Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Perversmas ar išgelbėjimas?

Petras KATINAS

2006 metams baigiantis sutapo dvi Lietuvai įsimintinos istorinės datos: prezidento Kazio Griniaus 140 metų gimimo jubiliejus ir 80 metų nuo 1926 m. gruodžio 17-osios perversmo. Šiaip ar taip, abi šios datos istoriškai susijusios. Todėl nenuostabu, kad istorikai, o ypač istorijos klastotojai ir spekuliantai bandė ir tebebando tuo pasinaudoti. Be abejonės, 1926 metų įvykiai Lietuvoje ir prezidento K.Griniaus išrinkimas, o ypač trečiojo Seimo rinkimai, po kurių į valdžią atėjo kairiosios partijos – socialdemokratų ir valstiečių liaudininkų koalicija, gerokai pakeitė po sunkių nepriklausomybės kovų jau beveik nusistovėjusį Lietuvos gyvenimą.


Istorikų isterija dėl „1926 metų“

Vilius Bražėnas

Astrologai kartais šiurpina žmones jų žvaigždėms ir planetoms suėjus į vieną tašką. 1926 metų valdžios perversmo 80-mečio jubiliejaus ir ano meto prezidento K.Griniaus 140-ųjų gimimo metinių sutapimas gan astrologiškai paveikė Lietuvos istorikus. Atrodo, kai kuriems istorikams tokios progos sudaro pavojų tapti isterikais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija