Atnaujintas 2007 vasario 28 d.
Nr.16
(1513)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Buvo įnikęs į knygas

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Motiejaus Lukšio dukra
Nijolė Lukšytė, sūnus Saulius
Lukšys, anūkė Eglė Paulauskienė
ir marti Irena Lukšienė

„Augau darnioje šeimoje. Tėvas joje buvo dorovingumo, sąžiningumo garantas. Jis mokė, kaip reikia gyventi, kaip elgtis, ką daryti patekus į bet kokią situaciją. Jis formavo mūsų, vaikų, dvasinį pasaulį. Jis man buvo idealas, nors dvasiškai artėti prie jo pradėjau netekusi mamos. Sulaukusi brandžių metų galiu pasakyti: tėvas buvo vertas tikro vyro vardo“, – kalbėjo Nijolė Lukšytė konferencijoje „Rašytojui, pedagogui Motiejui Lukšiui – 100 metų“, kuri vyko Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“. „Tėvo bibliotekoje aptikęs knygą apie aviaciją ja susidomėjau. Vėliau aviacijai atidaviau visą savo prasmingą gyvenimą“, – sesers mintis pratęsė Saulius Lukšys, M.Lukšio sūnus.


Signatarų namus papuošė istorinis paveikslas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Vasario 12 dieną Signatarų namų vadovė Meilutė Peikštenienė sukvietė žurnalistus, norėdama pasidalyti nepaprasto įvykio įspūdžiais. Ant sienos kabėjo iki tol nematytas didžiulis Petro Kalpoko (1880-1945) paveikslas „Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas“, sausio mėnesį parvežtas iš Lietuvos ambasados Vašingtone. Švelniai restauruotas Lietuvos nacionalinio muziejaus dirbtuvėse, paveikslas surado pačią tinkamiausią nuolatinę vietą. Jis papuošė Signatarų namų vestibiulio sieną. Dabar kiekvienas, peržengęs šių namų slenkstį, nevalingai pažvelgs į dešinę. Jeigu labai neskubės, žvilgsnis ilgam sustos ties paveikslu, vaizduojančiu istorinį Lietuvos valstybingumo momentą, kai Lietuvos Tarybos visi dvidešimt narių, susirinkę Vilniuje, į Didžiosios gatvės 30-uoju numeriu pažymėtą namą (dabar Pilies g. 26), 1918 m. Vasario 16-osios vidurdienį pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Aktą, juo atkurdami šalies valstybingumą.


Muzika – mokytojui atminti

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Andrius Pleškūnas groja
Palangos Švč. M.Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje

Dabartinė neogotikinė Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia baigta statyti 1907 metais. Taigi švenčiama šimto metų sukaktis pažymima įvairiais profesionaliais muzikiniais renginiais, prasidėjusiais dar pernai. Prieš šv. Kalėdas čia buvo surengtas profesionalios sakralinės muzikos festivalis, kuriame dalyvavo Lietuvos ir užsienio atlikėjai.


„Skola“ Vaižgantui „grąžinta“ po... 84 metų

Vytautas BAGDONAS

Utenos rajone gyvenantis lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto giminaitis – jo vyriausios sesers Marijonos Nakutienės vaikaitis – Vytautas Nakutis neseniai paaukojo Svėdasų krašte gyvuojančiam vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“ du šimtus litų. Tokį geraširdišką gestą atlikdamas Vaižganto giminaitis papasakojo ir įdomią savo šeimos istoriją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija