pasirinkimas – drąsus ir atsakingas. Liturginės dramos pagrindu tapo „Senojo Testamento“ Antroji Samuelio knyga, kuri prasideda pasakojimu, kaip Dovydas elgėsi po karaliaus Sauliaus ir jo sūnaus Jehonatano, ištikimo Dovydo bičiulio bei jo žmonos Mikalės brolio, mirties. Dovydas klausinėja, kaip žuvo Saulius, bei aprauda karalių Saulių ir jo sūnų Jehonataną.
Muzikinę liturginę dramą „Septyni Dovydo klausimai ir rauda“ sudaro aštuonios dalys. Choras kūrinį atliko jidiš kalba (intarpus lietuviškai).


Į Gedimino kalną - keltuvu

Vilniečiai ir miesto svečiai Gedimino kalno viršūnę galės pasiekti keltuvu

Praėjusį ketvirtadienį po pietų sostinėje pradėjusiu veikti keltuvu į Gedimino kalną pirmieji pakilo premjeras Algirdas Brazauskas su žmona Kristina, lydimi kultūros ir užsienio reikalų ministrų, kultūros paveldo saugotojų, statybininkų, žurnalistų. A. Brazauskas minėjo, kad prieš statybos pradžią įvertinti įvairūs galimi keltuvai, tarp jų ir pakabintas ant troso, kad būtų galima kylant į Gedimino kalną iš aukštai apžvelgti Vilnių. Tačiau, pasak Premjero, pasirinktas pigiausias ir saugiausias variantas - Austrijos firmos “ABS Transportbahnen” bėginis keltuvas. Premjeras prisiminė, kad pernai Seime svarstant šių metų valstybės biudžeto projektą buvo siūlymų tam projektui skirtus 3,5 milijono litų panaudoti kitoms reikmėms, bet Vyriausybė apgynė savo siūlymą finansuoti šią statybą. Pasidžiaugęs, jog jo šalies firma greitai - per pusę metų - suprojektavo ir pastatė keltuvą Lietuvos istorinėje vietoje, Austrijos ambasadorius Lietuvoje Michaelis Švarcingeris pabrėžė, kad iš pirmo žvilgsnio šis įrenginys atrodo paprastas, bet tai labai modernus ir sudėtingas gaminys, sudėtingas jo valdymas.


Jungtinės Tautos kapituliuoja?

Bagdade per sprogimą prie Jungtinių Tautų biuro žuvęs specialusis JT atstovas Irake brazilas Serdžijus Vieira de Melas buvo pats realiausias kandidatas pakeisti dabartinį JT generalinį sekretorių

Po sprogimo Jungtinių Tautų būstinėje Irake po pastato griuvėsiais vis dar randami žuvusiųjų kūnai. Dar nežinomas tikslus aukų skaičius, nors jau rasta 25 žuvusiųjų kūnai. Kaip pabrėžė JT atstovas Salimas Lounas, jau prasidėjo dalinis JT misijos Irake darbuotojų evakavimas į Jordaniją. Pabrėžiama, kad šis teroro aktas prieš Jungtinių Tautų civilinę instituciją buvo pats didžiausias per visą 58 metų JT veiklos istoriją. Ypač pasaulio visuomenę sukrėtė JT atstovo Irake brazilų diplomato Serdžijaus Vieiros de Melo žūtis. Šis diplomatas buvo karštas Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos tiekimo Irakui šalininkas. Apžvalgininkai pažymi, jog šiuo metu JT Irake neatlieka jokio kito vaidmens, kaip tik vykdo programą „Maisto produktai mainais už naftą“. Tos pagalbos dėka nuo bado mirties jau išgelbėta tūkstančiai Irako gyventojų. Tuo tarpu islamo ekstremistai ir buvusio Irako diktatoriaus Sadamo Huseino šalininkai neslepia, kad jie keičia kovos taktiką ir puolimo taikiniais pasirenka civilius objektus. Taip buvo susprogdintas Bagdado vandentiekis ir einantis į Turkiją naftotiekis. Dabar pasigirdo grasinimai susprogdinti Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus būstinę. Šios organizacijos atstovai jau pareiškė apie galimybę palikti Iraką.


Viešojoje bibliotekoje – karšta vasara

Lina Eringienė su bibliotekos lankytoju prie kompiuterio

Šakių viešojoje bibliotekoje dirba trylikos žmonių kolektyvas, apie kurį bibliotekos direktorė Regina Ūsienė sako: „Labai geras, juo visada gali pasiremti, vienas čia nieko nepadarysi“. Daug gražių sumanymų turi bibliotekos kolektyvas. Žmonės čia nedejuoja, o dirba. Biblioteka turi šimtą tūkstančių knygų ir apie tris tūkstančius skaitytojų. Jų pagausėjo įvedus internetą.

Projektai, projektai…

Dar praėjusią vasarą direktorės R.Ūsienės paragintos Lina Eringienė, Elena Galdikienė ir Dalija Jasaitienė kibo į darbą - rašyti projektą „Visuomenės informavimas kelyje į Europos Sąjungą“ (vadovė R.Ūsienė). Projektas pateiktas Europos Komisijos delegacijos centrui Lietuvoje, gautas 80 proc. finansavimas, o tai daugiau kaip 60 tūkst. litų. Nauda akivaizdi: įkurtas informacijos centras, įsigyta kompiuterių bei kitos techninės įrangos, sukaupta literatūros Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą tema. Dvidešimt šakiečių bibliotekoje ėmė mokytis anglų kalbos nemokamai, kur mokslą tęs septynis mėnesius, dvidešimt žmonių mokosi kompiuterinio raštingumo. Pirmiausia projektas skirtas jauniems ūkininkams ir nedirbančiam jaunimui.


Muzika suvienijo...

Talentingų menininkių trio: pianistė Audronė Eitmanavičiūtė, aktorė Rūta Staliliūnaitė ir dainininkė Sabina Martinaitytė

Muzikinė kalba vienija – žinoma visiems tiesa. Gražus, bet abstraktus posakis Lazario, Valentinos ir Pavelo Bermanų meistriškumo kursų dalyvių koncerte, su Pažaislio festivalio vėliava, įgavo tiesioginę prasmę: koncertavo įvairių šalių muzikantai, pritariant Kauno kameriniam orkestrui, diriguojamam meno vadovo P. Bermano. Tipiškas italas Vincenzo Paolini (24 metų) ir netipiška japonė Rutsuko Yamagishi (gimusi Kanadoje, mokėsi Japonijoje, nuo 1997 metų gyvena Italijoje, kad galėtų tobulintis pas Bermaną), jaunutė prancūzė Marie Vermeulin (20 metų, 2002 metais jau koncertavusi su Kauno kameriniu orkestru) ir dar visai vaikiška rusė Ana Kavalerova (15 metų) – juos jungia ne tik fortepijonas ir sudėtingi kūriniai, bet ir tai, kad jie visi savaip atrado Italiją, kurioje tobulinasi pas Lazarį, Valentiną ir Pavelą Bermanus.


Europos gydytojai katalikai apie šiuolaikinio pasaulio iššūkius

Šv.Mišios Aušros Vartų koplyčioje: vysk. J.Tunaitis, kun. V.Pozaikas (Kroatija), dr.E.Pavesi (Šveicarija), prof.dr. Anzani (Italija), dr.M.Stevensas, prof.A.Americi (Italija), prof.Bregeonas (Prancūzija), dr.S.Cahu (Portugalija)

Pirmą kartą Vilniuje gegužės 29 - birželio 1 dienomis vyko Tarptautinės gydytojų katalikų federacijos (FIAMC) Europos asociacijos (FEAMC) valdybos posėdis, kuriame dalyvavo atstovai iš dvylikos Europos šalių: Čekijos, Italijos, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Šveicarijos, Vokietijos. Svečiai buvo apgyvendinti Senamiestyje - naujai suremontuotuose ir atidarytuose Vilniaus arkivyskupijos svečių namuose.
FEAMC valdybos pageidavimu buvo organizuota ekskursija po Vilnių ir Trakus. Posėdžio dalyviai lankėsi Katedroje ir, vadovaujant dr. N.Kitkauskui, buvo supažindinti su jos architektūra, radiniais, istorija. Svečiams buvo parodyti restauruojami Valdovų rūmai, pademonstruotos juose rastos senienos.


Istorinės reminiscencijos ir šių dienų alchemija

Katedros restauratoriai (iš kairės): Gintaras Palemonas Janonis, Nijolė Būraitė ir Česlovas Polonskis

Ne per seniausiai „Panevėžio balse“ (2003 m. gegužės 3 d.) tarp kitų naujienų ir aktualijų skaitytojai galėjo rasti publikaciją, jog „vakar miesto meras V.Matuzas kartu su Katedros klebonu Rimantu Gudeliu nepabijojo pastoliais užlipti iki restauruotojų įrengtos aikštelės ir iš arti apžiūrėjo freską „Stebuklas ties Polocku“…“ Cituoju dar vieną tam tikrai visuomenės daliai svarbų sakinį: „Katedros klebonas miesto merą patikino, kad restauruotojai darbus baigs iki miesto 500 metų jubiliejaus renginių, kurie vyks rugsėjo mėnesį“. Ir reziumė: „Visi restauracijos darbai kainuos apie 240 tūkst. litų. Lėšų skyrė miesto Savivaldybė, aukojo parapijos bendruomenė ir Kultūros ministerija…“ Aš gi šiuo kukliu straipsniu laikraštyje susidomėjau paskatintas prisiminimo savo reakcijos į beveik lygiai prieš metus neįvykusį raštišką paviešinimą minčių apie kai kuriuos akivaizdžių faktų inspiruotus, tačiau merkantilizuotai publikai beverčius dalykus.


Gyvenimą paskyrusi lietuvybei
Apie JAV Lietuvių bendruomenės
Kultūros tarybos pirmininkę Mariją Remienę

Marija Remienė

„Tautos, neturinčios instinktyvaus tautinio siekio (kurio net nebūtina aiškiai suformuluoti), negali sukurti didžių valstybių.
Tiktai tos tampa visa galva pranašesnės už kitas, kurių kultūroje spontaniškai išsiveržia stiprus, atkaklus atradimų ir pergalių troškimas. Šis troškimas atspindi paslaptingą misijos jausmą, pasireiškiantį nuoširdžiu daugybės individų pasišventimu ir bendru įsipareigojimu pelnyti didingos tautos šlovę“, - taip apie tautų ir valstybių ateitį rašė vienas žymiausių pasaulio politologų Zbignevas Bžezinskis knygoje „Nebevaldomas pasaulis“.
Marija Remienė - viena iš nedaugelio žmonių, jaučiančių tą paslaptingą misijos jausmą, kuriuo siekia, kad jos tautos dvasia gyvuotų ir jos tėvynė Lietuva amžiams liktų laisva ir nepriklausoma.
Materialėjančiame, idealus, patriotizmą, dorą ir gailestingumą niekinančiame pasaulyje ši savybė ilgametėje pasiaukojamoje veikloje yra reta, nuostabą kelianti, daranti gyvenimą žygdarbiu.


Žmonės ir angelai

Aktorius K.Globišas filme „Angelas Krokuvoje“

Šiemet vėl buvau Lagove (Lenkija), jau 33-iajame tarptautiniame kino festivalyje. Tų kino festivalių Lenkijoje vasarą - kaip grybų po lietaus. Bet visi jie perkeliami kur nors arčiau gamtos ir žiūrovų. Lagovas irgi arti gamtos, tarp ežerų, netoli Vokietijos sienos. Atvykę čia dar radome bažnytinių chorų šventę ir dalyvavome šv.Mišiose atvirame lauke - “Amfiteatre”, kur jau kitą vakarą pradėti rodyti festivalio filmai.
Kino festivalyje irgi netrūko įdomybių: kavinėje vaikų orkestras griežė “Sugrįžk į Sorentą”, “Amfiteatre” kovėsi riteriai, po filmų virė diskusijos, patys rimčiausieji rinkosi į simpoziumą „Pasaulis keičiasi: kinas globalizacijos laikais”. Tačiau daugiausia smalsuolių sulaukė filmai, kurių per dieną čia parodoma po šešis, žinoma, dar yra ir videoperžiūros. Kokie filmai buvo populiariausi?


„Tėviškės kapinėse dukterų suglausti...“

Joana Vaičiulaitienė 2001 metais

Taip pasakė rašytojas Petras Dirgėla tą dieną, kai Suvalkijos žemė priglaudė Lietuvos dukrą Joaną Abramikaitę-Vaičiulaitienę, grįžusią iš tolimosios gyvenimo kelionės Amžinybės poilsiui šalia savo vyro rašytojo Antano Vaičiulaičio.
„2001 m. birželio 25 d., į Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus svečių knygą Joana Vaičiulaitienė įrašė du žodžius: „Myliu, myliu“. Ir daugiau nieko. Tai buvo jos mėgstama, lyg ir esminė frazė, visa apimanti, labai plati ir tikra. Šie žodžiai nebuvo tušti. Su daugeliu kalbėdama telefonu, pabaigoje ji pasakydavo du žodžius: „Myliu, myliu“. Tiek daug pasakyta ir kiekvienam šie žodžiai nudžiugindavo širdį, nes turbūt kiekvienam mūsų meilės trūksta... O Joana Vaičiulaitienė jos turėjo tikros, gražios, šviesios ir didelės mums kiekvienam. Mokėjo nuoširdžiai ir paprastai bendrauti. Gerbė muziejininko darbą, priėmė savo namuose ir rūpinosi kaip šeimos nariu muziejaus darbuotoja Virginija Paplauskienė, kuri dirbo su rašytojo A.Vaičiulaičio archyvu.


Britų mokslininko mirtis gali turėti įtakos Didžiosios Britanijos politinei situacijai

Britų mokslininkas Deividas Kelis

Sausio 28-ąją JAV prezidentas Dž.Bušas Kongrese skaitė kasmetį pranešimą apie padėtį šalyje. Pagrindine šio pranešimo tema tapo S.Huseino režimo keliama grėsmė bei galimas amerikiečių atsakas. Tuo tarpu Didžiosios Britanijos premjeras T.Bleiras, britų slaptųjų tarnybų surinktais duomenimis, dar 2002-ųjų rugsėjį tvirtino neva Irakas pajėgus be jokios kitos valstybės pagalbos per penkerius metus sukurti branduolinį ginklą, o įsikišus kokiai nors kitai šaliai, šis procesas tetruktų vos metus ar dvejus. Tačiau ir neturėdamas branduolinio ginklo Irakas kelia grėsmę ne tik Persijos įlankos šalims, Turkijai, Graikijai ir Izraeliui, bet ir Kipre dislokuotiems britų kariams. Cheminio ar biologinio ginklo S.Huseinas esą galėtų griebtis net per 45 minutes.
T.Bleiro pranešimas parlamente privertė JT Saugumo Tarybą 2002 m. lapkričio 8-ąją priimti 1441 rezoliuciją, kuri įpareigojo Irako vadovybę nedelsiant įsileisti JT pareigūnus ir per 30 dienų pateikti dokumentus apie draudžiamų tipų ginklų kūrimą. S.Huseinas dvylikos tūkstančių puslapių deklaraciją suspėjo pateikti laiku, tačiau joje nė žodžiu neužsiminta apie masinio naikinimo ginklus. Du mėnesius Irako teritorijoje dirbę JT inspektoriai neaptiko nei masinio naikinimo ginklų slėptuvių, nei jo gamybai būtinų komponentų saugyklų. Nebuvo rasta ir iki 1991-ųjų Irake buvusių nuodingųjų medžiagų bei infekcinių ligų sukėlėjų atsargų. Bagdadas teigė, kad jas jau seniai sunaikino, tačiau to įrodyti arba nesugebėjo, arba paprasčiausiai nenorėjo.


Dinderio mušikai

Dabartinis lietuvių kalbos žodynas posakį „dinderį mušti“ aiškina kaip dykinėjimą, o „dinderiuoti“ – tuščiai barškėti, skambinti ir pan. Panašu, kad toks dinderio mušimas tapo daugelio labai aukštų politikų ir šiaip apsukrių veikėjų kone pagrindiniu užsiėmimu. Ypač prasidėjus naujam politiniam sezonui. Galima drąsiai sakyti, jog tas sezonas prasidėjo kur kas anksčiau – per pačius vasaros karščius, kai buvo išaiškinti (ar specialiai pakišti) net keli politiniai skandalai. Visų pirma milžiniški žemėtvarkininkų apetitai, pasisavinant ir pasidalijant po keliasdešimt žemės sklypų gražiausiose ir pelningiausiose Lietuvos vietose. Ištisa grupė Lietuvos diplomatų apkaltinama kyšininkavimu, nors kalbama, kad Valstybės saugumo departamento surinktoje medžiagoje apie tų diplomatų veiklą kyšininkavimas tebuvo tik šiaip sau – papildomas užmokestis už kur kas pavojingesnę veiklą svetimos valstybės naudai. Matyt, nereikia aiškinti kokios valstybės.


Studente, ar jau žinai, kur gyvensi šiais metais?
Gal „Vilnelės“ studenčių namuose? Kodėl gi ne?

Ten rasi jaukią aplinką, kultūrinį ir dvasinį ugdymą:
- asmenybė ugdoma laisvės ir pagarbos kitokiai nuomonei dvasia;
- socialinė, kultūrinė bei sportinė veikla;
- bendravimas su tais, kurie nori padaryti visuomenę geresnę ir siekia šio tikslo pradėdami pirmiausiai nuo savęs;
- parama krikščioniškam gyvenimui ir galimybė gauti žinių apie Katalikų Bažnyčios mokymą dvasinio ugdymo renginiuose, kuriuos „Vilnelės“ studenčių namuose organizuoja tarptautinė institucija „Opus Dei“ („Dievo darbas“) – asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra.
Jeigu nori daugiau sužinoti apie tai, paskambink ar užeik į „Vilnelės“ studenčių namus adresu: Algirdo g. 2–36, 2006 Vilnius, tel. 265 03 09, el. paštas vilneles@erdves.lt


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

Į apžvalginę poilsinę piligrimų kelionę į ITALIJĄ
rugsėjo 21-29 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Čenstakava – Znojimas – Paduja – Loretas – San Džovani Rotondas – San Marinas – Gateo A Mare (poilsis prie Adrijos jūros) – Viena – Zabžidovskio Kalvarija – Krokuva – Vilnius.

Tėvas Pijus

Kelionės kaina – 690 Lt.
(„XXI amžiaus“ skaitytojams, užsirašiusiems iki rugpjūčio 1 d. - 599 Lt.)

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Prienus, Alytų, Lazdijus.

Vilnius, Bazilijonų g. 3.
Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.),
8-673-38624 (mob.).
,
8-37-777488


Turizmo agentūra "Titano vartai"

Kviečia keliauti į KROATIJA per SLOVĖNIJĄ (rugsėjo 19-28 dienomis, devynios nakvynės kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno – Zagrebas – Ptuji – Krikvenica – Plitvička – KRK sala – Liubliana – Klagenfurtas – Gracas – Viena. Kaina – 680 Lt.

Šv. Pauliaus kelias Turkijoje (rugsėjo 26 - spalio 12 dienomis, 12 nakvynių viešbučiuose su vakariene ir pusryčiais). Maršrutas: Budapeštas - Sofija - Troja - Bergamas - Izmiras - Efesas - Hierapolis - Antalija - Kapadokija - Ankara - Stambulas - Bukareštas - Miškolcas (galimybė skristi lėktuvu). Kaina 1890 Lt.

Koliziejus Romoje

Italija (rugsėjo 12-23 dienomis, aštuonios nakvynės jaunimo viešbučiuose ir kempingo kotedžuose). Maršrutas: Brno - Viena - Venecija - Milanas - Florencija - Roma - Vatikanas - Kaprio sala - Neapolis - Vezuvijus - Pompėja - San Marinas - Čenstakava. Kaina 1200 Lt.

Lisabonos katedra

Ispanija- Portugalija (rugsėjo 28 - spalio 13 dienomis, devynios nakvynės viešbučiuose). Maršrutas: Čenstakava - Viena - Venecija - Paduva - Montichiaris - Milanas - Monakas - Figueras - Monseratas - Barselona - Madridas - Segovija - Avila - Lisabona - Fatima - Santjago de Kompastela - San Sebastianas - Lurdas - Strasbūras. Kaina 1800 Lt.

Graikija (lėktuvu, spalio 28 - lapkričio 5 dienomis, aštuonios nakvynės viešbutyje su pusryčiais ir vakariene). Maršrutas: Atėnai – Korintas – Mikėnai – Argas – Naflionas – Epidauras – ekskursija laivu Egėjo jūra – Delfai – Didysis Maratonas – Sunio iškyšulys. Kaina 2394 Lt.

Egiptas (lėktuvu, spalio 24 - lapkričio 7 dienomis ir gruodžio 5 - 19 dienomis, vienuolika nakvynių viešbutyje su pusryčiais ir vakariene viešbučiuose, trys nakvynės laive su maitinimu tris kartus, viena naktis traukinyje): Maršrutas: Hurgada – Šarm el Šeikas – Šv. Kotrynos vienuolynas – Mozės kalnas – Kairas – Aleksandrija – Asuanas – Abu Simbelis – kelionė kruiziniu laivu - Luksoras). Kaina nuo 3800 Lt.

Egzotikos ir šiltų kraštų mėgėjams - paskutinės minutės kainos!

Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Alytų, Lazdijus.

Išsamesnė informacija Vilniuje: A.Jakšto g. 9 - 14, tel./faksas (8-5) 2122344, mob. tel. (8-686) 10113 (Teodora), Kaune: (8-37) 453039, mob. tel. (8-610) 10717 (Aldona), el. paštas: dilka@takas.lt, www.titano.vln.lt.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija