Atnaujintas 2006 gruodžio 6 d.
Nr.91
(1491)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Partizanų laiškai mylimajai

Sovietinė okupacija sumaitojo daugelio Lietuvos piliečių likimus. Prisimename miškuose ir žmonių naikinimo lageriuose žuvusius dešimtis tūkstančių kovotojų prieš okupantus, dar daugiau jų kankinosi Sibiro tremtyje, tėvynėje likusius persekiojo nuožmi okupanto ir išdaviko akis. Daug jaunų Lietuvos žmonių, patyrę skausmingą meilę, negalėjo sukurti laimingų šeimų, nes juos persekiojo žiaurus okupantas. Čia pateiktus laiškus būsimai partizanų ryšininkei mokytojai Marijai Kinertaitei rašė jos mylimasis partizanas Benediktas Narkevičius. Iš Beno laiškų dvelkia pasiryžimas kovoti dėl kankinamų tautiečių, jo paties patiriamos kančios kasdien matant žūstančius brolius partizanus, neviltis dėl ilgai nešamos vergijos, bet kartu ir viltis sugrįžti į išdraskytus tėvų namus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija