Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuviai Šlezvigo-Holšteino žemės forume „Bažnyčia ir visuomenė“

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius skaitė paskaitą Kylio visuomenei

Kun. Robertas GRIGAS

Kovo 13-15 dienomis Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius ir „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas Šlezvigo-Holšteino žemės (Vokietija) parlamento kvietimu lankėsi Kylio mieste. Šlezvigo-Holšteino žemės politinio švietimo centro, forumo „Bažnyčia ir visuomenė“, Vokiečių ir lietuvių draugijos surengtame susitikime pagrindinės Kylio katalikų Šv. Mikalojaus (St. Nikolaus) parapijos namuose arkiv. S.Tamkevičius skaitė paskaitą „Krikščioniškosios vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso“. Paskaitoje itin gausiai dalyvavę regiono politikai, žurnalistai, katalikų ir evangelikų dvasininkai, lietuvių kilmės ar Lietuvoje lankęsi vietos gyventojai ypač domėjosi arkivyskupo pogrindine veikla, taikiu tikinčiųjų teisių gynimu sovietų okupacijos metais ir po to šešerių metų jo įkalinimu KGB kalėjimuose ir tremtimi Sibire. Prelegentas atsakė į daugybę dalyvių klausimų apie Bažnyčios persekiojimo patirtį ir dabarties iššūkius krikščioniškosioms vertybėms agresyvaus sekuliarizmo sąlygomis – tiek Lietuvoje, tiek Vakarų Europoje.

Arkiv. S.Tamkevičius taip pat susitiko su Šlezvigo-Holšteino žemės parlamento pirmininku Martinu Kajenburgu, aplankė Hamburgo arkivyskupą dr. Vernerį Tiseną (į Hamburgo arkivyskupiją, įsteigtą prieš penkerius metus, įeina Hamburgo arkivyskupija, Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos ir Šlezvigo-Holšteino vyskupijos). Buvo aptarti Bažnyčios ir valstybės santykių Lietuvoje ir Vokietijoje teisiniai aspektai, Bažnyčios įnašas sprendžiant moralines ir visuomenines problemas, krikščionių pastangos apginti esminius Evangelijos principus supagonėjusioje aplinkoje. Šlezvigo-Holšteino žemėje katalikai tesudaro apie 9 proc. gyventojų, tačiau, pagrindiniais krikščioniškojo liudijimo klausimais bendradarbiaudami su vyraujančia Evangelikų Liuteronų Bažnyčia, jie veikia labai aktyviai ir, kaip neretai atsitinka diasporoje, užima ne vieną svarbų viešojo gyvenimo postą (parlamento pirmininkas M.Kajenburgas yra praktikuojantis katalikas).

Arkiv. S.Tamkevičius ir kun. R.Grigas davė interviu apie Lietuvos ėjimą į laisvę, dabarties iššūkius bei tikinčiųjų atsaką į juos didžiausiam Kylio laikraščiui „Kieler Nachrichten“ („Kylio žinios“) ir „Šiaurės Vokietijos radijui“. Politinio švietimo centro vadovo Karlo Frydricho Nonenbroicho, kitų renginio organizatorių lydimi, svečiai iš Lietuvos aplankė žymias Šlezvigo-Holšteino žemės vietas, susipažino su turtingu šio savito Vokietijos regiono kultūriniu ir religiniu paveldu. Laivininkyste ir žvejų tradicijomis pagarsėjęs, Danijos paribio įtaką jaučiantis Šlezvigas-Holšteinas Lietuvai artimas dar ir tuo, kad karo pabaigoje, bėgdami nuo Raudonosios armijos teroro, čia persikėlė daug klaipėdiečių.

Arkiv. S.Tamkevičiaus paskaitą ir susitikimus su vokiečių politikais, dvasininkais savo dalyvavimu ir sveikinimo kalba pagerbė iš Berlyno atvykęs Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius.

Redakcijos prierašas. Arkiv. S.Tamkevičiaus paskaitą spausdinsime trečiadienio nymeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija