Atnaujintas 2004 lapkričio 26 d.
Nr.89
(1292)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Naujuosius
liturginius metus
pasitikime
su klusnumu Jėzui

Minėjo
Šv.Cecilijos dieną

Buvo jaučiamas
brolių bazilijonų
dvasingumas

Rinkosi vyskupijos
vargonininkai

Skaudaus laikotarpio
ir sudėtingo
likimo asmenybė

Pirmiausi -
nacionalinio
saugumo interesai

Šv. Kazimiero jubiliejiniai metai
pratęsti nauja paroda

Šv. Kazimieras. XX a. ketvirtas
dešimtmetis Dail. Juozas
Ignatavičius (1884-1940).
Jonavos Šv. apaštalo
Jokūbo bažnyčia

Sekmadienį, per Kristaus Karaliaus šventę, iškilmingomis padėkos šv. Mišiomis Vilniaus Arkikatedroje tikintieji užbaigė Liturginius metus. Kartu buvo užbaigti ir šv. Kazimiero kanonizavimo 400 metų sukakčiai paminėti skirti Jubiliejiniai metai. Kaip sekmadienio pamoksle sakė šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis, „šį sekmadienį susitinka dvi prasmingos šventės: Liturginių metų užsklandoje minime Kristaus Karaliaus šventę, o drauge užbaigiame šventojo Lietuvos karalaičio Kazimiero metus. Tai dar viena proga geriau suprasti, kas yra Kristus Karalius ir kas yra žmogus, šiam Karaliui paaukojęs savo gyvenimą”.


Apdovanojo ginkluoto
pasipriešinimo dalyvius

Prezidentas Valdas Adamkus
Vyčio kryžiaus ordino Riterio
kryžiumi apdovanojo Lietuvos
partizanų rėmėją mons. Edvardą
Simašką Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotrauka

Prezidentas Valdas Adamkus antradienį Lietuvos karių dienos proga ginkluoto pasipriešinimo dalyviams bei kariuomenės istorijos tyrinėtojams įteikė valstybės apdovanojimus, pranešė Prezidento spaudos tarnyba.

Už ištvermę ir atsidavimą didvyriškai ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi apdovanoti - Fortūnatas Ašoklis (Vilkas) (po mirties) - Žemaičių apygardos vadas, Bronius Kazickas (Krivaitis) (po mirties) - Vytauto apygardos partizanas, partizanų laikraščių „Aukštaičių kova” ir „Laisvės šauklys” redaktorius ir leidėjas, Antanas Liesis (Idenas) (po mirties) - Vakarų Lietuvos (Jūros) srities partizanų štabo viršininkas, Benediktas Trumpis (Rytis) (po mirties) - Tauro apygardos partizanas, Jadvyga Seiliūtė-Montvilienė (Ramunė), Dainavos apygardos partizanų globėja.


Adventiniai svarstymai apie praėjusią „Arafato erą“

Mindaugas BUIKA

Jasiras Arafatas su popiežiumi
Jonu Pauliumi II buvo
susitikęs dvylika kartų

Katalikų Bažnyčia dalijasi skausmu su palestiniečių tauta

Prasidedant liturginiam Advento laikotarpiui ir pasaulio krikščionių mintims vėl krypstant į Išganytojo gimtąjį miestą Betliejų, esantį Palestinos arabų autonominės savivaldos teritorijoje, Bažnyčios atstovai vertina šiose Izraelio okupuotose ir atkakliai valstybinio suverenumo siekiančiose teritorijose ką tik pasibaigusią lapkričio 11 dieną mirusio Jasiro Arafato „erą“ ir galimus istorinius pokyčius tiek bendrajame Artimųjų Rytų taikos procese, tiek padėčiai nedidelės vietinių krikščionių bendruomenės. Palestiniečių teritorijose, turinčiose maždaug 3,5 milijono gyventojų, tėra tik 40 tūkst. krikščionių, kurių beveik pusė telkiasi Betliejuje gretimose vietovėse. Beveik keturis dešimtmečius palestiniečių laisvės sąjūdžiui vadovavęs J.Arafatas palaikė nuolatinius santykius su Vatikanu ir ženkliai prisidėjo prie Šventosios Žemės katalikų teisinio statuso įtvirtinimo.


Konsekruotas naujasis altorius

Gausiai susirinkę tikintieji pasitiko
į bažnyčią atvykusius garbingus
svečius: apaštalinį nuncijų
arkivyskupą dr. Peterį Stephaną
Zurbrigeną, Panevėžio vyskupą
emeritą Juozą Preikšą bei didelį
būrį dvasininkų

Utena. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios bendruomenė atšventė visai parapijai svarbų įvykį. Šviesioje ir suremontuotoje bažnyčios presbiterijoje spalio 27 dieną iškilmingai konsekruotas naujasis bažnyčios altorius – pultas, Dievo stalas ir krikštykla. Iškilmėse dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stephanas Zurbrigenas, jo patarėjas monsinjoras Danielis Balvo, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, iš įvairių Lietuvos vyskupijų atvykę kunigai. Dievo žodį skaitė aktorė Virginija Kochanskytė, giedojo bažnyčios chorai, solistė Rita Preikšaitė, vargonavo pianistė Rūta Blaškytė.


Šventė Dieviškosios Jėzaus Širdies
seserų pranciškonių vienuolyne

Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius pašventino naująjį
Žaliakalnio vaikų dienos centrą

Kaunas. Lapkričio 18 dieną vienuolyno koplyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Saulius Pavalkis ir kun. Leonardas Jagminas, SJ, prasidėjo graži šventė, kurioje gausiai dalyvavo Žaliakalnio vaikų dienos centro auklėtiniai, vadovaujami seserų Eufrozinos ir Donatos, Kauno miesto savivaldybės vicemeras Kazimieras Kuzminskas, vienuolijos seserys, kai kurių vaikų tėveliai. Vyskupas E. Bartulis per pamokslą kvietė visus būti pamaldžius, rasti laiko religiniam susikaupimui, apmąstymui, mylėti artimą kaip save patį. Per šv. Mišias ir maži, ir dideli gražiai giedojo. Tai sesers Eufrozinos mokymo vaisiai.


Tėvynę darbais mylėjo

Atlaidų Krikštonyse organizatoriai
ir svečiai. Viduryje - rajono meras
Romas Apanavičius, arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius, klebonas
kun. Vytautas Juozas Insoda
ir Alytaus apskrities viršininko
pavaduotoja Onutė Balevičiūtė

Krikštonys. Praėjusį sekmadienį parapijoje vyko dviguba šventė – Kristaus Karaliaus atlaidai ir kunigo Jono Reitelaičio (1884 11 23 – 1966 11 30 ), parapijos įkūrėjo, 120-ųjų gimimo metinių iškilmės.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ. Jis atlaidų dalyvius tarsi sugrąžino į 1934 metus, kai per Kristaus Karaliaus šventę buvo konsekruoti šie naujai pastatyti maldos namai. „Kristus Karalius atėjo mylėti, tarnauti, gelbėti, tačiau Jis yra ir reiklus. Todėl turime laiku apsispręsti, su kuo eisime: su Kristumi, ar su Jo niekintojais – „Realybės šou“ organizatoriais, interneto kavinių su smurtą propaguojančiais žaidimais savininkais, su pinigų vergais – tautos duobkasiais.


Lietuvos kariuomenei atiteko karių globėjo Šv. Ignoto bažnyčia

Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia

Po daugiau kaip 50 metų pertraukos Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje lapkričio 23-iąją buvo aukojamos šv. Mišios. Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis, dalyvaujant Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių, valstybės, kariuomenės vadovams bei Apaštalų Sosto atstovams, Šv. Ignoto bažnyčią dedikavo pagrindine kariuomenės Ordinariato bažnyčia.


Ukrainoje - revoliucijos grėsmė

Petras KATINAS

Viktoras Juščenka dėkoja
savo šalininkams

Neoficialiai paskelbus, kad rinkimus trijų procentų persvara laimėjo Maskvos remiamas kandidatas ministras pirmininkas V.Janukovičius, opozicijos kandidatas V.Juščenka, kreipdamasis į milžinišką savo rėmėjų minią, pareiškė, kad valdžia grubiai suklastojo rinkimų rezultatus. V.Juščenka rėmėsi Rusijos Jurijaus Levados sociologinio centro, kurio kompetencija pripažįstama visame pasaulyje, duomenimis, skelbiančiais, kad už V.Juščenką balsavo 54 proc. rinkėjų, o už V.Janukovičių - 43 proc. Todėl V.Juščenka paragino neabejingus valstybės likimui piliečius pradėti pilietinio nepaklusnumo akcijas, panaikinti balsavimo rezultatus Lugansko ir Donecko srityse, kuriose į balsavimo apylinkes nebuvo įsileisti opozicijos stebėtojai. Kad rinkimų rezultatai buvo klastojami ir pažeidimų buvo kur kas daugiau nei per pirmąjį rinkimų ratą, pripažino ir Europos Sąjungos bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) stebėtojai, kurių buvo ypač gausu.


Plačiaburnių koalicija

Petras KATINAS

Valdančiosios koalicijos vadovai
tvirtai paėmė visą valdžią į savo
rankas. Iš kairės: Algirdas Brazauskas,
Artūras Paulauskas, Viktoras
Uspaskichas ir Kazimiera Prunskienė
Tomo Černiševo (ELTA) nuotrauka

Vienas mūsų tautietis, atvykęs iš Amerikos ir įkūręs savo verslą Lietuvoje, paklaustas, kaip jis vertina faktą, kad naujajame Lietuvos Seime atsirado visa krūva milijonierių, sakė, jog tai dar būtų pusė bėdos, jeigu tie milijonieriai dirbtų Lietuvos valstybei. Tačiau verslininkas pažymėjo, kad jį apėmė siaubas, kai vienas Seimo naujokas atvirai išdėstė, kokių tikslų vedinas atėjo į parlamentą. „Nesvarbu, kad išleidau rinkimams keliasdešimt tūkstančių. Netrukus juos atsiimsiu dešimteriopai“, - sakęs parlamentaras. Stebint, kokios aršios grumtynės vyksta ne tik dėl ministrų, bet ir dėl Seimo komitetų vadovų postų, aiškiai matyti, kad tokių, norinčių atsiimti ne dešimteriopai, o šimteriopai, ne vienas ir ne du. Paradoksas, bet tarp tokių, aiškiai atėjusių į Seimą tvarkyti savo biznio reikalų, absoliučią daugumą sudaro vadinamieji kairieji, kuriuos, anot vieno socialdemokratų naujoko Algirdo Paleckio, remia dauguma Lietuvos gyventojų.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija