Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Rumšiškių parapija sutiko Šiluvos Dievo Motinos paveikslą

Kun. Virginijus Birjotas aukoja šv. Mišias
Rumšiškių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

Rumšiškiečiai pasitinka Šiluvos
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Vasario 11 dieną baigėsi Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo apsilankymas Raudondvario parapijoje. Po 11 val. šv. Mišių Raudondvario bažnyčioje paveikslas iškilminga palydėjimo liturgija perduotas Rumšiškių parapijos atstovams. Tą patį sekmadienį paveikslas buvo sutiktas prie Rumšiškių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, vėliau čia čia klebonas kun. Virginijus Birjotas aukojo šv. Mišias.

Rumšiškių bažnyčioje paveikslas lankysis visą savaitę. Pasak šios parapijos klebono, visas dienas popiet nuo 16 val. bažnyčioje bus išstatomas ir adoruojamas Švč. Sakramentas, skaitomas Šventasis Raštas, kalbamas rožinis, Švč. M. Marijos litanija, giedamos giesmės. Vakarais aukojamose šv. Mišiose liturgijai vadovaus svečiai kunigai – „Marijos radijo“ direktorius Oskaras Volskis, Vitas Kaknevičius, Kęstutis Rugevičius, Egidijus Periokas. Tris savaitės popietes ir vakarus, jei tik nesutrukdys dideli šalčiai, aktyviai dalyvaus ir giedos parapijos vaikai iš Rumšiškių muzikos mokyklos, Vaikų dienos centro, vadovaujami šių įstaigų pedagogų.

Pirmadienį rinkosi parapijos maldos grupė. Šeštadienį ketina atvykti ir savo malda bei giesmėmis prisidėti pagarbinant Jėzų Eucharistijoje bei Švč. M.Mariją Dovainonių kaimo tikintieji.

Vasario 18 dieną Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas tęs savo piligriminę kelionę arkivyskupijoje: tą sekmadienį rumšiškiečiai išlydės jį į Karmėlavos parapiją.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija