Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pasaulinė taikos diena

Popiežius Benediktas XVI viešame
laiške „Žmogaus asmuo –
taikos širdis“ rašė: „Meldžiu
Jėzaus Kristaus Motinos ir Taikos
Karalienės užtarimo visai žmonijai
2007 metais, kurių laukiame
ne tik su susirūpinimu,
bet ir su viltimi. Teparodo Marija
savo Sūnuje taikos Kelią, teapšviečia
mūsų akis, kad mokėtume atpažinti
Kristų kiekvieno asmens,
taikos širdies, veide“

Sausio 1-ąją Bažnyčia liturgijoje šventė Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmę. Tą pačią dieną švenčiama ir Pasaulinė taikos diena, kurią švęsti pradėjo popiežius Paulius VI. Prieš 39 metus – 1968-ųjų sausio 1-ąją švęstos pirmosios pasaulinės Taikos dienos išvakarėse paskelbtame laiške popiežius Paulius VI rašė: „Kreipiamės į visus geros valios žmones ir raginame pirmąją kalendorinių metų dieną, 1968-ųjų sausio 1-ąją, visame pasaulyje švęsti Taikos dieną. Trokštame, kad po to kasmet, pradedant žmonijos gyvenimą laike matuojančius kalendorinius metus, ši šventė būtų minima kaip linkėjimas ir pažadas, jog žmonijos ateityje viešpataus taika“.


Katalikai ir stačiatikiai vienybės kelyje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
į Vatikaną atvykusį Graikijos
Stačiatikių Bažnyčios dvasinį
vadovą Atėnų arkivyskupą
Christodulą „L’Osservatore
Romano“ nuotrauka

Graikijos Bažnyčios vadovas aplankė Popiežių

Praėjusio Advento metu, gruodžio 13-16 dienomis, įvykęs Graikijos Stačiatikių Bažnyčios dvasinio vadovo Atėnų arkivyskupo Christodulo apsilankymas Vatikane faktiškai vainikavo popiežiaus Benedikto XVI ekumenines pastangas, kurios buvo ypač atkaklios jo 2006 metų sielovadinėje veikloje. Žinant Graikijos Bažnyčios, save laikančios pasaulinės stačiatikybės mokymo grynumo kustode, didžiulę įtaką bei ypatingą atsargumą ekumeninių santykių plotmėje, taip pat senas nuoskaudas Romos atžvilgiu, pirmasis abiejų Bažnyčių vyriausių ganytojų susitikimas laikytinas tikrai istoriniu. Jis ženklina dar vieną rimtą žingsnį krikščionių vienybės siekimo kelyje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija