Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Operacija – Stačiatikių Bažnyčių susijungimas

Petras KATINAS

Maskvos Kristaus Išganytojo katedroje Rusijos prezidentas V.Putinas, tarsi koks stačiatikių šventasis, dalyvavo iškilmingoje ceremonijoje ir pamaldose, skirtose dviejų Stačiatikių Bažnyčių susivienijimui: oficialiosios Rusijos Stačiatikių Bažnyčios ir Rusų Stačiatikių Bažnyčios Užsienyje. Ši Stačiatikių Bažnyčia atsiskyrė nuo Maskvos patriarchato tuoj po bolševikų revoliucijos. Ją įkūrė nuo bolševikų teroro spėję pabėgti rusų dvasininkai. Oficialiai tą atsiskyrimą Stačiatikių Bažnyčia Užsienyje paskelbė 1927 metais, kai Dzeržinskio čekistų terorizuojamas patriarchas Tichonas buvo priverstas paskelbti, kad gailisi savo „antisovietinių pamokslų ir veiklos“ bei pareiškė apie savo lojalumą bolševikų valdžiai. Beje, Rusų Stačiatikių Bažnyčia Užsienyje buvo įkurta 1924 metais Serbijoje. 1945-aisiais Stalino apdovanotas Darbo raudonosios žvaigždės ordinu Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Aleksijus I kreipėsi į tos Bažnyčios vadovus, ragindamas sugrįžti į „motinos Bažnyčios glėbį“ ir atsisakyti savo antisovietinės veiklos.


Manipuliacijos

Petras KATINAS

Rusijoje niekas neabejoja, kad jau fiurerio vardą gavęs prezidentas Vladimiras Putinas, deklaruodamas, jog nekels savo kandidatūros trečiajai kadencijai ir nekeis Konstitucijos bei tuo klausimu nerengs referendumo, kaip tai padarė Baltarusijos „batka“ A.Lukašenka, tėra tiktai akių dūmimas. Ir ne todėl, kad kitų metų kovo 2 dieną įvyksiančiuose rinkimuose V.Putinas nesibalotiruos. Iki to laiko bus parinkta patikima kandidatūra. Prognozuojama, kad naujasis prezidentas bus tiktai klusni V.Putino marionetė ir vykdys visus jo nurodymus.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija