Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tokiems nebėra nieko šventa...

Sausį žurnalas „Savaitė su TV“, skyrelyje „Pasmalsavimai“, išspausdino LNK televizijos laidų vedėjo Algio Ramanausko-Greitai nuotrauką ir po ja tekstą „Sūnaus nekrikštys“.

Štai kokia „sensacija“ paskelbta tame rašinėlyje: „Septynių mėnesių sūnų auginantis televizijos laidų vedėjas Algis Ramanauskas-Greitai nė neketina jo krikštyti. Pats iki šiol nekrikštytas tėvas mano, jog krikštas yra nesąmonė, ir jis tokiomis beprotybėmis neužsiims.“

Labai keista, kad šiaip jau gana rimtas, įvairiomis temomis rašantis, į skaitytojų pateiktus klausimus atsakinėjantis leidinys kartais „nusmunka“ iki tokio žemo lygio, kad pradeda spausdinti ir tokius „reikšmingus pareiškimus“. Juk yra žmonių, kurie mano esą laisvamaniai, netikintys ar išpažįstantys kitokį – ne Romos katalikų tikėjimą, kartais nuklystantys į visokias sektas. Juk žmogus laisva valia gali pasirinkti, kaip jam elgtis, kokią religiją išpažinti ar jos visai neišpažinti. Na, ir tebūnie taip, kaip vienas ar kitas pilietis nori. Bet kuriems galams pabrėžtinai tokius žmonių įsitikinimus propaguoti, skelbti? Kiti žmonės – kuklūs, rimti, tylūs – būtų linkę nutylėti apie tai, kad jie nekrikštyti ir nenori krikštyti savo vaikų. Betgi ne arogantiškasis A.Ramanauskas, kuris nežinia, kodėl, kuriam tikslui pasirinko gana kvailoką slapyvardį – Greitai. (Šiaip jau įprasta slapyvardžiais rinktis daiktavardžius, o ne kitas kalbos dalis – būdvardžius ar veiksmažodžius...) Juk ne vienam televizijos žiūrovui ausys rausta ir veidas kaista, kai pasižiūri A.Ramanausko ir jo draugelio Šapausko vedamą laidą „Ragai“. Tai visokių nesąmonių, nešvankybių, cinizmo kupina laida. Gana įžūliai, kartais net nekultūringai elgiasi A.Ramanauskas ir TV laidoje „Nacionalinė muzikos lyga“. Arba humoro laidoje „Dviračio šou“, kur jis vėlgi su tuo pačiu Šapausku „virsta“ pelėmis ir komentuoja įvairius šalies įvykius, politikų, valdžios atstovų poelgius ir pan. Dažnai iš jų lūpų išsprūsta ir necenzūriniai žodžiai, ir visokios nešvankybės... Todėl net nėra ko stebėtis, kai jis viename ar kitame leidinyje pareiškia, kad „krikštas yra tikra nesąmonė“, kad jis „tokiomis beprotybėmis neužsiims“. Koks yra žmogus, kaip jis elgiasi, kaip mąsto, kuo gyvena – taip ir kalba, samprotauja, daro. Tokiems žmonėms nėra nieko šventa, jiems „nesąmonė“ yra vaikų krikštas, bažnytinė santuoka, šeimos tvirtumas, dorovė, moralė bei kitos žmogiškosios vertybės, jiems „niekai“ yra tikėjimas Dievu, maldos, bažnyčios lankymas...

Sausio viduryje „TV-3“ rodė laidą „Top 10“, skirtą populiarių įvairių šalies televizijų laidų vedėjams. Keista, bet šios laidos kūrėjai net nesistengė pabrėžti tvirtos šeimos privalumų, pagirti vienos ar kitos TV „žvaigždės“ už dorovingumą, aukštą moralę, ištikimybę savo šeimai. Priešingai – vis buvo stengiamasi daugybę sykių pabrėžti, kiek kartų kuris ar kuri televizijos laidų vedėjų išsiskyrė, kiek kartų ir su kuo „sumetė skudurus“, ilgesniam ar trumpesniam laikui susižavėjo, susidėjo ir pan. Prisirinkta visokių gandų gandelių ir apskelbta per visą šalį, kas su kuo miega, kas kieno bute apsigyveno, kas kiek kartų išdavė savo vyrą ar žmoną su meilužėmis ar meilužiais. Tiesa, prie kai kurių laidų vedėjų tiesiog nebuvo ko „prisikabinti“, jie prieš TV kamerą tvirtino, kad yra ištikimi, nežada skirtis, neieško meilužių. Bet „Top 10“ laidos vedėjai vis tiek primygtinai bandė išprovokuoti, net su sarkastiška pašaipa stengėsi sukompromituoti, įteigti, kad sklando visokie gandai ir negali taip būti, kad iki šiol tas ar kitas yra ištikimas sutuoktiniui, dar neišsiskyrė, nepasidavė pagundoms atsigulti į svetimą lovą...

Kad mūsų šalyje tiesiog skatinama, propaguojama neištikimybė, kad visokie sekso skandalai, „svetimoteriavimai“ yra bene svarbiausias dalykas, galima susidaryti tvirtą nuomonę žiūrint įvairias komercinių televizijų laidas, vartant storiausius, spalvingiausius laikraščius ir žurnalus. Pilna aprašymų, fotonuotraukų, videosiužetų apie tai, kas su kuo atėjo į kokį pobūvį, kas kokiame renginyje su kuo užmezgė pažintį (ar net intymius santykius), kas su kuo atostogavo, poilsiavo, kas ką sužavėjo, apžavėjo ir t.t. Atrodo, ilgus metus gyventi santuokoje jau nebemadinga, netgi gėda, rūpintis savo šeima, būti ištikimu vyru ar žmona – tai jau praeities „atgyvena“, kažkokia yda. Stebina spaudoje pasirodantys skelbimai, siūlantys „greitą santuokos nutraukimą“. Kažkokie apsukruoliai pasinaudojo tuo, kad daug porų Lietuvoje išsiskiria, tad ir pradėjo teikti tokias paslaugas – padeda kuo greičiau išsiskirti.

Nėra ko per daug ir stebėtis, kad mūsų šalyje į santuoką, į tvirtos šeimos sudarymą žiūrima pro pirštus, kad labai daug šeimų išsiskiria. Liaudies išmintis teigia, kad „žuvis pūva nuo galvos“. Kitaip tariant, viskas prasideda nuo valdžios, paprasti „mirtingieji“ dažnai ima pavyzdį iš valdžioje esančių vyrų ir moterų. Taigi žvilgtelėkime į „tautos išrinktuosius“– parlamentarus, Vyriausybės narius, šalies vadovus. Ne vienas ir ne viena iš „aukščiau stovinčių“ yra išsiskyrę, vėl iš naujo sukūrę šeimas, kai kas netgi antros ar net trečios santuokos net nebeįregistravo, o gyvena „susidėję“. Kartkartėmis žiniasklaida vis pagarsina faktus ir apie svarbių šalies asmenų neištikimybę, orgijas su meilužiais ar meilužėmis.

Labai gaila, kad kai kuriems žmonėms nebėra nieko šventa...

Vytautas Bagdonas

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija