Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Laisvės paminklas turi stovėti buvusioje vietoje

Lapių miestelyje (Kauno r.) 1928 metais statyto Laisvės paminklo atstatymu nuo 1989-ųjų rūpinosi šviesaus atminimo mokytojas kraštotyrininkas Bronius Šukys. Jis įdėjo daug pastangų, kad paminklas būtų atstatytas ant senųjų pamatų. Kreipėsi į vietos ir Respublikinę valdžias, Kultūros paveldo departamentą. Reikalavo, kad žemė, kurioje buvo išlikę paminklo pamatai, nebūtų privatizuota, o ant jų pastatytas garažiukas būtų nugriautas. Buvo surinkęs daug gyventojų parašų.

Vėliau paminklo atstatymu ant senųjų pamatų rūpinosi Lapių klebonas kun. Robertas Skrinskas. Vėl per keletą kartų buvo surinkta keli šimtai Lapių gyventojų parašų, kurie įteikti Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Premjerui, Kauno rajono merui, Kultūros paveldo departamentui. Buvo kreiptasi į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Nei sustabdyti, nei atšaukti privatizacijos (prichvatizacijos) nepavyko. Lapių gyventojai buvo paniekinti.

Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskrities viršininko administracija tą Lapių bažnytinę žemę, kur stovėjo Laisvės paminklas, leido privatizuoti (prichvatizuoti) Kauno rajono centriniam kooperatyvui (pirmininkas A.Ruzgys). Dabar A.Ruzgys, kad atsisakytų šios vietos dėl Laisvės paminklo atstatymo, iš Kauno rajono savivaldybės pareikalavo 30 tūkst. litų. Mūsų apytiksliais skaičiavimais, tai 300 kartų daugiau negu mokėjo privatizuojant (prichvatizuojant).

Su tuo negalima sutikti. Mūsų tėvai, seneliai, 1919-1921 metų savanoriai už Lietuvos nepriklausomybę jau sumokėjo savo krauju ir gyvybėmis. Negi mes turime iš „kraujo šmugelninkų“ vėl išpirkti jų pagerbimo vietą?

1928 metais tuometinis Lapių klebonas nepareikalavo nė vieno lito už bažnytinę žemę Laisvės paminklui pastatyti. Šauliai rūpinosi to paminklo statyba. Riekia gerbti jų atminimą.

Be to prašome:

Kauno rajono prokurorų nustatyti, ar privatizuojant šią žemę nebuvo pažeistos Lapių gyventojų konstitucinės teisės, kai nebuvo atsižvelgta į daugybę jų surinktų parašų.

Ar nebuvo pažeistas Kultūros vertybių išsaugojimo įstatymas.

Norime sužinoti, kiek iš tikrųjų Kauno rajono kooperatyvas sumokėjo Kauno rajono savivaldybei.

Prašome įpareigoti turto vertinimo bendroves įvertinti buvusio Laisvės paminklo aplinką ir tą griūvantį garažiuką.

P.S. Prokuratūrai surinkus mums reikalingus duomenis, kreipsimės į teismą dėl privatizavimo fakto panaikinimo.

Jurgis BIELINIS

Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija