Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atėjo atsipeikėjimo metas

Petras KATINAS

Komunizmas su žmogiškuoju veidu
Jauniaus Augustino piešinys’

Daugelis žmonių, kuriems dar nepavyko išmušti iš galvų ir protų švenčiausių dalykų, tokių kaip Tėvynės meilė, Laisvė, Nepriklausomybė, Patriotizmas, apgailestauja, kad jiems didžiausią šventę – Vasario 16-ąją – užgožė primityvi ir kartu labai agresyvi partijų rinkimų propaganda. Štai kone kasdien per visas televizijas ir radijo stotis į „paprastus žmones“ kreipiasi socdemų vadai A.Brazauskas ir premjeras G.Kirkilas. „Valstietė“ Kazimira užpylė daugybės laikraščių puslapius savo sapalionėmis, kad ji, tarsi koks Chruščiovas su savo kukurūzais, pakėlė landsbergininkų sugriautą ne tik Lietuvos žemės ūkį, bet ir visą Lietuvą. Nuolat povo plunksnomis kaišosi socialinės apsaugos ir darbo ministrė V.Blinkevičiūtė. Esą tik jos bemiegių naktų ir nepaliaujamo stachanovietiško darbo dėka nuo vasario mėnesio vargani pensininkai taps vos ne turtuoliais ir dabar iki soties valgys brangiausias dešras ir prancūziškus sūrius tarsi koks A.Brazauskas su B.Bradausku ar „darbiečių“ „elitas“. Lyg užsukti po Lietuvą blaškosi paksininkai su savo „prezidentu ir prezidentiene“ priešakyje.

Ne vienas rimtas politikos apžvalgininkas šiuos į valdžią besiveržiančius ir juos stumiančiuosius pavadino „politiniais minedais“. Žodis „Minedas“ kilo nuo vieno bebalsio ir bemokslio vargšelio, kuris komercinių televizijų bosų organizuojamų visokių „realybės šou“ dėka jau daromas estrados ir muzikos žvaigžde. Įdomiausia tai, kad į vietinę valdžią šiemet veržiasi ne tik politiniai šarlatanai, bet ir apsivogę, ir šiaip panašių dalykų prisidirbę sukčiai. Veržiasi netgi šeimomis – mamytė su sūneliu ar dukrele, vyras su žmona, jau nekalbant apie pusbrolius ir pusseseres. Tokių dalykų dar nėra buvę jokiuose ankstesniuose rinkimuose. Taigi prisiminta sovietiniais laikais reklamuota „šeimyninė ranga“. Todėl jau visiškai nusiplūkė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas su visa savo komisija. Iš gausybės kandidatų sąrašo VRK išbraukė per 400 „minedų“, kurie nenurodė savo teistumo ar netinkamai deklaravo savo gyvenamąją vietą. Dėl to devynios partijos prarado galimybę varžytis dėl valdžios bent vienoje savivaldybių. Tačiau šie keturi šimtai – tiktai lašas jūroje tarp daugybės norinčiųjų tapti „paprastų žmonių“ gelbėtojais. Tarsi „garsiųjų“ gelbėtojų kaip A.Brazausko su K.Prunskiene ar kokio K.Daukšio su L.Graužiniene nepakaktų.

Bet šiemetėje rinkimų kampanijoje, be masinio veržimosi į valdžią, „šeimyninės rangos“, yra dar vienas labai reikšmingas niuansas. Beveik visi „minedai“ ir tie, kurie už jų stovi, susijungė bendroje kovoje su Tėvynės sąjunga ir jos kandidatais. Tam mestos visos jėgos, dauguma „nepriklausomos“ žiniasklaidos organų. Štai atsigavęs „ubagų karalius“ V.Šustauskas kasdien šūkauja, kad tik jo pastangomis antrasis Lietuvos miestas Kaunas buvo išvaduotas nuo konservatorių. Tą patį kartoja R.Paksas su savo komanda. Tam pačiam tikslui – suniekinti, o gal ir sunaikinti Tėvynės sąjungą – tarnauja ir „darbietės“ L.Graužinienės vadovaujama parlamentinė komisija, neva tirianti labai prieštaringai aiškinamą buvusio savanorio J.Abromavičiaus žūtį. Pasitelkiami įvairaus plauko „liudytojai“. Jų parodymai dažniausiai reklamuojami per TV3 ir kitas televizijas. Antai praėjusį sekmadienį TV3 laidos „Savaitės komentaras“ vedėja pristatė vieną tokį buvusį sovietinį milicininką, kuris 1993 metais į pakaunės miškus pasitraukusius savanorius išvadino banditais, tolygius Hitleriui ir Stalinui. Mat kaip! Tokiems „banditams“ priskiriami ir ilgamečiai sovietinių lagerių kankiniai – Kovo 11-osios Akto signataras L.Simutis ir tuose lageriuose kankintas bei sužalotas, pogrindžio spaudą platinęs, nepriklausomos Lietuvos Seimo nariu buvęs, lietuviškų ginklų kūrėjas A.Petrusevičius ir kiti, drįsę L.Graužinienės komisijai duoti ne tokius parodymus, „kokių reikia“. O A.Brazauskas rimtu veidu švaistosi kaltinimais, kaip tie savanoriai jį nušauti norėję, netgi kulkų gramus skaičiavo. Būtų tie savanoriai nors šnipštelėję apie tai, bemat būtų sutvarkyti! Žodžiu, pasirodė esąs teisus vienas filosofas prieš keletą metų visus Tėvynę mylinčius patriotus sarkastiškai pavadinęs idiotais. Dabar tas realiai pristatoma: patriotai ne tik neišmanėliais, bet netgi „banditais“ vadinami. Prisikeltų Sniečkus su Gudaičiu-Gudzevičiumi bei kitais lietuvių tautos išdavikais, kankintojais, gal net į partijos centro komitetą patriotus niekinančius veikėjus pakviestų. Bet ir kviesti nereikia. Dauguma gyvų to centro komiteto narių ar sekretorių, komjaunimo vadų ir dabar sėdi aukščiausiose valdžios kėdėse. Pradedant partijos vadu A.Brazausku, baigiant paskutiniuoju „LTSR“ komjaunimo sekretoriumi A.Macaičiu. Apie žemesniuosius nėra ko ir kalbėti. Jie tvarkosi apskrityse, rajonų ir miestų savivaldybėse bei visur kitur, kur tik galima nugvelbti jeigu ne milijonus, tai bent jau šimtus tūkstančių.

Šiandienė kandidatų į savivaldybių tarybas gausa, kai į vieną vietą taikosi po dešimt kandidatų – irgi vis dėl tų pačių milijonų. Juk iki 2013 metų dar beveik garantuotai plauks pinigai iš Europos Sąjungos. Negi atiduosi juos „paprastiems žmonėms“, dėl kurių gerovės dabar kasdien virkauja Algirdas Mykolas su Gediminu ir draugė Kazimira. Štai kur ir yra pagrindinis veržimosi į vietinę valdžią variklis. O tam, kad pagreitintų to variklio apsisukimus, monolitinė buvusių komunistų partija sugalvojo pažaisti demokratiją. Va, pats A.Brazauskas, nutaisęs rimtą veidą, dėsto, kad imsis priemonių prieš neva atsiradusias nepaklusnias ir nuo bandos nuklydusias partijos aveles. Konkrečiai, netgi prieš patį Paleckių giminės atstovą Seimo narį Algirdą Paleckį, kuris, ne tik plėšdamas dainuškas, bet ir labai nepagarbiai atsiliepdamas apie sostinės merą Artūrą Zuoką, nori atimti iš jo duoną, taikydamasis į jo vietą. Tiksliau, ne taikydamasis, o vykdydamas partijos užduotį. Kritikuoti A.Zuoko nevalia, nes tai esą pažeidžia keturių valdančiųjų partijų vadų pasirašytą sutartį nepulti ir nešmeižti broliškų partijų kandidatų. Keista, kad ant tos meškerės užkibo net Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Kubilius, oficialiai pasveikinęs A.Paleckio „ryžtą siekti skaidrios koalicijos Vilniaus mieste“. Tai reiškia – svarbu, kad be A.Zuoko ir jo liberalcentristų. Atrodo gana keistai, tarsi socdemai būtų geresni už zuokininkus. Buvęs opozicijos lyderis neįžvelgia, kad šis vaidinimas dėl tariamų atskalūnų yra skirtas tik „paprastiems žmonėms“: žiūrėkite, kokia vidinė demokratija atsirado sovietinio „demokratinio centralizmo“ uoliai besilaikančioje partijoje. Net nuomonių įvairovė yra leidžiama! Tai iš tos pačios propagandinės demagogijos plokštelės, kaip ir tai, kad gegužės mėnesį įvyksiančiame partijos suvažiavime A.Brazauskas pagaliau perduos partijos vairą kitam – „liberalesniam“, „demokratiškesniam“, vos ne partiniam disidentui. Dėl to perdavimo, tai visiškai nepanašu, kad taip galėtų atsitikti. Vien labai padidėjęs Algirdo Mykolo aktyvumas ką reiškia! Greičiausiai bus pakartotas įprastas partinis scenarijus: paprastiems partiečiams ir „darbo žmonėms“ prašant, vos nepuolant ant kelių, AMB išliks partijos vado kėdėje. O jeigu oficialiai ir neišliks, tai pastatys ištikimą, už virvučių tampomą marionetę, toliau vedančią tautos nuskurdinimo keliu.

Kauno dramos teatro, kurio restauracijos pabaigos gali nesulaukti ne tik Kauno, bet ir Lietuvos teatro mylėtojai, Palėpės teatro aktoriai rodo žydų literatūros klasiko Šolom Aleichemo pjesę „Mendelio milijonai“. Trumpai kalbant, tai pasakojimas apie vieną Rusijos provincijos žydelį, kuris, užsimanęs tapti milijonieriumi, viską metęs išvyko į didelį miestą. Tačiau tas Mendelis buvo pernelyg geraširdis ir naivus žmogelis, todėl visi jo planai žlugdavo. Šiuo metu tokių „mendelių“, tikinčių, jog štai ateis nauji gelbėtojai ir juos auksu apipils, pilna Lietuva. Tad bent jau tie, kurie Vasario 16-ąją iškels trispalves prie savo namų, privalo ateiti prie balsadėžių ir pagaliau atsikratyti visokių raudonųjų bei kitų prisiplakėlių balasto. O balsuoti yra už ką: Tėvynės sąjungą, krikščionis demokratus. Na, o kairiųjų pažiūrų žmonės irgi turi pasirinkimą. Juk yra tikrų socialdemokratų sąrašas – Lietuvos socialdemokratų sąjunga. Tad balsuoti reikia visiems.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija