Atnaujintas 2007 sausio 10 d.
Nr.3
(1500)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vaclovas Voveris-Žaibas amžininkų atsiminimuose

Prof. Ona VOVERIENĖ

Elena Akelaitytė prisimena Žaibo žodžius: „Ten, kur aš žūsiu…, pastatyk juodą kryžių ir pasodink raudoną rožę…“

Vieni pirmųjų partizanų atsiminimų, užrašytų Antano Paulavičiaus, išleisti 1990 metais. Knygoje „Kraujo upeliai tekėjo… Lietuvos rezistencijos kovų vaizdai“ skelbiami daugelio apygardų partizanų atsiminimai. Dainavos apygardai skirtame skyriuje „Juodas kryžius ir raudona rožė“ A.Paulavičius pateikia Alovės valsčiaus Būdo pradinės mokyklos mokytojos Elenos Akelaitytės atsiminimus apie Vaclovą Voverį-Žaibą ir „Geležinio Vilko“ vyrus.


Tarp sergstinčiųjų knygose – Širdį ir Lietuvą

Lietuvių literatūros mokslininkei, profesorei Elenai Nijolei Bukelienei atminti

Lietuvių literatūros mokslininkė,
profesorė Elena Nijolė Bukelienė
(1934 08 14-2006 12 25)

Keistokai besniegės ir velykiškai švelnios praėjusios šv. Kalėdos paliko mums ne tik Džiugiąją Naujieną apie Išganytojo – Viešpaties Sūnaus, taip pat pirmosios, vėl saulę ir pavasarišką gynybą parsivedančios sekundės (minutės, valandos…) gimimą, bet ir netikėtą žinią, jog „gruodžio 25-ąją sunki liga palaužė 73-iuosius ėjusią lietuvių literatūros tyrinėtoją ir kritikę profesorę Eleną Nijolę Bukelienę. Talentingą dėstytoją ir kolegę daugybė žmonių mena kaip vieną šviesiausių asmenybių…“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija