Atnaujintas 2007 sausio 10 d.
Nr.3
(1500)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Juozas ir Elena Kaminskai

(Tęsinys. Pradžia Nr.1)

– Net partizaniškų dainų sovietmečiu užtraukdavome: ne visi suprato, kada jos gimė ir kas jas kūrė. Turėjau du storus sąsiuvinius partizaniškų dainų surašiusi. Slėpiau vasaros virtuvėlėje ir... atsitiktinio gaisro metu sudegė virtuvėlė ir mano sąsiuviniai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija