Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Šv. Kazimiero atlaidai

Vyskupas Jonas Boruta
kalba apie šv. Kazimierą

Procesija apie Vėžaičių bažnyčią

VĖŽAIČIAI. Kovo 4 dieną, sekmadienį, Šv. Kazimiero bažnyčioje Vėžaičiuose vyko Šv. Kazimiero atlaidai. Atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos penkto kurso auklėtiniai, kurių kurso globėjas yra šventasis Kazimieras. Buvo kunigų svečių, gausiai susirinko tikinčiųjų, moksleivių, atvyko iš Gargždų grupelė ateitininkių. Po šv. Mišių buvo einama iškilminga procesija lauke, nes oras buvo palankus.

Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia turbūt yra viena iš seniausių Lietuvoje. Ji medinė, statyta 1784 metais. Rūpestingai prižiūrima, remontuojama yra gerai išsilaikiusi. Praėjusiais metais bažnyčios viduje atliktas didelis kapitalinis remontas. Į didįjį altorių vėl sugrįžo sovietiniais metais sunaikintas šv. Kazimiero paveikslas, kuriame pavaizduotas karalaitis Kazimieras ant balto žirgo. Šią parapiją aptarnauja Gargždų parapijos klebonas kun. Jonas Paulauskas.

Kazimiera SIPIENĖ

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija