Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atlikime krikščionio pareigą tėvynei

Mes, katalikai, turime nepamiršti, kad Tėvynės meilė ir pareiga jai patvirtinti ketvirtuoju Dekalogo įsakymu.

Todėl stebina tie „krikščionys“, kurie eina į bažnyčią, vadinasi tikinčiais, bet pasisako ir balsuoja už buvusius komunistus. Tikras katalikas neturi pataikauti blogiui ir tiems, kurie prisideda prie blogio pergalės. Mylėti Dievą ir Tėvynę, vadinasi, kovoti už gėrį ir kartu neužsimerkti prieš negeroves, o atskleisti jas ir ydas, kurios trukdo mūsų visuomenei klestėti. Svarbiausia – ieškoti tiesos. Juk kažkas turi būti atsakingas už tai, kad nemylimi tapo laisvės gynėjai ir patriotai, kad korupcija klesti visose gyvenimo sferose, kad stengiamasi įbauginti žmones, sukurti chaosą.

Tie, kurie atėjo į valdžią šmeiždami ir šantažuodami laisvės lyderį V.Landsbergį, jau šešiolika metų maitina tautą melu ir apgaule, pažadais. A.Brazauskas melavo tautai, kad nesusidės su Uspaskichu ir jo partija. Po rinkimų pasielgė priešingai: jam pritarė beveik visos partijos, netgi dešiniuoju apsimetęs A.Zuokas. Vienintelė Tėvynės sąjunga su A.Kubiliumi priešakyje ragino ir reikalavo atsiriboti nuo Darbo partijos. Bet kur tau! A.Brazauskas paskyrė Uspaskichą ūkio ministru. Kodėl? Matyt, taip liepė „motina Rusija“.

O pataikūnė, korumpuotoji žiniasklaida dar iki rinkimų kėlė ir aukštino Uspaskichą iki debesų: jis Kėdainius išgražino, darbo vietas bedarbiams įkūrė, butus jiems suteikė. O kieno gi, jei ne Lietuvos laisvės vaisiais pasinaudojęs jis susikrovė turtus? Bet ne tam, kad Lietuvai būtų geriau, o savo autoritetui kelti, savo partijai kurti ir brautis į valdžią, kad Lietuvai vadovauti vėl galėtų.

Gėda Joniškiui, per praėjusius rinkimus beveik vieningai balsavusiam už Uspaskichą. Ten, matyt, gerai dirbo „ideologinis frontas“, kurį sudarė buvę komunistai, nomenklatūrininkai ir, aišku, mokytojai.

Ar galima pasikliauti G.Kirkilo pažadais įveikti korupciją? Jokiu būdu ne. Jeigu Antikorupcinės komisijos pirmininkas R.Dagys neberanda net to kovai su korupcija projekto, kuriuo taip buvo giriamasi ir kuris dingo vos patekęs į Seimo vadovybės rankas, tai apie kokią kovą galima kalbėti? Juolab kad dabartiniai Lietuvos teisės aktai yra tokie, kad neleidžia nubausti korupcija įtariamų asmenų. Be to, mūsų teisėsauga tokia, kad išteisinami nusikaltėliai. Išvada: kokia valdžia, tokie ir jos įstatymai.

Ar normalu, kad teisėsaugininkai paskelbia V.Uspaskicho paiešką, o tuo metu Loreta Graužinienė, Kęstutis Daukšys bei dainininkė Irma Jurgelevičiūtė be jokių paieškų ir pastangų susiranda „slapuką“ Viktorą ir bendrauja tiek, kiek jiems reikia. Pastaroji taip „susigiedojo“ su Darbo partijos lyderiu, kad žurnalas „Žmonės“, pateikdamas jų nuotraukas, rašė, jog Uspaskichas teigia, kad jų dainas dainuos visa Lietuva. Nedainuosime, mums nereikia nei Uspaskicho, nei jo gerbėjos dainų. Mes turime savo gražių lietuviškų dainų ir atlikėjų, nepasiduodančių nei partijoms, nei jų lyderiams.

O prieš rinkimus į savivaldybes teisėsauga ėmė ir pritilo. Mat Vyriausioji rinkimų komisija pareiškė, kad V.Uspaskichas įrašytas kandidatu į Kėdainių savivaldybės rinkimų sąrašus. Nieko sau teisės aktai, leidžiantys neaiškiems tipams, bėgliams būti kandidatais į savivaldybių tarybas. Maža to, dar ir apsaugantys tą, kuris ne be reikalo slapstėsi, bėgo į gimtąją Rusiją. Gerai dar, kad laiku susigriebta, ir V.Uspaskichui panaikintas neliečiamumas.

Labai gaila, kad Krikščionių demokratų partija neparodė aktyvumo su partijomis, išsirutuliojusiomis iš motininės Komunistų partijos. Ypač apmaudu, kad krikščionys demokratai neremia Tėvynės sąjungos, kurioje yra (be politinių kalinių ir tremtinių) Krikščionių frakcija.

Iš kitos pusės, balsuojant už vieną ar už kitą iš šių krikščioniškų partijų yra pavojus išbarstyti balsus. Tokiu atveju nė viena iš jų nelaimėtų daugumos balsų. Būtų labai blogai, jei rinkėjai iš viso neitų balsuoti. Tuomet užtikrintai laimėtų komunistų ir jų parankinių blokas. Nereikia pamiršti, jog tas blokas turtingas ir pinigingas, turintis galingą agitatorių armiją. To neturi Tėvynės sąjunga. To jai ir nereikia. Jai reikia Dievą, tiesą ir tėvynę mylinčių žmonių, kurie patys, neverčiami niekieno, eitų į rinkimus. Tik rinkimės tiesą, stenkimės ją suvokti.

Melskimės. Su malda, su Dievu širdyje Sausio 13-ąją nugalėjome ginkluotą priešą. Tad su malda už Tėvynę, už krikščionių vienybę, už krikščioniškas vertybes nugalėkime vidaus priešą, tuos, kurie nemyli savo tautos ir Dievo mums duotos laisvės.

Kazys VILČINSKAS

Velžys, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija