Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Išryškintas – dar neišpyškintas

Ar pasiutote, seimūnai? Taigi, išlukštenę A.Pocių iš Saugumo departamento, stumiate jį į tikrą pražūtį! Ar užmiršote, kad iš KGB niekas neišėjo? O jei išėjo – tai tik pirmyn kojomis! O A.Pocius – KGB rezervininkas, sėkmingai užėmęs Saugumo departamento vado postą – neįtikėtinai aukštą! Tik Kisindžeris buvo pakilęs aukščiau. Taigi Rusijos didvyrio žvaigždė jau buvo garantuota! O dabar – išryškintas ir iš posto išpyškintas! Taigi nudaigos jį kaip Litvinenką ar Politkovskąją...

Jau ir taip esame netekę VSD karininko V.Kvaraciejaus, J.Abromavičiaus, žurnalistų V.Lingio ir K.Žičkaus, Lietuvos karininkų S.Bružo ir T.Šimonio, rezistento P.Pečeliūno, tautininkų V.Paliukaičio, S.Čepėno, „Mažeikių naftos“ direktoriaus G.Kiesaus su sūnumi ir vairuotoju, Seimo narių R.Ružo ir T.Lideikio ir netgi Vilties prezidento – S.Lozoraičio! Po Juščenkos ir Litvinenkos išaiškintų nunuodijimų galime tvirtai sakyti, kad ir S.Lozoraitis buvo KGB auka. O kur dar paprasti žmogeliai – pilkosios bitelės? Kiekvieną savaitę suvestinėse po 7-10 rastų lavonų fiksuojama! Taigi per metus – pusę, o per 16 metų – 8 tūkstančiai! Kaip pokaryje, kad partizanai miestelių aikštėse buvo niekinami...

O juk mūsų taip mažai belikę – tik trys milijonai. Ir visi esame broliai. Negalime daugiau prarasti nė vieno, nors ir „trefno“. Paklausykite A.Valionio. Jis su specialistais gerai Konstituciją išaiškino. Čia visai ne taip kaip su Paksu, o kitaip. Ir dvasia kitokia – vos 41 puslapy tilpo. Tai ne Pakso trys punkteliai...

Ir prašom nesiųsti Pociaus į kokį Gardiną ar Bostoną. Dar kas išstums pro langą ar apšvitins netyčia. Ir taip viršugalvis jau šviečiasi, tai visai nupliks. Ir po gražuolio! Taip negalima. Raskite kur šiltesnę vietelę. Kaip Laurinkui. Arba čia – į Turto fondą ar pas Kirkilą patarėjumi kartu su Januška. Juk A.Pocius aiškiai nusipelnęs gyventi geriau...

Be to, kaip solidariai laikėsi: nepateikė nei medžiagos, nei „kompromato“, nei pažymos. Ir ant Matulevičiaus šešėliuką užmetė: geriau jį iš pirmininkų išmeskite ir vėl Sadecką pasodinkite – kaip tik Mažeikių pardavimas artėja, reikia patyrusių specialistų. Taigi ir vilkas sotus, ir avis sveika. Tikėtina, kad per šį triukšmelį sutvarkė ne tik tuodu karininkėlius, bet ir kompiuterines laikmenas. Atėjęs naujas liks it musę kandęs... Na, argi ne šaunuolis? Tokiais mėtytis negalime. Būtų pravartu jo patirtį perteikti teisę studijuojantiems, kad esamų paslapčių dar 70-100 metų niekas nesužinotų.

Anava, nutylėjo mūsų „diplomatai“, „saugumiečiai“ ir „ketvirtoji valdžia“ (žiniasklaida) 1990 metų rugpjūtį Maskvoje pasirašytą SSRS, JAV, Anglijos, Prancūzijos ir Vokietijos sutartį dėl sienų ir ramiai atidavė Mažąją Lietuvą Rusijai. Be triukšmo, tyliai tyliai ir ramiai paliko Rusijos karinę bazę vidury Europos, baltų žemėje. Ir tik po metų pripažino Lietuvos nepriklausomybę, prieš tai gerokai vėsindami lietuvių įkarštį, siūlydami „stepas po stepo“ metodiką bei santykių su Rusija, o ypač su Gorbiu, privalomu derinimu... Užmerkiant akis prieš „kastuvėlių balių“ Gruzijoje, „bananų balių“ Vilniuje, Karabachą, gagauzus... Akivaizdu, kad JAV perkeltine forma mus perspėjo dėl Sausio 13-osios.

Ir jokių pretenzijų iš Lietuvos valdžios nei dėl Potsdamo dokumentų pažeidimo, nei dėl Taikos konferencijos sušaukimo, nei dėl Bušo vyresniojo sutarties su Gorbiu prie miglotų Maltos krantų ar sprendimų Gotlando saloje, kur dalyvavo ir mūsiškiai...

Tiesą sakant, kuo mažiau tauta žino, tuo ramiau gyvena, o valdžia – valdo! Ir tas demokratijos viešumo principas – tai tik regimybės sudarymas, kad paskandintų tautą skandalų jūroje. O tada patyliukais daryti rimtus ir sau naudingus darbus. O tai sužinos tauta, kad Žemėje visa valdžia pučia į tą pačią dūdą, mulkindama savus piliečius ir dirbtinai vaizduodama priešus, kairiuosius ir dešiniuosius, o faktiškai tik pešdamasi dėl valdžios tarpusavy! Va, sužinos tai tauta ir nušluos valdžiukę pagal visas revoliucijos taisykles! Ir po išsvajoto globalizmo... Ar taip galima? Tyla – gera byla.

Todėl ir sukurta saugumo sistema, kad saugotų valstybines paslaptis ir valdžią nuo tautos bei rimtais veidais vaizduotų demokratus. O A.Pocius būtent toks ir dar turintis patirties. Taigi vertingas ir valdžiai naudingas.

Seimūnai, nors ir laikini, bet taip pat valdžios vyrai. Taigi turite suprasti, kad, jei norite būti dar kartą perrinkti, neverta nei „ryškinti“ A.Pociaus, nei iš posto pyškinti. O tai likę saugume jo sėbrai pasistengs, kad per rinkimus kompiuteriai reikiamu momentu neužlūštų, ir liksite už „lovio“ borto. Arba bufete pavaišins jus kiaušiniais su „pagerintu“ majonezu, ir kepenų vėžys garantuotas! Na, dar koks skustagalvis avariją padarys... Maža kas gali nutikti? Kita vertus, ne vienas A.Pocius rezervininkas – A.Valionis irgi. Betgi niekas netikrina Užsienio reikalų ministerijos darbų ir darbelių! Nei slaptų sutarčių, nei dukterinių – motininių UAB’ų, kurios plėšia iš Lietuvos finansines lengvatas, nors Registrų centras seniausiai verkia, kad keli tūkstančiai jų neveikia, o tik mokestines lengvatas renka. Ar įsivaizduojate, kokie milijoniniai upeliai teka iš mūsų biudžeto šioms „mirusioms sieloms“?

Arba kiek kagėbistų, netgi nuteistų už šią veiklą, gavo Lietuvos pilietybę? Tikrai ne vienas Šabtajus. Tiesą sakant, ar tik netapome kagėbistų prieglauda, ar netgi gimtaisiais namais? O A.Valionis tyliai ramiai sau sėdi Seime, ir niekas nesiknaisioja jo biografijoje. Deputato imunitetas saugo. Tai va!

Pagaliau užtenka to, kad nuskambėjome su Paksu. Laurinkus tyliai nunėrė dugnan ir niekas jo nei mirtinai nubučiavo (kaip žadėjo), nei atsimena. Užkiškite kur nors tą Pocių. Yra ir be jo rimtesnių reikalų. Kad ir 2007 metų biudžetas. Vėl kiek kalbų, svarstymų spaudoje, LRT ir visoje tautoje geram mėnesiui! Iki kito kainų pakėlimo. Ir vėl skandalas. Taip po truputį į įprastas vėžias įklimpsime ir stabiliai riedėsime girgždėdami. Globalinio rojaus link. Aišku, tik nusipelnusiems to rojaus...

Dr. Rūta Gajauskaitė,
kriminologė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija