Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos vyskupų laiškas – Betliejaus žvaigždė rinkėjams

Kaip prieš kiekvienus rinkimus, taip ir prieš šiuos, žmonės sutrinka nebežinodami už ką balsuoti, nes jų „mesijai“ neretai nuvilia rinkėjus, neištesėdami prieš rinkimus duotų pažadų. Tuomet pradedama abejoti, ar apskritai verta balsuoti. Todėl ir šiemet baiminamasi, kad nemaža dalis rinkėjų gali neateiti balsuoti.

Džiugu, kad, kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, taip ir prieš šiuos, savo nuomonę išsakė Lietuvos vyskupai specialiame ir atvirame laiške Lietuvos žmonėms, besiruošiantiems dalyvauti Savivaldybių tarybų rinkimuose. Šis viešas Lietuvos vyskupų laiškas itin tolerantiškas, neįžeidžiantis nė vienos rinkimuose dalyvaujančios partijos, nė vieno kandidato ar rinkėjo, gražiai ir taikiai nusakantis rinkimų svarbą bei reikšmę. Lietuvos vyskupai savo išsamiame laiške pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, jog visi žmonės, turintys balsavimo teisę, privalo ateiti balsuoti ir savo pilietinę pareigą atlikti nuoširdžiai, negadinant biuletenių. Pasak vyskupų laiško, tai pats svarbiausias dalykas, nes nedalyvavimas rinkimuose ir dėl to surengiant pakartotinius rinkimus – tai nuostoliai mūsų valstybei, o kartu ir mums, rinkėjams.

Kai kas klaidingai mano, jog šie rinkimai nėra itin svarbūs. Lietuvos vyskupų laiške išsakyta nuomonė, kad rinkimai į Savivaldybių tarybas ne mažiau svarbūs nei į Seimą. Pritariu, nes visas mūsų šalies „mechanizmas“ pradeda „suktis“ būtent nuo Savivaldybių tarybų darbo, jų atsakingos ir konkrečios veiklos.

Vyskupų laiškas tautai apie aktyvumą rinkimuose yra tarsi Betliejaus žvaigždė. Džiugu, kad šį priešrinkiminį vyskupų laišką tikintiesiems pristato katalikiška spauda, kitos informacinės priemonės. Netgi katalikų pamėgtoji „Mažoji studija“, rytais ir vakarais teturėdama tik po 15 minučių laiko, sugebėjo vasario 9-osios rytą ir vakare pakomentuoti Lietuvos vyskupų laišką, skirtą rinkėjams. Į šį laišką turėtų įsigilinti ir patys kandidatai, siekiantys posto savivaldoje. Jeigu tikrai nuoširdžiai vadovausimės minėto laiško nuostatomis, manau, išsirinksime dorą ir sąžiningą vietinę valdžią, kuri tarnaus mums, o ne savo interesams...

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija