Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kasdienybės akimirkos

Pušaloto parapijos tikintieji naujus bažnytinius metus pradėjo dalyvaudami šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Po jų klebono iniciatyva klebonijoje buvo surengtas renginys, kuriame dalyvavo Panevėžio vyskupijos Sielovados centro darbuotojai Zita Tručionienė, Kristina Rankelytė ir kt. Parapijiečiai buvo supažindinti su Sielovados centro pastoracine veikla, žiūrėjo filmą apie mažąją Teresėlę, klausėsi paskaitos apie šeimų problemas, lietuvių kalbos mokytoja Genovaitė Kriaučiūnienė pasakojo apie Pušalote gyvenusius kunigus, jų kultūrinę veiklą. Visiems giedojo ir grojo Pušaloto pagrindinės mokyklos jaunieji giedorėliai, vadovaujami mokytojos Virginijos Čirvinskienės. Šis renginys suteikė daugiau žinių apie šventųjų gyvenimą, praplėtė žmonių dvasinį pasaulį.

Senieji metai parapijoje buvo palydėti tikintiesiems dalyvaujant padėkos šv. Mišiose. Dėkojome Viešpačiui už neblogus metus, suteiktą žmonėms sveikatą bei Jo jaučiamą dievišką palaimą. Pamokslo metu buvo kalbama apie šeimos gyvenimą, kuris yra aktualus mūsų dienomis. Šv. Mišių pabaigoje linkėjome vieni kitiems sveikatos bei Dievo palaimos. Vargonininkas Vytautas Ogintas kartu su bažnyčios choru giedojo giesmes. Žmonės džiaugėsi tomis gražiomis gyvenimo akimirkomis, taip reikalingomis kaimo žmogui, ir neskubėjo į namus. O Naujųjų metų rytą visus parapijiečius pasveikino bažnyčios klebonas kunigas Albertas, linkėdamas gausios Dievo palaimos, po šv. Mišių kiekvienam parapijiečiui paspausdamas ranką: senam, nepaeinančiam, jaunam, nenustygstančiam vietoje. Buvo gera žiūrėti į žmones, kurie džiaugėsi vieni kitais, bučiavosi ir linkėjo gerų metų.

Rita VAIŠVILIENĖ,

Pušalotas, Pasvalio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija