Atnaujintas 2007 kovo 28 d.
Nr.24
(1521)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos totorių istorijos pėdsakais

Kazimieras Dobkevičius

Parodos atidaryme garbių
svečių nestigo. Viduryje –
Šventojo Sosto apaštalinis
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas
dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas

Šiais metais sukanka 610 metų, kai Vytautas Didysis prie Trakų įkurdino pirmuosius totorius. Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai, vertindami Lietuvos totorių nuopelnus Lietuvai, nutarė pristatyti visuomenei parodą „Lietuvos totoriai – kariai“. Ją rengiant talkino Lietuvos nacionalinis muziejus ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga. Ta pačia proga išleistas gražus, informatyvus spalvotas parodos katalogas. Jame supažindinama su parodos išdėstyta tematika, eksponatais, atspindinčiais Lietuvos totorių karinę veiklą, ginkluotę nuo Vytauto Didžiojo iki šių laikų, nes šiandien Lietuvos totorių vaikaičiai sėkmingai tarnauja dabartinės Lietuvos kariuomenėje, dalyvauja karinėse misijose.


Radvilėnai paminėjo „LKB kronikos“ 35-metį

Edmundas SIMANAITIS

Rukloje dislokuotame Mokomajame
pulke įvyko karininkų ir seržantų
susitikimas su arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi, kuris
papasakojo „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos“ istoriją

Atrodo, jau nurimo nuogąstavimai dėl šalies sienų saugumo, bet buvusių „vaduotojų“ kėslai anaiptol nepasikeitė. Agresyviai nusiteikusių politikų, ypač karingųjų generolų pareiškimai vienareikšmiai byloja, kad Rytų kaimynė nėra patenkinta, kai buvo priversta pripažinti, jog NATO skydas iš tikrųjų yra patikima Baltijos šalių, kartu ir Europos Sąjungos, sienų apsauga. Tačiau vidaus politikoje nesiliaujančios sumaištys pagrįstai kelia nerimą. Esame stipriai veikiami Lietuvos valstybingumui priešiškų svetimų jėgų. O gyvenimas teka plačia upe, ir iš svetur pakurstomi neramumai nesuardo pilietinei visuomenei būdingo ritmo.


Nepriklausomybės idėjų įtaka „sauliečių“ kovai už laisvę

Minėjimo metu buvo parodyta
mokinių kompozicija

Siekdami kuo efektyviau daryti įtaką moksleivių patriotiniam, pilietiniam auklėjimui, prieš Vasario 16-osios minėjimą nutarėme į šį renginį įtraukti mūsų buvusius mokinius ir mokytojus, kovojusius su okupantais. Taip gimė renginio pavadinimas „Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto įtaka „sauliečių“ kovai už laisvę“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija