Atnaujintas 2006 gruodžio 22 d.
Nr.96
(1496)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kaune yra ne Ramybės parkas,
o Senosios kapinės

Vytauto prospekte Kaune yra kapinių plotas, kuriame kadaise veikė liuteronų, musulmonų, katalikų ir stačiatikių kapinės. Jas 1959 metais sovietų valdžia uždarė. Giminės ir artimieji dalį mirusiųjų palaikų perkėlė į Petrašiūnų, Seniavos ir kitas kapines, o kita dalis liko žemėje.

Kapinių vietoje buvo suprojektuotas ramaus poilsio parkas su vaikų žaidimo aikštelėmis. Totorių mečetė, pastatyta 1930-aisiais, Vytauto Didžiojo metais, paversta kavine-skaitykla. Parko projekto autoriai tada rašė, kad ateityje visos kapinės po tam tikro laiko bus paverčiamos poilsio parkais.

Atėjo 1990 m. kovo 11 d. Lietuva atgavo nepriklausomybę ir pradėjo palengva vaduotis iš sovietinio mąstymo gniaužtų. Kauno miesto meras V.Katkevičius 1995 m. birželio 21 d. pasirašė potvarkį Nr.365, kurio 6-as punktas skelbia: „Buvusių Kauno miesto kapinių teritoriją Vytauto prospekte vadinti Kauno senosiomis kapinėmis“. Tuo pačiu potvarkiu jis pripažino netekusiais galios Kauno miesto vykdomojo komiteto 1959 m. kovo 25 d. sprendimo Nr.285 „Dėl Kauno miesto centrinių kapinių, esančių Lenino pr., perkėlimo“ 1 punktą, taip pat 1988 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.126 „Dėl pavadinimų suteikimo naujiems ir esamiems komunaliniams objektams“ 2.1 punktą.

Šis Kauno miesto mero potvarkis neatsirado per vieną dieną. Daug teko vaikščioti, kalbėti, rašyti. Daugiausia čia pasidarbavo tuometis valstybinės įmonės „Palikimas“ direktorius dr. Jonas Voronavičius. Šiandien prie keleto įėjimų į kapines galima pamatyti akmenis su iškaltu užrašu „Kauno senosios kapinės“.

Atrodo, nevertėtų apie tai daugiau kalbėti ir rašyti, jeigu ne dažnai pasitaikančios klaidos. Ne tik dienraščiai savo rašiniuose vis dar mini „Ramybės parką“, bet ir rimti leidiniai. Neseniai „Šviesos“ leidyklos išleistoje knygoje „Kaunas. Istorija, praeitis, dabartis“ 31 puslapyje, po paveikslu, rašoma: „Karių kapai ir paminklas „Žuvusiems dėl Tėvynės“ miesto kapinėse (dabar Ramybės parkas)“. Autoriai apsiriko – Ramybės parko Kaune jau vienuolika metų kaip nebėra. Kai per sekmadienio pamokslą kunigas pakvietė parapijiečius į buvusias kapines prie Vytauto prospekto ir patikslino, kad jos dabar vadinamos Ramybės parku, nusprendžiau apie tai parašyti. Gal labiau pasklis ši jau sena naujiena ir atsikratysime to, kas mums svetimųjų primesta.

Regimantas Pilkauskas

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija