Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gavėnios dvasinių pratybų reikšmė

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Džiakomas
Bifis Vatikane vedė tradicines
Gavėnios rekolekcijas

Popiežius įvertino pamokslininko pastangas

Iškeldamas dvasinių pratybų reikšmę, popiežius Benediktas XVI nuoširdžiai dėkojo italui kardinolui Džiakomui Bifiui už Vatikane vestas tradicines Gavėnios rekolekcijas, kurios truko visą savaitę (nuo vasario 25 iki kovo 3 dienos) ir suteikė klausytojams tikrą dvasinį pakilimą. Šventasis Tėvas priminė, kaip per šv. Mišias prieš Eucharistijos maldą į aukojančiojo kvietimą „Aukštyn širdis“ pamaldų dalyviai atsiliepia „Keliame į Viešpatį“. Neretai tas atsakymas būna daugiau ritualinis, nei egzistencinis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija