Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Į rinkimus – su optimizmu

Sakoma, jog šiuose rinkimuose į Savivaldybių tarybas yra nemažai pasikeitimų: uždrausta rinkėjus papirkinėti įvairiomis dovanėlėmis, vaišėmis, triukšmingais koncertais ir kitomis linksmybėmis. Tačiau apsukrūs kandidatai jau senokai pradėjo susitikinėti su savo rinkėjais, juos pavaišino, pakvietė į spektaklius bei koncertus nelaukdami, kol prasidės oficiali rinkimų agitacija. Pasirodo, nieko nereiškia tokie draudimai.

Klaipėdoje teko pastebėti, kad kultūringesnė šių rinkimų vaizdinė agitacija: plakatais neapklijuotos namų sienos, neprikištos įvairiausių „popierėlių“ pašto dėžutės. Turbūt pats kvailiausias ir veidmainiškiausias spektaklis, susijęs su rinkimų agitacija, vyksta Vilniuje, tą parodo ir Nacionalinė televizija. Ir kam gi visa tai reikalinga? Gal norima kompensuoti humoro laidų trūkumą televizijoje? Kitaip šio renginio ir nepavadinsi kaip šou, skirto rinkėjams linksminti. Suvažiavę iš visos Lietuvos įvairių rinkimuose dalyvaujančių partijų kandidatai, pasipuošę ryškiomis skraistėmis, lyg tie povai spalvingomis plunksnomis reklamuoja savo retorinius sugebėjimus. Daugelio kandidatų kalbos tuščios, išskyrus panegiriką ir nerealius pažadus, kurie kelia žmonėms ir juoką, ir pyktį. Ar nejuokingai atrodo, kai labiausiai susikompromitavęs kandidatas kalba apie savo veiklos skaidrumą, deklaruoja meilę Lietuvai, jos žmonėms? Tokie veikėjai nesiteikia net paaiškinti savo rinkėjams, ką reiškia žodis „savivalda“, kokios jos galimybės.

Apie savivaldą labai daug pasakė Lietuvos vyskupai laiške tikintiesiems. Ačiū jiems! Tuo mūsų žmonės galėtų pasinaudoti ir nedaryti klaidų, rinkdami vietinę valdžią. Tuo tarpu Vyriausioji rinkimų komisija turėtų pagalvoti, ar reikalingi kandidatų į savivaldos tarybas „pasisėdėjimai“ televizijoje. Ar nebūtų naudingiau, kad kandidatai į Savivaldybių tarybas daugiau bendrautų su savo miesto, rajono rinkėjais? Taip susidarytų galimybės žmonėms kuo geriau pažinti renkamuosius ne iš jų kalbų televizijoje, bet iš konkrečių darbų. Tada gal būtų didesnis rinkėjų aktyvumas, mažiau nusivylimų, o į valdžią ateitų daugiau sąžiningų, dorų žmonių, sugebančių dirbti viso miesto, rajono gerovei.

Ona BEINORYTĖ

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija