Atnaujintas 2007 vasario 28 d.
Nr.16
(1513)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius remia aprūpinimo vakcina projektą

Mindaugas BUIKA

Jordanijos karalienė Ranija popiežiui
Benediktui XVI pristatė tarptautinį
aprūpinimo vakcina projektą,
kuriuo bus išgelbėtos milijonų
neturtingų kraštų gyventojų gyvybės

1,5 mlrd. dolerių karitatyvinis projektas

Prasidėjus Gavėniai ir laukiant Atpirkėjo prisikėlimo džiugių švenčių, su didžiuliu uolumu pradedami ir įgyvendinami įvairaus lygio tarptautiniai socialinės paramos projektai, daugelį kurių paremia ir popiežius Benediktas XVI. Štai kaip tik šiam tikslui Vatikane jis susitiko su penkių valstybių užsienio reikalų ministrais, Jordanijos karaliene ir Pasaulio banko vadovu bei kitais politikais ir verslininkais, pradėjusiais 1,5 mlrd. dolerių vertės aprūpinimo vakcina projektą, kuriuo siekiama apsaugoti nuo užkrečiamų ligų neturtingų šalių vaikus.


Statistika ženklina procesus, reikšmingus Bažnyčios ateičiai

Mindaugas BUIKA

Katalikų skaičiaus augimo dinamika

Paskelbta naujausia Vatikano statistika vėl patvirtino Katalikų Bažnyčios narių ir sielovadininkų skaičiaus didėjimą besivystančiose šalyse, ypač Afrikoje, kuris rodo, kad katalikybė, kaip ir visas demografinis „svorio centras“ palaipsniui slenka į planetos Pietus. Vasario viduryje popiežiui Benediktui XVI pristatytame 2007 metais išleistame didžiajame Bažnyčios žinyne „Annuario Pontificio“ rašoma, kad 2004-2005 metais pasaulio katalikų skaičius padidėjo 1,5proc., – nuo 1098 mln. iki 1115 mln., – ir šis didėjimas pralenkė bendrą pasaulio gyventojų skaičiaus augimą, kuris buvo 1,2 proc. Kadangi šis skirtumas nėra labai žymus, tai katalikų dalis tarp pasaulio gyventojų – 17,2 proc. – beveik nepakito.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija