Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje Afganistane vėl aukojamos šv. Mišios

Kapelionas kpt. kun. Virginijus
Veilentas Afganistane
aukoja šv. Mišias Lietuvos
ir Kroatijos kariams

Sekmadienį, kovo 18 dieną, Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-4) kariai vėl galėjo dalyvauti šventadienio šv. Mišiose. Praėjusią savaitę Afganistane tarnybą pradėjo Karinių oro pajėgų kapelionas kapitonas kun. Virginijus Veilentas. Šv. Mišiose dalyvavo ne tik Lietuvos kariai, bet ir kartu tarnaujantys kroatai.

Kapelionas kpt. kun. V.Veilentas sakė: „II Vatikano Susirinkimas konstitucijoje „Gaudium et spes“ kaip atskirą visuomenės grupę išryškino kariuomenės žmones ir pažymėjo, jog kas tarnybą tėvynei atlieka kariuomenėje, telaiko save tautų saugumo bei laisvės gynėjais ir, tinkamai atlikdami savo pareigas, tikrai teprisideda prie taikos palaikymo“. Jis karių dvasiniu gyvenimu rūpinsis iki PAG–4 misijos pabaigos gegužės mėnesį.

Nuo PAG–4 misijos pradžios 2006 metų lapkritį iki 2007 metų sausio šv. Mišias kiekvieną sekmadienį palapinėje įrengtoje koplyčioje aukojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionas kapitonas kun. Remigijus Butkevičius. Atvykus naujam kapelionui, net ir toli nuo tėvynės tarnaujantys kariai galės pasiruošti didžiausiai metinei krikščionių šventei – šv. Velykoms, kurios šiemet bus balandžio 8 dieną.

Padėti kariams suvokti save kaip tautų saugumo ir laisvės gynėjus pastaruoju laikotarpiu tapo dar vienu Lietuvos kariuomenės ordinariato prioritetu. Tai daroma palydint karius į tarptautines misijas, taip pat ir karo kapelionams dalyvaujant tose misijose ir dalijantis su kariais kasdieniais rūpesčiais, vargais ir džiaugsmais. Kapeliono buvimas misijoje su kariais svarbus ne tik religiniu, bet ir kitais aspektais – kultūriniu, socialiniu ir bendražmogiškuoju.

Grandinis Vilius DŽIAVEČKA,
PAG-4 atstovas spaudai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija