Atnaujintas 2007 rugsėjo 5 d.
Nr.66
(1563)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėtas muziejaus jubiliejus

Vytautas Bagdonas

Sveikinimo žodį taria Lietuvai
pagražinti draugijos pirmininkas
Juozas Dingelis, o Leliūnų
kaimo kapela ruošiasi groti maršą

Muziejuje atkurtos senosios
klasės suole šalia Svėdasų
J.Tumo-Vaižganto gimnazijos
šeštokių Simonos ir Miglės
smagiai jautėsi garbaus
amžiaus garsus išeivijos
rašytojas, žurnalistas
ir politologas Vilius Bražėnas

Prisiminimais dalijasi viena
iš senosios mokyklos išsaugojimo
ir muziejaus steigimo iniciatorių
buvusi mokytoja ukmergiškė
Danutė Milinienė

Renginio vedėjai Aldona
Širvinskienė ir Vidas Balaišis
vos spėjo pristatinėti svečius
ir norinčius pasveikinti
muziejų jubiliejaus proga

Jaukiame muziejaus kiemelyje
susirinko ir vietinių gyventojų, ir svečių

Rugpjūčio 18 dieną buvo iškilmingai paminėtas Svėdasų krašto muziejaus, populiariai vadinamo „Vaižganto muziejumi“, 20-metis. Į Kunigiškių kaime dar carizmo laikais statytame ir prieš dvi dešimtis metų restauruotame buvusios pradžios mokyklos pastate veikiantį muziejų besirenkantys jubiliejinio renginio dalyviai pirmiausia turėjo progos apžiūrėti atnaujintas, gerokai papildytas muziejines ekspozicijas, įvairias parodas.

Kai šeštokės Miglės Tranaitės rankose sutilindžiavo muziejinis eksponatas – mokyklinis varpelis, kuriuo buvo skambinama dar ir tuomet, kai Kunigiškių pradžios mokyklą lankė Tumų Juozukas, būsimasis rašytojas, visuomenės veikėjas ir kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas, visi susirinko muziejaus kiemelyje po aukštaūgiais klevais. Čia, šalia stendų, skirtų rėmėjams ir muziejaus istorijai, puikavosi įvairios senienos, namų apyvokos daiktai, aplinkui buvo išdėliotos dailios kompozicijos iš visokiausių gamtos gėrybių, sukurtos talentingų moterų – kunigiškietės Aldonos Širvinskienės ir Kalniečių kaimo gyventojos Dalios Kraptavičienės.

Čia, jaukiame muziejaus kiemelyje, vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius ir Lietuvai pagražinti draugija organizavo ne tiktai muziejaus jubiliejaus minėjimą, bet ir Vaižganto giminių sambūrį. Į dvigubą renginį susirinkusius vietinius gyventojus bei gausų būrį svečių ir muziejaus steigėjus, rėmėjus jubiliejaus proga sveikino Lietuvai pagražinti draugijos Centro valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, gerai žinomas JAV lietuvių išeivijos politologas, rašytojas ir žurnalistas, visuomenės veikėjas Vilius Bražėnas, beje, dar gerai prisimenantis savo susitikimus su Vaižgantu Kaune, taip pat Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas, Anykščių rajono mero pavaduotojas Donatas Krikštaponis, Svėdasų seniūno pavaduotojas Rolandas Pajarskas, Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos pedagogės Joana Gutmanienė ir Rimutė Kniežienė, Vaižganto giminaitė gydytoja Irena Bartusevičienė iš Kauno bei daugelis kitų.

Mintimis apie vietinių žmonių ir kraštiečių pastangas išsaugoti istorijos paminklą – senąją Kunigiškių pradžios mokyklą – ateities kartoms dalijosi iš Ukmergės atvažiavusi buvusi mokytoja kunigiškietė Danutė Šilinienė, muziejaus steigimo pradžioje dovanojusi daugybę eksponatų, o ir dabar dar kartais pradžiuginanti savo gimtojo krašto muziejų dovanomis: fotografijomis, knygomis, surinktais prisiminimais. Kaip iš gausybės rago pylėsi tądien ne tiktai sveikinimai, linkėjimai, bet ir padėkos, dovanos, gėlės muziejaus steigėjams, puoselėtojams.

Rokiškio rajono tarybos narys, didelis kultūros puoselėtojas Vytautas Šlikas apdovanojo daugelį renginio Kunigiškiuose dalyvių ir organizatorių įspūdingo dydžio naminės duonos kepalais ir riestainių pynėmis. Netrūko dovanų ir muziejui. Uteniškiai kultūros rėmėjai Marija ir Vidmantas Savickai papildė ekspoziciją labai retu leidiniu – 1912 metais Kaune išleista kun. J.Tumo knyga „Ten gera, kur mūsų nėra, arba neapleiskime Tėvynės“.

Muziejaus jubiliejaus ir Vaižganto giminių sambūrio proga koncertavo Anykščių kultūros centro Leliūnų skyriaus kaimo kapela, vadovaujama Irenos Kuliavienės.

Anykščių rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija