Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Negaliu patikėti... 

Vasario 9 dieną Lietuvos nacionalinė televizija pradėjo laidų ciklą, skirtą Vasario 16-ajai bei Kovo 11-ajai. Kalbose apie Lietuvos Sąjūdį paminėti baisiausio tautos priešo, Komunistų partijos Centro komiteto, nariai A.Brazauskas, K.Prunskienė, G.Kirkilas, P.Gylys, kaip labiausiai nusipelnę asmenys siekiant Nepriklausomybės. Tuo metu aš buvau Panevėžio Sąjūdžio atsakingasis sekretorius ir šiuos žmones visą laiką mačiau uoliausiai tarnaujančius TSKP. Todėl pasidaro nepakeliamai skaudu, kai per garbingiausius tautos renginius nebegali išgirsti tikrųjų Nepriklausomybės šauklių ir kovotojų. Kodėl trinami iš atminties šviesiausi to meto Lietuvos nepriklausomybės žiburiai: Bernardas Brazdžionis, Kęstutis Genys, Virgilijus Čepaitis, Vytautas Landsbergis, Justinas Marcinkevičius, arkiv. Sigitas Tamkevičius, mons. Alfonsas Svarinskas, vysk. Antanas Vaičius, Antanas Terleckas ir daugybė kitų tautos patriotų? Kodėl LTV, kiti televizijos kanalai bei  spauda prisideda prie istorijos klastotės? Įdomu, kiek dar liko laiko gyvuoti ,,Lietuvos aidui“, ,,XXI amžiui“ bei kitiems patriotiniams, tautiškumą, istoriją ir tiesą ginantiems lietuviškiems laikraščiams?


Lietuvos vyskupų laiškas – Betliejaus žvaigždė rinkėjams

Kaip prieš kiekvienus rinkimus, taip ir prieš šiuos, žmonės sutrinka nebežinodami už ką balsuoti, nes jų „mesijai“ neretai nuvilia rinkėjus, neištesėdami prieš rinkimus duotų pažadų. Tuomet pradedama abejoti, ar apskritai verta balsuoti. Todėl ir šiemet baiminamasi, kad nemaža dalis rinkėjų gali neateiti balsuoti.


Abejojančiam patark, pikta darantį sudrausk!

Artėja rinkimai į miestų ir rajonų savivaldybių tarybas. Partijų daug, pasirinkimas didelis. Natūraliai kyla klausimas: už ką balsuoti? Katalikui lietuviui turėtų būti aišku, kad jis negali palaikyti ir balsuoti už tas partijas, kurios yra ar buvo valdžioje ir nieko nedarė ligšiol, kad sustabdytų mūsų tautos dvasinį genocidą. Tauta išsigimsta. Iš šimto susituokusių šeimų 80 išsiskiria.


Į rinkimus – su optimizmu

Sakoma, jog šiuose rinkimuose į Savivaldybių tarybas yra nemažai pasikeitimų: uždrausta rinkėjus papirkinėti įvairiomis dovanėlėmis, vaišėmis, triukšmingais koncertais ir kitomis linksmybėmis. Tačiau apsukrūs kandidatai jau senokai pradėjo susitikinėti su savo rinkėjais, juos pavaišino, pakvietė į spektaklius bei koncertus nelaukdami, kol prasidės oficiali rinkimų agitacija. Pasirodo, nieko nereiškia tokie draudimai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija