Atnaujintas 2007 vasario 28 d.
Nr.16
(1513)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

Prie Alfonso Lukšio suprojektuoto
paminklo žuvusiems partizanams Perlojoje

(Tęsinys.
Pradžia Nr.1, 3, 5, 7, 10, 12, 14)

Svetinguose Alfonso Lukšio namuose

Susipažinkime su paminklo Perlojoje autoriumi Alfonsu Lukšiu, paklajokime po jo vaikystės dienas, pamatykime švento Kūčių vakaro kruviną tragediją.

1944-ųjų Kūčių vakarą Grinkavoje menininkas Alfonsas Lukšys įamžino paveiksle: dūmai ir ugnis juodą naktį dengia pastatų kontūrus ir smogikų figūras, kiekvienas potėpis drobėje slepia nujaučiamą nelaimę – daug metų vargo ir nežinios dėl ateities.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija