Atnaujintas 2006 kovo 10 d.
Nr.20
(1420)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Skandalų karuselė sukasi

Petras KATINAS

Kai pernai vasarą vėl kilo dar vienas skandalas dėl nelegalių statybų Kuršių nerijoje, ilgokai besispyriojęs Premjeras vis dėlto sudarė komisiją tam reikalui ištirti. O spyriojosi todėl, kad prie šio dalyko pirštus buvo prikišusi (ir ne tik pirštus) jo partijos bičiulė Klaipėdos apskrities viršininkė Virginija Lukošienė. Visi apie tai puikiai žinojo, tiktai aukščiausioji valdžia, tas „didysis ketvertas“, kažkodėl pykstantis, kai pavadinamas politbiuru, dėjosi nežinąs ir nematąs, kas vyksta Lietuvos pajūryje. Dar daugiau, Vyriausybės vadovas net buvo numatęs paaukštinti pareigose bičiulę V.Lukošienę, suradęs jai vietą Briuselyje, ES struktūrose. Kai jau nebebuvo kur dėtis, Vyriausybės komisija nustatė, jog apskrities viršininkė „netinkamai atliko pareigas“. Pastaroji, net nelaukdama tos komisijos išvadų, parašė atsistatydinimo prašymą. Ji žinojo, ką daro. Juk tapusi nebe valdininke, o paprasta piliete, kur kas lengviau išsisuks negu tada, jeigu įvyktų stebuklas ir Generalinė prokuratūra, pradėjusi tyrimą dėl V.Lukošienės veiksmų tvirtinant detaliuosius nelegalių pajūrio statybų planus, ir atkapstytų, kokį „bakšišą“ gavo neokomunistų partijos veikėja iš tų statybininkų. O kad gavo, tai neaišku gal tik pačiam Vyriausybės vadovui. Juk kokia gi stebuklinga lazdele mostelėjus išdygo buvusios apskrities viršininkės rūmai ant Baltijos jūros kranto, Girulių pušyne? Visiškai teisus naujasis liberalas Seimo narys Eligijus Masiulis pareiškęs, jog susidaro įspūdis, kad padirbėjęs valstybės tarnyboje ir susikompromitavęs valdininkas atleidžiamas iš pareigų ir jo istorijoje dedamas taškas. O tas buvęs valdininkas paskui ramiai naudojasi valstybės tarnybos metu susikrautais turtais. Deja, ne viena V.Lukošienė tokia. Jai tik mažumėlę nepasisekė. Bet galima neabejoti, jog ir iš šio triukšmelio nieko neišeis. Pliaukštelėjo žiniasklaida, kai kurie seimūnai ir prokurorai tarsi botagu per vandenį, subangavo vandens ratilai, o apžėlusi valstybės „elito“ kūdra vėl ramiai užsitraukė maurais. Kiek gi tokių pliaukštelėjimų buvo – nesuskaičiuosi. Ryškiausias pavyzdys – Premjero žmonos viešbutis.

Dabar Seime rengiamasi svarstyti įstatymo projektą, kad valstybės tarnautojai privalėtų deklaruoti savo išlaidas. Tačiau jau aišku, kad netgi tokiu atveju, jeigu toks įstatymas ir būtų priimtas, jame bemat atsiras ne viena landa, kaip jį apeiti. Pavyzdžiui, pareikšti, kad rūmai ar prabangūs automobiliai – kokios nors tetulės ar dėdės pensininko dovana. Tačiau buvusios Klaipėdos apskrities viršininkės išsidirbinėjimai – vieni niekai, palyginti su beprecedenčiu skandalu, kilusiu valdžios „draustinyje“ Turniškėse. Pasirodo, valstybės Prezidentas, tarsi koks nuomininkas, gyveno „Hansa bankui“ įkeistoje rezidencijoje. O tą užstatą bankui įteikė ne kas kitas, o Vyriausybės įsteigtos akcinės komunalinių paslaugų bendrovės šefas Valdas Račkys. Sugalvojęs padaryti biznį, už tą paskolą pastatęs naujajai nomenklatūrai skirtus kotedžus ir juos pelningai pardavęs. Ir pardavė ne bet kam, o paties Prezidento patarėjams Edminui Bagdonui ir Ryčiui Muraškai. Pats Prezidentas, grįžęs iš egzotiškų kelionių po šiltus kraštus, atrodo, tik pirkdamas riestainius Kaziuko mugėje sužinojo, kad gyvena ne savo, o bankui įkeistame name. Kitaip tariant, gyvena kampininko teisėmis. Todėl jam neliko nieko kita, kaip pareikšti, jog ta žinia jam buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Negi Prezidentas toks naivus, taip atitrūkęs nuo realybės, kad nematytų to visiems akivaizdaus dalyko: valdančioji nomenklatūra ir jos visi sraigtai bei sraigteliai dirba visais apsisukimais, kad vien tik prisikimštų kišenes. Naivu būtų manyti, kad tos Vyriausybės įkurtos akcinės komunalinių paslaugų bendrovės, turinčios rūpintis ir saugoti valstybės aukštųjų pareigūnų rezidencijas, vadovas V.Račkys vien savo iniciatyva sumanė ir įvykdė tą aferą Turniškėse. Aišku, tą klausimą jis derino su labai aukštai sėdinčiaisiais Vyriausybės rūmuose. Užtat Premjeras ramus. Pasirodo, anot jo, kaltas yra buvęs ministras pirmininkas G.Vagnorius, kuris ir leido susikurti tai bendrovei. Taigi visos nuodėmės urmu verčiamos ant „landsbergininkų“ galvų, nors jie mažiausiai čia dėti. Ir jie niekada faktiškai nebuvo valdžioje, nes visas pelningiausias kėdes kaip buvo užtūpę, taip ir turi ta pati brazauskinė nomenklatūra. Ir turi nuo 1992 metų!

Kilus triukšmui Turniškėse, įsigiję pra- bangius būstus Prezidento patarėjai E.Bagdonas ir R.Muraška paskelbė apie savo atsistatydinimą. Ir tai buvo ne bet kokie patarėjai! E.Bagdonas buvo patarėju užsienio politikos klausimais, netgi gyrėsi, jog tiktai jo pastangomis Lietuva tapo „Baltijos tigru“, o R.Muraška patarinėjo nacionalinio saugumo klausimais. Taigi postai labai svarbūs ir įtakingi. Dabar abu aiškina, jog savo prašymus atsistatydinti jie įteikė „siekiu apsaugoti Prezidento autoritetą“. Nieko sau autoriteto saugotojai!

Kitas dalykas, ar premjeras A.Brazauskas žinojo, kad jo Vyriausybės bendrovė saugomoje Turniškių teritorijoje stato kotedžus, parduoda juos, pagaliau užstato bankui paties Prezidento namą. Tokius klausimus pateikė Tėvynės sąjungos frakcijos narys Jurgis Razma. Galima pasakyti iš anksto, koks bus atsakymas: nežinojo, nes Vyriausybės vadovas užimtas kur kas svarbesniais reikalais. Užtat atsirado proga Seimo Pirmininkui pademonstruoti savo skaidrumą ir tyrumą. A.Paulauskas pareiškė, jog šią Turniškių pardavimų ir pirkimų istoriją turėtų ištirti teisėsauga. Ir dar pridūrė, jog tai jau nebe pirmas atvejis, kai valstybės institucijos pradeda užsiiminėti verslu. Bet jeigu matė tokius „verslus“ valstybės institucijose, tai kodėl prabilo tiktai dabar? Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas P.Malakauskas jau iš anksto pareiškė, jog gali pasakyti, kad ši istorija tėra tiktai etikos pažeidimas. Matyt, „etika“ tas tyrimas ir pasibaigs.

Seimas, po eilinio pasiatostogavimo šiandien susirenkantis į pavasario sesiją, mažumėlę patriukšmaus, paaimanuos dėl įstatymų netobulumo ir nusiramins. Tuo labiau kad sesijoje laukia svarbesni reikalai. Pirmiausia iš naujo prasidės postų dalybos. Kaip pareiškė Seimo vicepirmininkas Č.Juršėnas, pribrendo reikalas „pakoreguoti Seimo komitetų ir komisijų sudėtis“. Mat šios sudėties „kompetentingiausiame“ Seime jau ne vienas parlamentaras pakeitė savo frakcijas. O vieną komiteto pirmininką – Antikorupcinės komisijos vadovą P.Bagušką „darbiečių“ oligarchas išmetė iš savo partijos. Todėl V.Uspaskichas jau pareiškė, kad šio svarbaus komiteto pirmininku pagal „slaptuosius protokolus“ būtinai privalo būti „darbietis“. Č.Juršėnas į Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojus irgi nori pasiūlyti savą žmogų. Pasak jo, tas postas nors ir turėtų atitekti „valstiečiams-liaudininkams“, bet dabar padėtis pasikeitė, nes K.Prunskienės „liaudininkų“ frakcija praėjusios sesijos metu sumažėjo.

Taigi pavasario sesijoje bus svarstomi minėti ir kiti „svarbiausi“ reikalai. Galima garantuoti, kad rietenų ir kuriozų tikrai netrūks.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija