Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Svarbiausia – Laisvė ir vienybė!

Sakoma, kad sovietmečiu buvo geriau gyventi negu dabar: visko daugiau ir pigiau buvo. Sutinku su tuo. Pavyzdžiui, brandaus socializmo metais parduotuvėse buvo daug galvijų kojų, galvų, tešmenų, o dabar nėra. Suprantama, pagal kokybę ir kaina buvo. Buvo talonai nusipirkti patalynei, majonezui, žirneliams, tirpiai kavai ir t.t. Dabar to nėra. Buvo paskyros lengvosioms mašinoms, statybinėms medžiagoms, „išmestoms“ importinėms prekėms, įvairiems sovietinės technikos „stebuklams“. Buvo aplamdytos forminės duonos. „Pasaulio visuotinei literatūrai“ buvo paskyros. Mūsų jaunimas net neįsivaizduoja, kas tie talonai, paskyros, kodėl negalėjai nusipirkti, ko tau reikia. Buvo pažintys, „nešikai“, gruboki pardavėjai, nes nebuvo prekių, o žmonės jų reikalavo, kyšių nenorėjo duoti, todėl prasiverždavo grubumas, pyktis... Yra ir dabar negerovių, bet atsiminkime, kas sėdi valdžioje, kas viską tvarko. Juk tie, kurie buvo patenkinti sovietine tvarka, darbu, ir dabar dirba, tvarkosi sovietiškai.

Buvo neįmanoma išvažiuoti į užsienio šalis, mes buvome tarsi kalėjime. Po Tarybų Sąjungą keliauti buvo lengviau, nes visi jos piliečiai daugiau ar mažiau mokėjo rusų kalbą, todėl kelionėse susikalbėdavo. Šiandien išvykti į užsienio šalis nesunku, tik kebliau su kalbom, ne visi moka svarbiausias užsienio kalbas.

Tiesa, sovietmečiu buvo populiaresnė saviveikla, jai daugiau dėmesio skyrė partija ir vyriausybė, nes ji padėjo sovietiškai auklėti. Kaip ir mokykla, spauda. Daugiau lankė kino filmus, kurie buvo doresni, patriotiškesni, be žiaurumo, sekso. Dabar viską galima pamatyti per televizorių, žmonės įsitaiso palydovines antenas, tik žvalgykis po pasaulį. Sovietmečiu net trukdė klausytis Vakarų radijo. Dabar mažiau žmonių lankosi kino teatruose. Nors sakė, kad gyvename „demokratiškiausioje“, „laisviausioje“ pasaulio šalyje, bet demokratijos, laisvės tada buvo mažiau negu dabar. Tik mes dar nepriaugome iki jos, nemokame joje gyventi, todėl daug nesusigaudymo, piktnaudžiavimo, chaoso, nusikaltimų...

Svarbiausia – mes buvome okupuoti, nelaisvi. O šiandien esame laisvi ir, jei gerai dirbsime, būsime vieningi, patriotai, neleisime niekam kenkti nepriklausomybei, prasigyvensime ir gyvensime gerai. Karo metu nukentėjo ir Vakarai, ir Sovietų Sąjunga, bet dabar gyvename skirtingai: Vakaruose – turtingiau, geriau, kultūringiau, nes žmonės laisvi, darbštūs, dirbo sau, todėl geriau dirbo ir dabar daugiau turi. Mes sovietmečiu prastai dirbome, tinginiavome, vogėme, nebuvome taupūs, nes dirbome ne sau, todėl gyvename vargingiau, todėl ir valstybė nebuvo turtinga, o dar išlaidos ginklavimuisi...

Nesielvartaukime, jei neturime to, ką turėjome sovietmečiu: dirbsime gerai, sąžiningai, negirtausime, nepriklausomybei nekenksime, nesirgsime sovietine nostalgija, ir mūsų gyvenimas gerės. Nenorėkime iš karto viską turėti, turėkime kantrybės. Prisiminkime sovietmečiu populiarų posakį: „Ir Maskva ne per vieną dieną pastatyta...“ Dirbkime, būkime vieningi, ir Lietuva suklestės. Svarbiausia – laisvė, vienybė, darbštumas, dora, kultūra.

Vincas STEPONAVIČIUS

Krekenava, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija