Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lemtingi rinkimai

Norime būti saugūs, tačiau ar tuo rūpinamės, ir kaip turėtume tai daryti? Juk, balsuodami už komunistus, patys pasmerkiame save ir savo valstybę. Labai apmaudu, kad negalime pasikliauti valdžia, kuri negarantuoja nei savo piliečių teisių, nei socialinio, nei medicininio saugumo.

Bet nejaugi nematome išeities, kaip jos nemato Trakų rajono gyventojai, prakeikę valdžią ir nusprendę nebalsuoti. Įdomu, ar ši iniciatyva pačių trakiškių, ar valdžios triukas per vieną kitą asmenį nuteikti palūžusius nuo valdžios abejingumo varguolius. O per juos – visą Lietuvą. Tuomet laimėtų turtuoliai, su jų nusikaltimus slepiančiais teisėsaugininkais, su tinginiaujančiais valdininkais, su pataikūne ar parsidavėle žiniasklaida, su visokio plauko žvaigždėmis, kurios yra išlaikomos komunistinės valdžios.

Balsuoti būtina, jei nenorime likti atsilikusioje šalyje pagal medicinos apsaugos, socialines garantijas.

Ar dar neaišku, kad Brazausko-Kirkilo-Paulausko-Pakso-Prunskienės-Muntiano-Uspaskicho-Zuoko-Čapliko klanas yra susigiedojęs? Kodėl svarbiais Lietuvai klausimais jie visi sutaria vieningai (nors šiaip pasivaidija, pasikivirčija dėl postų, dėl turto)?

Pamenu, kaip Tėvynės sąjunga reikalavo patraukti baudžiamojon atsakomybėn kolchozų turto grobstytojus, bet komunistai kartu su besivadinančiais dešiniaisiais – liberalcentristais, krikščionimis demokratais, liberaldemokratais atsisakė tai padaryti. Maža to, paleido gandus, kad Landsbergis išgrobstė kolchozų turtą.

Turime pripažinti, kad labai menkai domimės politika. Labai gaila, kad Krikščionių demokratų partija, jos vadovybė į savo gretas priėmė politinį avantiūristą Vigantą Giedraitį ir kad į šią partiją įstojo daug šustauskininkų. Ši partija tapo pavojinga lygiai kaip ir Bobelio partija. Jos lyderiais pasitikėti negalima. Pavojinga todėl, kad daugelis dvasininkų jau rekomenduoja balsuoti už KDP.

Tačiau reikia nepamiršti, kad Tėvynės sąjunga vienija krikščioniško mąstymo žmones: politinius kalinius ir tremtinius bei krikščionių demokratų frakciją. Nepamirškime teisingo posakio: „Šėtonas – melo tėvas“. Todėl nesirinkime į savivaldybę šėtonui tarnaujančių. Tuo labiau kad pasakyta, jog komunistai paženklinti žvėries ženklu. Rinkimės Tėvynės sąjungą, kuriai vadovauja garbingo Lietuvos patrioto, Dievui ir tėvynei atsidavusio šviesios atminties prof. Vytauto Kubiliaus sūnus Andrius Kubilius. Nei gerb. profesorius V.Landsbergis, nei A.Kubilius (dirbęs tik pusę metų premjeru ir vienintelis iš jų nežadėjęs tautai aukso kalnų) nėra melavę tautai. Niekada niekam negrasino.

Susimąstykime, kodėl tolstame nuo tikėjimo, nuo Dievo. Buvimas arčiau Dievo suteikia daugiau išminties. Tad eikime su Kristumi, su malda, tiesa ir sąžine, tvirta atsakomybe. Kiekvienas juk esame atsakingi už tai, kad ne grupei žmonių, o visai lietuvių tautai būtų gyventi šviesiau ir saugiau. Kad būtų ginami Lietuvos, o ne Rusijos interesai.

Kodėl Estija, mažiausia iš Baltijos šalių, puikiai tvarkosi? Todėl, kad ji nuo pat nepriklausomybės paskelbimo atsiribojo nuo savanaudiškų komunistų, nuo moralinio blogio. Todėl ir klesti ekonomika, diegiamos vis naujesnės technologijos. Todėl korupcija net policijos nepalietė. Jeigu 75 proc. žmonių pasitiki policija, vadinasi, labai gerai dirba valstybės vadovai. Todėl ir Vakarų valstybės pasikliauja Estijos valdžia, visokeriopai remia kaimyninės šalys. Darbo žmonių užmokestis daugiau negu du kartus didesnis nei Lietuvoje.

Tad turėkime pavyzdžiu valstybę sesę, kurios gyventojai pasuko ne tuo keliu, kuriuo einame mes, klausydami komunistų ir jų tarnų. Klausykim tų Lietuvos žmonių, kurie vedė į laisvę ir tebegina ją.

Vladas BAČELIS

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija