Atnaujintas 2007 kovo 28 d.
Nr.24
(1521)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Eucharistija ir socialinis veikimas

Mindaugas BUIKA

Eucharistija – tiesos maistas

Dėl vertybių nesiderama

Neseniai paskelbtame savo posinodiniame apaštaliniame paraginime „Sacramentum Caritatis“, pabrėždamas, jog Eucharistijoje patiriama Dievo meilė privalo būti liudijama visose tikinčio žmogaus gyvenimo srityse, popiežius Benediktas XVI paliečia ir daugelį socialinių bei politinių krikščioniškosios veiklos aspektų. Šventasis Tėvas primena, kad šiam tikslui 2005 metais vykusios Eucharistijai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos – jos eigą ir apibendrina minėtasis dokumentas – tėvai iškėlė „eucharistinio nuoseklumo“ sampratą, nurodydami, kad dalijimasis kryžiaus auka, dalyvavimas Kristaus atsiduodančioje meilėje niekad neturi likti „privatus reikalas“, bet atsispindėti viešuose santykiuose su kitais žmonėmis, su visa aplinka.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija