Atnaujintas 2007 rugsėjo 5 d.
Nr.66
(1563)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Baigėsi Pažaislio festivalis

Kazimieras Dobkevičius

Pažaislio festivalio baigiamajame
koncerte – garbingi svečiai

Pažaislio XII tarptautinio muzikos festivalio baigiamasis koncertas sulaukė milžiniško muzikos mylėtojų antplūdžio iš visos Lietuvos. Didelis, erdvus šventorius vos sutalpino visus, kurie troško išgirsti mūsų valstybės muzikinės kultūros grandus: Lietuvos operos primadoną Ireną Milkevičiūtę, jos dukrą, jau pagarsėjusią dainininkę Asmik Grigorian, garsųjį tenorą Virgilijų Noreiką, baritoną Eduardą Kaniavą ir jo mokinį Deivį, žavingąjį, ekspresyvųjį baritoną Vytautą Juozapaitį ir jo mokinį Merūną Vitulskį.


Jiems rūpi tautinio ugdymo puoselėjimas

Paminėtas Lietuvių mokslo draugijos 100-metis

Dr. Aldona Kačerauskienė

Nepaisant šios vasaros karščių, Marijos ir Jurgio Šlapelių name–muziejuje kone kiekvieną šeštadienį vyksta kultūriniai vakarai. Rugpjūčio 25-ąją buvo paminėtas Lietuvių mokslo draugijos šimtmetis, prisimintas jos indėlis į tautinio ugdymo puoselėjimą. Ši draugija įsteigta 1907 metais Vilniuje. „Tarp jos steigėjų buvo nusipelnę lietuvių kultūrai ir mokslui žmonės: J.Basanavičius, M.Davainis-Silvestraitis, J.Jablonskis, G.Landsbergis-Žemkalnis, J.Šliūpas, net trys broliai Vileišiai ir kiti. Draugijon susibūrė 86 nariai, tarp jų buvo keli kitataučiai. Draugijos mokslinis organas buvo „Lietuvių tauta“ – solidus mokslo žurnalas“, – rašo istorikas Bronius Makauskas.


Priekyje eina mokytojas

Benjaminas ŽULYS

Šiuos mokslo metus Kauno rajone pradėjo šešios gimnazijos, devynios vidurinės mokyklos, vienuolika pagrindinių, viena pradinė mokyklos. Į suolus susėdo 11780 mokinių, iš kurių 850 mokyklos slenkstį peržengė pirmą kartą. Be to, apie 600 dabartinių mokinių mokėsi priešmokyklinėse klasėse. Visa šia jaunuomene rūpinasi kone 1300 pedagogų. Šie skaičiai buvo pateikti Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje įvykusioje Kauno rajono pedagogų rudens konferencijoje „Mokytojų metodinės veiklos tobulinimo kryptys siekiant švietimo kokybės“. Konferencijoje buvo prisiminti pedagogų, statybininkų, kitų žmonių nuveikti darbai įvairiose jaunimo auklėjimo, darbo sąlygų gerinimo srityse.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija