Atnaujintas 2007 rugsėjo 5 d.
Nr.66
(1563)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Stačiatikiai ir katalikai Rusijos iššūkių akivaizdoje

Mindaugas BUIKA

Rusijos stačiatikių patriarchas
Aleksijus II neseniai gavo
popiežiaus Benedikto XVI
asmeninį laišką ir dovaną

Aleksijus II pozityviai vertina Popiežiaus pastangas

Pastaruoju metu tiek Vatikane, tiek ir Maskvoje nemažai kalbama apie Katalikų Bažnyčios ir Rusijos Stačiatikių Bažnyčios ekumeninių santykių vystymą, tačiau trokštamo istorinio popiežiaus Benedikto XVI ir patriarcho Aleksijaus II susitikimo perspektyvos tebėra neaiškios. Rugpjūčio pabaigoje duotame interviu Italijos spaudai Maskvos patriarchas sveikino Šventojo Tėvo iniciatyvą skatinti tarpbažnytinį dialogą, bet sakė, jog, norint, kad įvyktų jo asmeninis susitikimas su Popiežiumi, reikia įvykdyti tam tikras sąlygas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija