Atnaujintas 2007 rugsėjo 5 d.
Nr.66
(1563)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Sostinės dienų rengėjai nepaiso arkivyskupijos kurijos nuomonės

Vilniaus arkivyskupijos kurija išplatino komunikatą „Dėl „Sostinės dienų 2007“ renginių Katedros aikštėje“. Jame teigiama, kad programoje buvo numatyti net penki renginiai Katedros aikštėje. Manoma, kad dalis numatytų renginių – triukšmingos šiuolaikinės muzikos koncertai, akrobatų pasirodymai – neatitinka sakralios erdvės ir nacionaliniu požiūriu ypatingos vietos statuso. Apgailestaujama, kad Vilniaus savivaldybė ir šventės organizatoriai neatsižvelgė į teisėtus tikinčiųjų lūkesčius perteikiančią arkivyskupijos kurijos nuomonę ir ją palaikančių valstybiškai bei tautiškai sąmoningų piliečių nuostatas.

Pagal nusistovėjusią ilgametę praktiką, susitarimus tarp Vilniaus savivaldybės ir arkivyskupijos kurijos, Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimą, Vilniaus miesto valdybos 1995 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą, Vilniaus miesto Tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimą bei kitus dokumentus Katedros aikštėje gali būti rengiami tik valstybinės reikšmės minėjimai, klasikinės bei liaudiškos muzikos koncertai, istorinio etnografinio pobūdžio kultūros renginiai. Jiems organizuoti pagal tą pačią praktiką bei sprendimus būtinas arkivyskupijos kurijos pritarimas. Pastaroji nuostata tiesiogiai kyla iš Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties „Dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų“ 7 straipsnio.

2007 m. liepos 30 d. arkivyskupui metropolitui adresuotame Vilniaus miesto savivaldybės rašte buvo prašoma pritarimo „Sostinės dienų“ renginiams, planuojamiems Katedros aikštėje. Arkivyskupija sutiko, kad Katedros aikštėje vyktų neįgaliųjų meno dirbinių mugė ir meno saviveiklos šventė, tačiau prieštaravo triukšmingų koncertų ir grynai pramoginių pasirodymų organizavimui. Paskelbus „Sostinės dienų“ programą, iš kurios aiškėjo, kad į arkivyskupijos kurijos poziciją neatsižvelgta, kardinolas Audrys Juozas Bačkis rugpjūčio 21 dienos raštu kreipėsi į merą Juozą Imbrasą. Laiške, į kurį nesulaukta atsakymo, apgailestaujama, kad savivaldybės vadovybė nesilaiko per ilgus metus susiklosčiusių bendradarbiavimo su arkivyskupijos kurija principų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija