Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ar žurnalistai visada teisūs?

Kadangi „Lietuvos žinios“, mano nuomone, truputį skiriasi nuo kitų dienraščių (jose mažiau bulvarinio skaitalo), todėl retkarčiais paskaitau. Tačiau šių metų 45-asis numeris labai nuvylė. Jame žurnalistė Ugnė Timonytė plačiai rašo apie buvusį Kaltinėnų kleboną kun. P.Linkevičių, dabar klebonaujantį Nemakščiuose. Daugelis laikraščių apie tai jau rašė, kritikuodami ir net „mokydami“ vyskupą, kad šis „drįso“ iškelti kun. P.Linkevičių iš Kaltinėnų. Atrodė, ta erzelynė, kilusi Kaltinėnuose, jau baigėsi. Deja, ne. Žurnalistams vėl atsirado darbo: mat klebono gynėjai ir globėjai persikėlė į Nemakščius. Žurnalistė beveik puslapio apimties straipsnyje „Žmonės nepaliko kunigo likimo valiai“ nuo pat pradžios pasakoja visų tų įvykių istoriją, cituoja jos dalyvius. O tos citatos, apibūdinančios vyskupą, užgaulios, drastiškos. Pavyzdžiui: „Sutrypė, numetė ir paliko nugaišti“ ir pan. Visa tai perskaičius, kyla klausimas: kam tokie straipsniai reikalingi? Turbūt norima jau ir taip susiskaldžiusią mūsų visuomenę dar labiau suskaldyti.

Susipažinus su kun. P.Linkevičiaus nuveiktais darbais tiek Kaltinėnuose, tiek vos koją jam įkėlus į Nemakščius, kiekvienam aišku, kad šis kunigas – puikus organizatorius, vadybininkas, gal šiek tiek ir verslininkas. Bet žmonėms turėtų būti suprantama, kad vyskupas vertina kunigą remdamasis kitais kriterijais. Jam reikia kunigo, gerai vadovaujančio sielovadai, kuriančio gyvąją Bažnyčią. Iš tiesų kun. P.Linkevičius per aštuoniolika klebonavimo metų Kaltinėnuose pastatė gražią bažnyčią, Prisikėlimo kryžių, įkūrė Sveikatingumo centrą, sutvarkė aplinką, bet, labai gaila, jam ne visiškai sekėsi dvasinėje srityje: neišugdė žmonių, tikrų krikščionių, kurių širdyse nebūtų šitiek pykčio ir pagiežos. Pagaliau jie turi nors gerbti savo mylimo klebono palikimą: iš keršto naujai paskirtam kunigui nevežti šiukšlių prie kun. P.Linkevičiaus pastatyto kryžiaus, suprasti kitus žmones ir netrukdyti jiems melstis.

Ar galima kaltinti vyskupą už vykdytas reformas Kaltinėnuose? Turbūt ne... Mano nuomone, neverta kištis į Bažnyčios struktūrą, jos nesuprantant.

Ona BEINORYTĖ

Klaipėda

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija