Atnaujintas 2007 vasario 15 d.
Nr.13
(1510)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dekalogo pamokos

Tik pagal Dekalogą tegalime objektyviai vertinti savo veiksmus, derinti savo sąžinę. Tokia natūrali gyvenimo tvarka, tai nulemia ir žmogiškąją vertę. Vadinasi, Dekalogas turi būti teisingai suprantamas ir interpretuojamas. Šiuo atžvilgiu itin svarbi enciklika „Veritatis splendor“, autoritetingai komentuojanti Dekalogą, atkreipianti dėmesį į kategoriškai draudžiamus žmonių veiksmus. Tokie veiksmai nėra smulkmena, kaip kartais bandoma juos laikyti. Jeigu šlubuoja moralė, neišvengiamai atsiranda problemų visose gyvenimo srityse.

Pasaulinė šeimų krizė prasidėjo todėl, kad buvo nukrypta nuo šeštojo Dievo įsakymo. Tik tai supratus ir įvertinus, įmanoma sustabdyti nuosmukį. Taip pat ir kitose gyvenimo srityse kiti Dievo įsakymai yra lemtingi žmonių tarpusavio santykių dėsniams. Štai šiandien melo toleravimas lyg ir nedidelė blogybė. Bet, kaip matome, tos melo bėdos – visų mūsų bėdos, didesnės ar mažesnės. Jų pilna. Taigi visoks „nemeluok“ dabar darosi ypač aktualus. Sąžiningas buhalteris, sąžiningas kunigas, sąžiningas saugumietis… Visur reikia tų sąžiningų, nemeluojančių žmonių, tų herojų, į kuriuos mus orientavo popiežius Jonas Paulius II. Visose gyvenimo srityse turi būti siekiama teisingumo, be to neįmanoma pažanga.

Tikrai gyventi – tai mylėti Dievą ir žmogų. Ir ne šiaip sau mylėti, tik žodžiais deklaruojant meilę, o tikrai, kaip nurodo Dekalogas. Todėl kalbos apie tikėjimą ir liturgiją turi pasiekti ir moralės plotmę, keisti gyvenimą. Tada ir tikėjimas tikras, ir liturgija tikra. Gal todėl moralės klausimai žmogui yra tikrieji gyvybės ar mirties klausimai, pradiniai ir galutiniai.

Visa tai lyg ir suvokiame, kai kalbame apie žmogiškojo tamsumo problemas mūsų visuomenėje. Tačiau kažin ar įvertiname Jono Pauliaus II įžvalgas, jo išryškintas elementarias, pačias pradines klaidas, kai nesuprantama, kas yra Dekalogas, nesiejame jo su žmogumi, su sąžine. Būtų galima cituoti vieną ar kitą Popiežiaus mintį, tačiau vertėtų perskaityti visą encikliką „Veritatis splendor“, kur aptariamos įvairios žmonių gyvensenos klaidos, jų pasekmės, kai nepaisoma Dekalogo nurodymų. Enciklika paskelbta 1993 metais, kai Jonas Paulius II lankėsi Lietuvoje, tai, atrodo, kaip tik mums skirta. Ir dabar, kai daugumai mūsų valdžios vyrų bei pareigūnų sąžinė tyli, darosi gana aktualūs tie enciklikos teiginiai, mintys. Gal tai padėtų užgydyti žaizdas visuomenės sąmonėje?

Koks šiandien krikščionybės kelias, kokie svarbiausi laiko ženklai, kur blogio šaknys? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymą mums duoda Jonas Paulius II. Tai suvokę, įsisąmoninę, žinosime, kas svarbiausia pasaulyje ir kiekvienam iš mūsų asmeniškai.

Algis LADIGA

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija