Atnaujintas 2007 sausio 10 d.
Nr.3
(1500)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Patriotų nedarbas

Gražina TRIMAKAITĖ

Išties patriotai nedirba, bet svarbu yra tai, kad jie pasiteisina, kodėl nedirba. O numanomas pasiteisinimas yra toks: užtenka vien to, kad mes esame. Vadinasi, jeigu mūsų, patriotų, nebūtų, būtų daug blogiau. Tad ir džiaugiamės savo buvimu, manydami, kad ką nors daugiau daryti mums nė nereikia.


Informacija, klaidinanti visuomenę

Vytautas GULIOKAS

Įsibėgėjant Sąjūdžio išsilaisvinimo bangai, Kaune 1989 metais buvo įkurtas „Tremtinio“ klubas, kuris siekė suvienyti buvusius politinius kalinius ir tremtinius. Šis visuomeninis judėjimas išaugo į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungą (LPKTS), kuri 1993 metais buvo įregistruota kaip politinė organizacija ir įsteigė savo skyrius beveik visuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. Visgi ši sąjunga ne tik kad nepasižymėjo savo politine veikla šalies gyvenime, tačiau ir ryžtingai bet kokia kaina to nesiekė. LPKTS ir jos nariai, pirmiausia vertindami krikščioniškas ir žmogiškas vertybes, atsidėjo patriotiniam-švietėjiškam darbui, primindami pokario rezistenciją ir nukentėjusiųjų nuo tautos genocido likimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija