Atnaujintas 2006 gruodžio 6 d.
Nr.91
(1491)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Biržų istorijos apybraižos – Pasvalyje

Knygos „Biržų istorijos
apybraižos“ viršelis

Rugsėjo viduryje į bibliotekoje vykusius tradicinius Mariaus Katiliškio skaitymus kraštietis leidėjas Danielius Mickevičius atsivežė naują, spaustuvės dažais tebekvepiančią solidžią knygą intriguojančiu pavadinimu Biržų istorijos apybraižos. Pavadinimas raginte ragino tuoj pat knygą atsiversti ir leistis pasvalietiškon kelionėn – juk negali būti, kad mūsų kaimynai biržiečiai, moksliniu istoriniu žodžiu kalbėdami apie savo kraštą, neužkabintų mūsiškio. Ir tai, pasirodo, gryna tiesa. Pasvalietiškų realijų knygoje apstu. O kad jos, kaip ir visas Biržų kraštas, taptų artimesnės ir žinomesnės, nusprendėme lapkričio pradžioje Pasvalio visuomenei pristatyti naująją knygą. Graži ir prasminga buvo toji sunkaus rudens diena, kai bibliotekos salėn rinkosi visi, kam ramybės neduoda Biržai ir Biržų kraštas.


Apie partizanus tada ir šiandien

Knygos viršelis

Teroro sąlygomis dauguma

žmonių paklūsta, bet ne visi.

„Partizanai tada ir šiandien“.

Skaitytojams pristatomoje knygoje būtent ir pasakojama apie tuos ne visus. Apie tuos laisvės gynėjus, kurie laisva valia pasirinko nemirtingąją mirtį, užuot vergavę visą gyvenimą. Apie tuos didvyrius, kuriais tauta galės amžiais didžiuotis taip, kaip šiandien didžiuojasi Pilėnų gynėjais, Žalgirio mūšiu, pirmojo tautinio atgimimo šaukliais, nutiesusiais kelią į Vasario 16-ąją, ir savanoriais, apgynusiais gležną nepriklausomybę nuo gausių priešų. Amžina šlovė tiems, kurie pasiaukojamai grindė kelią į Kovo 11-ąją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija