Atnaujintas 2007 sausio 4 d.
Nr.1
(1498)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vlado Jakubėno kūryba grįžta į Lietuvą

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

„Lietuvių enciklopedija“, išleista Bostone, ir „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, išleista Vilniuje 2005 metais, Vladą Jakubėną pristato kaip muziką kompozitorių ir pedagogą, pianistą, muzikos kritiką. Gruodžio 13-ąją suėjo trisdešimt metų nuo jo mirties. Muzikinio pasaulio atstovams ši pavardė plačiau žinoma tapo jau Atgimimo metais. Tuomet V.Jakubėno kūryba suskambo Lietuvos koncertų salėse. Dabar ji studijuojama net Muzikos akademijoje. 1994 metais atskira knyga išleisti V.Jakubėno „Straipsniai ir recenzijos“ (sudarė I.Venclauskienė), 1999 metais pasirodė V.Jakubėno dokumentų, laiškų, straipsnių, atsiminimų, kūrybos apžvalgos rinkinys (sudarė ir parengė I.Skomskienė). Neseniai išleistas kompozitoriaus baletas „Vaivos juosta. Klavyras (1943)“ su I.Skomskienės, V.Jakubėno draugijos pirmininkės, įvadiniu straipsniu. Jos nuomone, V.Jakubėno idėjų pasaulis yra artimas ir šiandieninio žmogaus sielai.


Kelionė, apdovanojanti nenykstančiais turtais

Recenzija šv.Teresės Avilietės knygai „Apie Dievo meilę“*

Knygos viršelis

Gyvename gerovės laikais. Jau įsėdome į ES traukinį, kuris, kaip tikimasi, veža į nesibaigiančią gerovę. Gyvenimas tampa vis spalvingesnis, triukšmingesnis, turtingesnis, išoriškesnis, o mūsų norai vis auga. Norime vis daugiau, vis geriau ir pradedame tikėti, kad žemėje galima susikurti rojų. Medžiaginėje gerovėje tarpsta kūnas, o siela skursta ir džiūsta – išorinis pasaulis užgožia vidinį. Tai apokaliptiniai ženklai. Progreso vainikas – bandymas žemėje sukurti Dangaus karalystę – yra pagrindinis pasaulio pabaigos požymis, – rašo savo knygoje Fenikso sparnai fizikos-matematikos mokslų daktarai V.Irchinas ir M.Kacnelsonas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija